INSPECTOR SSM/SU/PM

Servicii Energetice pentru Acasă - SEA Complet S.A.

16-07-2019 | EXPIRA LA 01-08-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

•Asigură implementarea cerintelor legale, de grup si a altor cerinte aplicabile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta si protectiei mediului informand specialistul SSM/SU/PM, conducerea companiei si alte structuri si functii relevante.
•Stabileste de comun acord cu specialistul SSM/SU/PM masuri de imbunatatire a sigurantei in munca pentru mentinerea si respectarea cerintelor legislative nationale si a procedurile interne si ale standardelor companiei in domeniile de activitate reglementate.
•Asigura actualizarea si monitorizarea indeplinirii masurilor din Planul de prevenire si protectie.
•Asigura suport la realizarea actiunilor de indeplinire a masurilor de imbunatire a securitatii şi sanatatii in munca.
•Efectueaza activitatile de informare si instruire impuse de legislatia in vigoare si procedurile interne in domeniile de activitate reglementate.
•Asigura suport la intocmirea instructiunilor proprii de securitatea si sanatatea in munca si instructiunilor specifice pentru situatii de urgenta.
•Administreaza activitatile referitoare la repartizarea si dotarea personalului cu echipamente si mijloace individuale de protectie. Asigura si/sau ofera suport pentru verificarea periodica a calitatii de protectie a echipamentelorsi mijloacelor individuale de protectie.
•Asigura implementarea si respectarea cerintelor legale privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
•Monitorizeaza starea de functionare a echipamentelor de munca in vederea depistarii neconformitatilor si deficientelor in exploatare.
•Structureaza toate informatiile necesare pentru aplicarea metodologiilor de raportare si informeza structurile relevante din cadrul companiei.
•Documenteaza toate activitatile SSM/SU/PM necesare si asigura raportarea catre autoritatile locale.
•Colecteaza date si informatii in vederea cercetarii incidentelor produse si inregistrate in cadrul companiei, participa la investigarea acestora si intocmeste documentatia de cercetare.
•Participa si efectueaza activitati de monitorizare a contractorilor/ colaboratorilor care presteaza lucrari in aria de responsabilitate a companiei.
•Urmareste si asigura respectarea masurilor de siguranta la accesul prestatorilor de servicii sau lucrari contractati de SEA COMPLET SA, in locatiile proprii sau la efectuarea lucrarilor de catre acestia in instalatiile din sistemul de distributie gaze naturale al companiei de distributie.
•Poate decide oprirea activitatii contractorilor/ colaboratorilor in caz de semnalare de situatii accidentogene si informeaza structurile relevante si conducerea companiei.
•Asigura suport la implementarea Sistemului de Management al Sanatatii şi Securitatii Ocupationale conform cerintelor SR OHSAS 18001 si Sistemul de Management de Mediu in conformitate cu cerintele Standardului SR EN ISO 14001.
•Asigura suport si consiliere de specialitate tuturor functiilor si structurilor relevante din cadrul companiei.
•Raporteaza conducerii performanta Sistemului de Management de Mediu si al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, pentru analiză şi recomandari de imbunatatire.
•Efectueaza verificari si audituri in domeniile de activitate reglementate, in urma carora intocmeste rapoarte de audit/ note de control, propune si urmareste realizarea masurilor corective si/sau preventive.
•Urmareste identificarea pericolelor si participa la evaluarea riscurilor pentru locurile de munca si activitatile monitorizate.
•Urmareste respectarea obligatiilor prevazute de legislatia nationala pentru activitatile generatoare de deseuri.
•Asigura masurile tehnice privind protectia colectiva a lucratorilor si dotarea cu echipamente tehnice de aparare impotriva incendiilor la toate punctele de lucru din aria sa de responsabilitate.
•Participa si asigura suport la organizarea si documentarea intrunirilor Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca.


CERINTE

- Studii superioare;
- Experienţă practică necesară: minim 2 ani în domeniul tehnic și cunoașterea proceselor specifice distribuției de gaze naturale și în domeniul SSM/SU/PM;
- Cursuri de formare şi perfecţionare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, situaţiilor de urgenţă şi
protecţiei mediului;
- Cunoştinţe legislative: legislaţia şi standardele de specialitate în domeniul de activitate coordonat;
- Cunoştinte IT: deprinderi utilizare MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook);

* Vă rugăm să ataşaţi la CV fotografia dumneavoastră.
SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.
Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesați: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/.


BENEFICII OFERITE

Oferta salariala atractiva!


DESCRIEREA FIRMEI

SEA Complet SA este o companie formată în aprilie 2014, din îmbinarea cunoștințelor cumulate de-a lungul timpului cu succesul și experiența a doi giganți – E.ON Romania și Adrem Invest.
Pentru a oferi cele mai bune servicii energetice și de întreținere – revizii și verificări ale instalațiilor interioare de gaz și verificări tehnice periodice, am preluat personalul E.ON, acesta având calificare superioară și experiență vastă în domeniu.
Oferim clienților noștri servicii pliate pe nevoile lor, atât din punct de vedere al calității cât și al eficienței. Fiindcă siguranța lor este garanția serviciilor noastre.