Director Comercial

Confidential

25-04-2013 | EXPIRA LA 25-05-2013

Job expirat

RESPONSABILITATI

Cu depindere de direcţia de la întreprindere, va fi responsabil pentru funcţionarea generală a filialei din România, în diferite domenii: comerciale, coordonarea de camioane, RR.HH, management financiar, planificare şi calitate.

Arii de responsabilitate var fi:

• Cap de expansiune comercială generală, pentru extinderea portofoliului de noi clienti.

• Conducerea şi definiţia de Planul Strategic al filialei din România. Definirea planul de management şi obiectivele anuale în colaborare cu alte filiale ale companiei.

• Coordonarea tuturor programelor, acţiuni şi iniţiative care să conducă la îndeplinirea obiectivelor şi îmbunătăţirea profitabilităţii filialei.

• Lansarea de noi rute de transport. Gestionaţi toate acţiunile responsabilitatea necesare realizării conformităţii cu planurile pentru lansarea de noi rute (permise, licenţe, etc.).

• Duce la îmbunătăţirea continuă a serviciul de transport oferit în termeni de calitate, costuri si termenele, cu utilizarea optimă a camioanelor filialei.

• Conducerea şi punerea în aplicare a politicile de gestionare a personalului din România (recrutare, selecţie, receptie, formare, evaluare, dezvoltare, promovare, informaţii, recunoaştere, etc.), precum şi asigurarea aplicării corecte a proceselor de gestionare a personalului şi raporturile de munca.

• Coordonarea posturilor altor lucrători ale filialei.

• Asigura administrarea corespunzătoare și gestionarea resurselor economice şi financiare, monitorizarea proceselor care asigură informaţiile necesare pentru controlul şi gestionarea filialei.


CERINTE

Studii medii sau superioare.
Obligatoriu cunostina de transport cu valabilitate in EU.
Obligatoriu se fie în posesia titlului de coordonatorul de transport cu valabiltate în EU.
Cunostine informatice (Word, Excel, Internet, etc.)
Cunostinta de minim o limbă straină (preferabil spaniolă, germana, engleza)
Aptitudini de comunicare, planificare, negotiere.
Seriozitate, dinamism si motivare.
Permis de conducere.
Disponibilitate imediata.
Experienta demostrabila de 3 ani in coordonare echipe.


BENEFICII OFERITE

Proporţional cu poziţia şi responsabilitatea. Stimulente.