Copywriter (Remote)

Amnos SRL

12-10-2019 | EXPIRA LA 12-10-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

(English)
About Amnos SRL
Amnos SRL is acting as an intermediary in the job search for a US-based corporation. The name is not disclosed due to privacy reasons.
An online retailer with double-digit yearly growth numbers (current at $12 million / year revenue, with a projected goal of $100 million within 5 years)
70 + staff members and roughly 20 outside contractors on the team
In the process of 10 x growth output, with new facilities in the US
Adding development team to handle various aspects of the business.

Job Description - Copywriter
All work is in English exclusively. Fluent English is a requirement.
Content stands at the center of our company strategy. By extension, the copywriter position is at the center of importance. We’re creating a robust support mechanism, consisting of a dedicated research team with the sole task of providing research support to you, the copywriter.
The person in this role should show a passion for creating deep, quality, meaningful articles that receive a broad audience and drive real growth.

Responsibilities
Write in a variety of different industries, covering a myriad of interesting subjects.
Go deep into each and every content piece you touch, creating work you can truly be proud of. No quick 500 word, watered-down posts. Each article is as big as needs to be; 500 or 5000+ words. You’re in control. Deliver truly outstanding content that reaches tens of thousands of readers.
Work hand-in-hand with a research team, which scours the web and delivers hand-checked quality sources.
Receive editorial support and draw on other team resources as you need.
The current content topics include: construction industry, automotive, entertainment.

(Romana)
Despre Amnos SRL
Amnos SRL activează ca intermediar pentru o companie din SUA, în căutarea de noi angajați pe piața locală a forței de muncă. Numele companiei nu este menționat la acest moment, datorită politicii de confidențialitate.
Un retailer online cu o creștere anuală de două cifre ($12 milioane - venit anual curent; $100 milioane - țintă de atins in următorii 5 ani).
O echipă formată din peste 70 de angajați și aproximativ 20 de contractori externi.
Cu o creștere estimată la 10 x și deschiderea de noi locații pe piața din SUA.
În proces de formare a echipei încredințate cu dezvoltarea și admnistrarea diferitelor aspecte ale business-ului.

Descrierea jobului - Copywriter
Lucrul se desfășoară în exclusivitate în limba engleză. Este o cerință cunoașterea limbii engleze la nivel cursiv.
Content-ul se află la baza strategiei companiei. Prin extensie, locul copywriter-ului este în centrul importanței acordate. Creăm un mecanism robust de sprijin, având in componență o echipă de cercetare dedicată, cu singurul scop de a oferi sprijin în cercetare, dumneavoastră, copywriter-ului.
Persoana ocupînd acest rol ar trebui să fie pasionată de crearea de articole de profunzime, de calitate și relevante, de care să beneficieze un public larg și care să ducă la o creștere concretă.

Responsabilități
Să scrie despre o varietate de domenii, acoperind o paletă largă de subiecte interesante.
Să acorde profunda atenție necesară fiecărui articol la care începe să lucreze, creând rezultate de care să fie mândră. Nu postări scurte, de 500 de cuvinte; postări fără substanță. Fiecare articol să fie atât de lung, pe cât este necesar: 500 sau 5000+ de cuvinte. Dvs. dețineți controlul. Furnizați content care cu adevărat să iasă în evidență și care să ajungă la zeci de mii de cititori.
Să colaboreze în mod direct cu o echipă de cercetare, care caută cu atenție pe internet surse verificate personal si de calitate.
Să primească sprijin editorial și să apeleze la resursele celorlate echipe, după necesitați.
Subiectele actuale includ: industria construcțiilor, auto, de divertisment.


CERINTE

(English)
Requirements
All work is in English exclusively. Fluent English is a requirement.
A deep concern for the quality and depth of the content you’re creating. Sharp attention for details, content suitability, and subject matter accuracy.
Extreme attention to detail with respect to, grammatical correctness, etc. and zero tolerance for errors
High proficiency in copyediting, headline writing, and caption.
Experience with Wordpress is preferred but not required
Familiarity with search engine optimization (SEO) best practices is preferred but not required.

Qualifications / Experience
Fluent English
Extensive experience writing content (or a fantastic portfolio, personal blog/website, etc.)
Bachelor's degree (Journalism, Communications, English, Marketing, Technical), or equivalent writing experience.

(Romana)

Cerințe
Lucrul se desfășoară în exclusivitate în limba engleză. Este o cerință cunoașterea limbii engleze la nivel cursiv.
O preocupare profundă față de calitatea și profunzimea conținutului pe care îl creați. O atenție precisă asupra detaliilor, caracterului adecvat al conținutului și acurateții subiectului abordat.
O atenție extremă asupra detaliilor legate de acuratețea gramaticală, etc., și o toleranță zero față de greșeli.
Competență deosebită în editare, crearea de titluri și legende.
Experiența lucrului în WordPress este preferabilă, dar nu necesară.
Experiență în folosirea celor mai bune metode de SEO (Optimizare pentru motoarele de căutare) este de dorit, dar nu constitue o cerință.

Calificări / Experiență
Engleză fluent.
Experiență îndelungată în elaborarea de conținut (sau prezentarea în loc a unui portofoliu deosebit, unui site/blog personal, etc.)
Diplomă de licență (Jurnalism, Științele Comunicării, Engleză, Marketing, Domeniul Tehnic), sau experiență similară în scrierea de conținut.


BENEFICII OFERITE

(English)
Job Advantages / How to Apply / Salary
100% Remote work, work on your own schedule (several hours overlap with EST timezone is required)
Paid 10 days vacation + national holidays (limited to 5 calendar days per year)
Full-time position, monthly salary: $1,000.00

(Romana)
Avantaje oferite / Cum să candidați / Salariu
100% Remote/ muncă de acasă - lucrați după propriul program (mai multe ore din program însă, vor trebui să se suprapună cu fusul orar al coastei de est al SUA (EST – Eastern Standard Time).
10 zile de concediu plătit + sărbători naționale (limitate la 5 zile calendaristice pe an).
Post cu normă întreagă, salariu lunar: $1,000.00


DESCRIEREA FIRMEI

Intermedieri.