Despre ASOCIATIA PROPRIETARILOR BLOC V60 Drumul Sarii 10

Asociatie de Proprietari V60 din Drumul Sarii 10 sector 6 Bucuresti cu numai 15 apartamente , cauta Administrator cu atestat si cazier pentru administrare asociatie .( Calcul liste , evidente furnizori , incasari depuneri in contul asociatiei , intocmire D112 , raport caera de munca , intocmire documente de munca angajati ) Persoana integra , cu experienta si calificare corespunzatoare , program de cca4 ore pe sapt . 1 incasari si restul de activitati din seria celor mentionate .

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Drumul Sarii nr 10 sect 6, Bucuresti