2

locuri de munca.

Pagina 1 din 1
ROMAERO S.A. ANUNTA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAR...
 • - PROFILUL CANDIDATULUI – Experienta Candidatii trebuie sa detina experienta dovedita in domeniu, sa detina o intelegere aprofundata a unui mod de lucru cat mai eficient, experienta in cadrul unei companii constituie un avantaj. Candidatii trebuie sa aiba abilitatea de a genera si implementa modificari semnificative in cultura organizationala. Candidatii trebuie sa dispuna de o buna reputatie la nivel personal si profesional. CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTARE Criterii de recrutate si selectare necesar a fi indeplinite cumulativ: 1. Minim 5 ani experienta profesionala 2. Absolvent(a) de studii superioare juridice 4. Cunoasterea limbii engleze Criterii specific care constituie avantaj: 1.Absolvent(a) al(a) unei specializari postuniversitare/master . 2. Abilitati de comunicare 3. Experienta in domeniu constituie un avantaj DEPUNEREA CANDIDATURII Documente necesare : 1. Opis 2. Curriculum vitae si scrisoare de intentie 3. Oferta tehnica – in cadrul careia candidatul va detalia modul in care indeplineste fiecare dintre conditiile de recrutare si selectare, modul in care raspunde cerintelor profilului indicat si modul in care prin activitatea sa va asigura societatii obtinerea rezultatelor urmarite 4. Copia actului de identitate 5. Copia diplomei (lor) de studii, atestate profesionale, licente, cursuri absolvite, dupa caz. 6. Recomandari, caracterizari TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE: 1. Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 3. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare 4. Legea nr. 53/2003 actualizata si republicata
 • - Codul Muncii 5. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 6. Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Probele vor fi stabilite de comisia de examinare si pot include, dar fara a se limita la, utilizarea practica a cunostintelor legislative indicate si cunostinte manageriale de nivelul postului. Modul de transmitere a dosarului de candidatura: Documentele solicitate prin anuntul de recrutare vor fi depuse pe adresa de e
 • - mail: office@romaero.com sau la Registratura ROMAERO S.A., cel tarziu pana la data de 29.11.2016. DATA SUSTINERII CONCURSULUI: 08.12.2016 RELATII SUPLIMENTARE LA DEPT. R.U./SERVICIUL R.U.S.: tel. 5994011/int. 2139, 1151, si pe site
 • - ul societatii: www.romaero.com Regulamentul de concurs se gaseste pe pagina de internet a societatii, www.romaero.com

1 post disponibil (13 aplicanti)

17-11-2016 BUCURESTI
Birou executor judecatoresc angajaza consilier juridic
 • - studii superioare juridice
 • - cunostinte aprofundate PC si ale pachetului Microsoft Office.
 • - cunoasterea legislatiei in domeniul executarii silite
 • - persoana orientata spre cariera profesionala cu dorinta de perfectionare continua.
 • - capacitatate de comunicare si relationare
 • - spirit proactiv
 • - simtul responsabilitatii

2 posturi disponibile (22 aplicanti)

16-11-2016 Sibiu
Nr. rezultate pe pagina: