Site Manager Instalatii HVAC & Sanitare pt. Mall-uri & Cladiri Birouri

QLT

05-06-2020 | EXPIRA LA 05-06-2020

Job expirat

RESPONSABILITATI

Companie multinationala specializata pe executie lucrari de instalatii pentru retaileri mari si cladiri de birouri.

Se ofera bonus de relocare pentru cei din provincie.

Responsabilitati:
- Coordoneaza activitatea de executie;
- asigură executarea lucrărilor în termenele impuse conform graficului de execuţie;
- analizează planuri şi asigură corecta punere în execuţie a acestora de către echipa de proiect;
- verifică conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare;
- Verifica si intocmeste necesarul si listele de materiale/servicii pentru indeplinirea obiectivelor din proiectele aflate in derulare. Isi asuma si raspunde pentru cantitatile de lucrari evaluate in cazul variatiilor semnificative intre realizat si planificat.
- propune materiale spre aprobare către Directorul Departamentului Implementare;
- instruieşte personalul din subordine;
- coordonează subantreprenorii şi echipele de lucru;
- propune şi implementează metode de reducere a costurilor;
- urmăreşte respectarea dispoziţiilor date de directorul departamentului Implementare;
- participă la întocmirea situaţiilor de lucrări; Responsabil pentru intocmirea fiselor / documentelor aferente situatilor de lucrari (lunare sau finale) si promovarea acestora catre dirigintii de santier si beneficiari
- propune soluţii tehnice spre aprobare către Directorul Departamentului Implementare;
- răspunde de respectarea legislaţiei în construcţii;
- Confirma calitatea executiei lucrarilor, conform normativelor legale in vigoare si a contractelor de servicii si/sau constructii montaj in derulare;
- Coordoneaza activitatile sub-contractantilor angajati in scopul respectarii incadrarii in termenele de executie si costurile prevazute in planul-proiect al lucrarilor / obiectivului precum si a conditiilor tehnico-calitative prevazute in contract, a reglementarilor si normativelor in vigoare cu caracter tehnic, economic;
- Efectueaza receptii preliminare/calitative/la terminarea lucrarilor pentru lucrarile executate in cadrul proiectelor;
- respectă prevederile Regulamentului Intern al societăţii;
- îndeplineşte atribuţiile ce-i revin din documentaţia sistemului de management integrat calitate, mediu, securitatea şi sănătatea muncii ;
- respectă obligaţiile privind protecţia mediului;
- respectă normele de Sănătate şi Securitate în Muncă şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.


CERINTE

Cerinte:
- studii superioare – facultatea de instalatii – focus pe HVAC si Sanitare
- experienta in specialitate: minim 3 ani in site management HVAC si Sanitare, in cel putin o companie de profil, care a executat proiecte tip sedii de birouri, Mall-uri sau Hipermarket-uri;
- cunoştinţe privind procesul de executie instalatii HVAC si Sanitare ;
- cunoştinţe de management;
- cunoştinţe de limbă engleză (citit, scris, vorbit)
- cunoasterea legislaţiei în domeniu;
- abilitati de planificare, organizare si prioritizare;
- Permis conducere cat. B.


BENEFICII OFERITE

Oferta:
- Mediu de lucru competitiv si profesionist;
- Posibilitate de dezvoltare profesionala si salariala in functie de realizari.


DESCRIEREA FIRMEI

"Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate. Optimistul găsește oportunități în orice dificultate.” (Winston Churchill)
Simți că a venit momentul să faci o schimbare în carieră? Dacă ești în căutarea unui job de calitate, te invităm să ne trimiti cv-ul. Astazi poate fi prima zi în care să vă valorificați potențialul exact așa cum doriți.