Technical Writer (Remote)

Amnos SRL

12-10-2019 | EXPIRA LA 12-10-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

(English)
About Amnos SRL
Amnos SRL is acting as an intermediary in the job search for a US-based corporation. Name is not disclosed due to privacy reasons.
An online retailer with double-digit yearly growth numbers (current at $12 million / year revenue, with a projected goal of $100 million within 5 years).
70 + staff members and roughly 20 outside contractors on the team.
In the process of 10 x growth output, with new facilities in the US.
Adding development team to handle various aspects of the business.

Job Description - Technical Writer
All work is in English exclusively. Fluent English is a requirement.
The Technical Writer is a skilled and experienced writer with strong communication skills; The Technical Writer will be responsible for working on technical documentation/writing based off or directly with academic/scholar papers on various unconnected topics.

Responsibilities
Performs technical writing and editing assignments, working directly with academic papers. Target word counts will exceed 10,000 words per article.
The technical writer will combine over 50 sources and rewrite a number of academic papers in accordance with specification.
Collect and interpret technical data/information and write a concise document. Integrate source data and write clear and structured technical text
Incorporate graphics, schematics, figures, and other visual objects into documents using various media formats.
Edit documents to ensure grammatical correctness and conduct research to ensure the use of proper technical terminology;
Work hand in hand with a web research team, preferably assisting in conducting research in an engineering or science-related disciplines.


(Romana)
Despre Amnos SRL
Amnos SRL activează ca intermediar pentru o companie din SUA, în căutarea de noi angajați pe piața locală a forței de muncă. Numele companiei nu este menționat la acest moment, datorită politicii de confidențialitate.
Un retailer online cu o creștere anuală de două cifre ($12 milioane - venit anual curent; $100 milioane - țintă de atins in următorii 5 ani).
O echipă formată din peste 70 de angajați și aproximativ 20 de contractori externi.
Cu o creștere estimată la 10 x și deschiderea de noi locații pe piața din SUA.
În proces de formare a echipei încredințate cu dezvoltarea și admnistrarea diferitelor aspecte ale business-ului.

Descrierea jobului - Technical Writer/ Editor de continut tehnic
Lucrul se desfășoară în exclusivitate în limba engleză. Este cerut un nivel fluent al limbii engleze.
Editorul de continut tehnic este un autor competent și experimentat, cu abilități de comunicare puternice. Editorul de conținut tehnic va fi responsabil pentru lucrul cu documentație tehnică/ scriind pe baza sau legat direct de lucrări academice / savante, pe subiecte diferite și fără legătură între ele.

Responsabilități
Efectuează editare cu conținut tehnic și îndeplinește sarcini de editare, lucrând în mod direct cu lucrări academice. Cantitatea de cuvinte țintită va depași 10,000 de cuvinte pe articol.
Editorul de continut tehnic va combina peste 50 de surse și va rescrie un număr de lucrări academice, în conformitate cu specificul lor.
Să adune și să interpreteze date tehnice / informatii și să editeze un document concis. Să integreze date de la sursă și să scrie texte tehnice clare și structurate.
Să încorporeze grafice, scheme, figuri, și alte obiecte vizuale, în documente, folosind diferite formate media.
Să corecteze documente pentru a asigura corectitudinea gramaticală și să desfășoare cercetări pentru a asigura folosirea terminologiei tehnice corecte.
Să lucreze într-o relație strănsă cu o echipă de cercetare pe internet, preferabil ajutănd la realizarea cercetării în discipline înrudite cu ingineria sau știința.


CERINTE

(English)
Requirements
All work is in English exclusively. Fluent English is a requirement.
Skill in researching, organizing, and presenting technical information.
Comfortable in a fast-paced environment with minimal direction and able to adjust workload based upon changing priorities.

Qualifications / Experience
Bachelor's degree (B.A.) from four-year College or university in English, Communications, Engineering, or an equivalent combination of formal education and job-related experience.
Minimum 5 years of related experience in technical writing, editing, or proposal-related experience.
Experience working in a science-related faculty is an asset, but not a requirement. (Engineering, Science, Medicine, etc.)


(Romana)

Cerințe
Lucrul se desfășoară în exclusivitate în limba engleză. Este cerut un nivel fluent al limbii engleze.
Capacitatea de a cerceta, organiza și de a prezenta informațiile tehnice.
Să se simtă confortabil într-un mediu alert, cu îndrumare minimă și capabilă să ajusteze volumul de muncă pe baza priorităților în schimbare.

Calificări / Experiență
Diplomă de licență de la un Colegiu sau Universitate de 4 ani, în studiul limbii engleze, științelor comunicării, inginerie, sau o combinație alternativă de educație formală și experiență de lucru conexă.
O experiență de minim 5 ani, înrudită cu editarea tehnică, editare, sau o experiență propusă înrudită.
Experiență de lucru într-o facultate conexă cu știința constitue un avantaj, dar nu este o cerință. (Inginerie, Știință, Medicină, etc.)


BENEFICII OFERITE

(English)
Job Advantages / How to Apply / Salary
100% Remote work, work on your own schedule (several hours overlap with EST timezone is required)
Paid 10 days vacation + national holidays (limited to 5 calendar days per year)
Full-time position, monthly salary: $1,100.00

(Romana)
Avantaje oferite / Cum să candidați / Salariu
100% Remote/ muncă de acasă - lucrați după propriul program (mai multe ore din program însă, vor trebui să se suprapună cu fusul orar al coastei de est al SUA (EST – Eastern Standard Time).
10 zile de concediu plătit + sărbători naționale (limitate la 5 zile calendaristice pe an).
Post cu normă întreagă, salariu lunar: $1,100.00


DESCRIEREA FIRMEI

Intermedieri.