Coordinator in materie de securitate si sanatate pentru santier

Pioneer Hi-Bred Seeds Agro S.R.L

23-05-2007 | EXPIRA LA 22-06-2007

Job expirat

RESPONSABILITATI

Atributii (in conformitate HG300/2006)

a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucr¿ri sau faze de lucru care se desf¿soar¿ simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucr¿ri sau faze de lucru;
b) sa coordoneze punerea în aplicare a m¿surilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, dac¿ este cazul, lucr¿torii independenti respecta principiile de securitate, într-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si s¿n¿tate.
c) sa adapteze sau sa solicite, sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si s¿n¿tate si ale dosarului de interventii ulterioare, în functie de evolutia lucr¿rilor si de eventualele modific¿ri intervenite etc.


CERINTE

- experienta profesional¿ în constructii sau în conducerea santierului de minimum 5 ani;
- linba engleza - nivel mediu
- fermitate in luarea deciziilor


BENEFICII OFERITE

- un mediu de lucru cu foarte inalte standarde profesionale
- salariu motivant
- accesul la experienta unei companii care este pe locul 1 in lume in materie de SAFETY - DuPont


DESCRIEREA FIRMEI

One of the largest seed producer worlwide