INSPECTOR RESURSE UMANE

SC UNIFRUTTI IMPEX SRL

29-02-2020 | EXPIRA LA 08-03-2020

RESPONSABILITATI

• Intocmire condica de prezenta;
• Intocmire si incheire contracte indiviuale de munca, fisa postului, acte aditionale de modificare contracte individuale de munca, acorduri de confidentialitate, acorduri de prelucrare a datelor personale ale angajatilor,
• Verificarea si programarea instructajelorSSM / SU pentru angajatii societatii;
• Intocmirea dosarelor de personal / angajare;
• Intocmire adeverinte de vechime, decizii de incetare a contractelor de munca si note de lichidare;
• Intocmire diverse documente referitoare la procesul de angajare: adeverinte de venit, inscriere angajati la diverse cursuri de calificare;
• Realizarea de comunicari interne pentru angajatii companiei si alte
• Evidenta angajatilor/ contractelor de munca/ datelor de expirare ale fiselor de aptitudini, avizelor psihologice, prin planificarea controalelor necesare pentru medicina muncii;
• Intocmire si actualizare situatie concedii angajati;
• Creare de instrumente organizationale specifice: organigrame,reguli si regulamente interne;
• Intocmire raportari statistica,
• Transmitere REVISAL/ REGES


CERINTE

- studii superioare;
- curs Inspector resurse umane;
- experienta de 3 ani pe acest post.


DESCRIEREA FIRMEI

Comert cu ridicata al legumelor si fructelor