Tehnician Mentenanță Generală - Bucuresti/ Ilfov

UTI Grup

17-06-2018 | EXPIRA LA 17-06-2018

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Diagnosticare și reparare sisteme și echipamente;
- După terminarea lucrului asigură curăţarea, protejarea, conservarea și depozitarea corespunzătoare a sculelor, dispozitivelor, echipamentelor și a mijloacelor de protecţie a muncii aflate în dotarea postului;
- Aplică normele de protecţie a muncii și prescripţiile tehnice, sesizează pericolele și aplică procedurile de urgenţă;
- Asigură informarea operativă a șefului punctului de lucru, dispecerului de serviciu, și în funcţie de natura situaţiei, administratorului de contract și managerului de proiect despre apariţia unor evenimente deosebite, iar în cazul în care s-au produs, despre măsurile luate pentru limitarea și indepărtarea consecinţelor acestora;
- Colaborează și ajută la orice altă activitate desfășurată în cadrul punctului de lucru, sub directa coordonare a responsabilului lucrării respective;
- Participă, ori de cate ori este solicitat de către conducerea firmei, la acţiuni comune ale personalului firmei, acţiuni care au caracter de urgenţă și necesită un volum important de muncă (avarii, în caz de forţă majoră sau stări de necesitate, etc.);
- Răspunde de corectitudinea datelor înscrise în fișele de service;
- Raportează sefului ierarhic orice problemă intervenită pe durata activităţii desfășurate, ce poate avea implicaţii în relaţia cu beneficiarii;
- Transmite fișele de intervenţie, respectând termenele impuse prin cerinţele interne, proceduri, note și alte reglementări specifice.


CERINTE

- Studii medii finalizate;
- Experiență de minim doi ani ca electrician,lăcătuș, instalator;
- Permis auto categoria B.


DESCRIEREA FIRMEI

UTI is a holding of powerful and flexible companies, capable of offering a wide and complex range of customized products and services.
UTI has a 28-year long experience on the national and international markets, its competencies in various fields are covered by its 4 business lines: Homeland and Defense Security, Information Technology and Communications, Traffic Management,
Construction and Facility Management and provides turnkey solutions for transportation, energy, oil & gas industry, government, local authorities, financial institutions, corporations and commercial sites. For the next five-year long period UTI has established bold strategic goals, such as listing to an European stock exchange and getting international brand recognition.