Electrician Exploatare Staţii - Brosteni

Adecco Romania

04-01-2017 | EXPIRA LA 03-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Supravegheaza instalaţiile, urmareste si înregistreaza mărimile fizice, semnalizarile;
- Efectueaza controale în instalaţii pentru depistarea eventualelor defecţiuni precum şi în situaţii deosebite (furtună, ploi, viscol);
- Asigura securitatea obiectivului şi buna funcţionare a instalaţiilor antiefracţie şi de avertizare antiincendiu;
- Comunica şefilor ierarhici orice deficienţă constatată, informeaza pe linie operativă asupra evenimentelor, situaţiilor deosebite şi/sau anomaliilor în funcţionarea instalaţiilor;
- Responsabilităţile specifice la preluarea-predarea serviciului de tură sunt cele descrise în PE 023/82;
- În cazul în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei echipe (ture) mobile la preluarea serviciului trebuie să verifice starea tehnică a autovehicolului din dotare şi să consemneze defecţiunile şi neconformităţile constatate în registrul special al autovehicolului şi în registrul operativ de tură;
- Raspunde de lichidare incidentelor şi avariilor sub conducerea operativă a dispecerului sau în conformitate cu instrucţiunile tehnice interne şi alte reglementări specifice;
- Indeplineste functia şef de lucrare” pentru formaţiile personalului delegat care aparţin unei unităţi nespecializate pentru lucrări în instalaţiile electrice;
- Răspunde în mod solidar pentru nerespectarea de către oricare dintre executanţi sau de către şeful de lucrare a prevederilor din ESTR IPSSM 02 DEE în cadrul lucrării la care participă dacă nu intervine pentru a preveni sau opri nerespectarea acestora ;
- Execută lucrări administrativ-gospodărești pe teritoriul staţiilor (curăţenie, cosit vegetaţie, evacuare apă cuve trafo, reparaţii minore) cu obligaţia respectării cerintelor SSM, SU şi PM specifice activităţii;
- Cand deserveşte o staţie exploatată în regim de tură la domiciliu (cu 2 sau 3 electricieni) îşi desfăşoară activitatea conform graficului aprobat, după următorul program: 7.00-15.00 serviciu în staţie;15.00-7.00 consemn la locuinţa de serviciu a staţiei; în timpul serviciului în staţie are aceleaşi responsabilităţi şi sarcini principale ca cele descrise mai sus; în timpul perioadei de consemn la locuinţa de serviciu a staţiei verifică funcţionarea semnalizărilor şi legăturilor telefonice, este pregătit să intervină în staţie intr-un interval de timp cât mai scurt atunci când apar probleme în instalaţii sau la solicitarea dispecerului sau a şefilor ierarhici; este obligat să nu părăsească locuinţa de serviciu a staţiei decât în cazuri bine justificate, cu acordul dispecerului şi/sau al şefului ierarhic; este obligat să informeze şeful de formaţie atunci când are probleme de sănătate astfel incât să-i poată fi acordat cât mai repede primul ajutor sau să fie înlocuit de o altă persoană;
- Este responsabil de identificarea/depistarea pierderilor de energie electrică cauzate operatorului licențiat de distribuție energie electrică în aria de activitate și responsabilitate alocată prin fișa postului în activitatea curentă sau prin documentul care impune desfășurarea activității într-un anumit areal sau într-o anumită zonă.
- Angajatul are de asemenea obligația de a se implica în identificarea oricăror neconformități ce ar putea conduce la pierderile mai sus menționate, de a acționa pentru eliminarea acestora în limita competențelor proprii, precum și de a semnala/raporta pe linie ierarhică pe cele care au fost identificate în alte arii de activitate și nu se pot soluționa operativ;
- Exercita şi alte sarcini care decurg în mod natural din domeniul său de activitate, fiind atribuite de superiorul sau pe baza cunoştinţelor sau aptitudinilor sale și conduce autovehiculul din dotarea unității ori de câte ori îndatoririle de serviciu impun acest demers.


CERINTE

- Studii: Liceu/Scoală de arte şi meserii (profesională), specializarea- electrician exploatare staţii şi rețele sau similare;
- Experienta minim 18 luni vechime în desfăşurarea de manevre şi lucrări în instalaţiile electrice de distribuţie ;
- Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: PE 023/82, PE 017/83, NTE 009/10/00, Codul tehnic RET-partea III (RCD), PE 126/82,ESTR IPSSM 02, ITI specifice;
- Cunoştinţe de bază de operare PC;
- Permis conducere cat. B cerinţă obligatorie.
- Locatie: Brosteni.


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro