Asistent financiar

CARPATHIA ECO LAND S.R.L.

08-03-2012 | EXPIRA LA 10-03-2012

Job expirat

RESPONSABILITATI

Activitatea se desfasoara in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene (POSDRU, POSCCE, POR, etc.).


CERINTE

Aplicantii trebuie sa fie absolventi ai invatamantului superior economic de specialitate si sa aiba cunostiinte de management financiar, contabilitate primara si de legislatie specifica.


DESCRIEREA FIRMEI

Asociatia CARPATHIA este o asociatie nonprofit cu caracter nonguvernamental, apolitic si nelucrativ, este deschisa tuturor cetatenilor, indiferent de varsta, profesie, si convingeri religioase, cu conditia respectarii legislatiei nationale si internationale in vigoare, in special a legislatiei de mediu (protectia mediului inconjurator si dezvoltarea politicilor de mediu), si are ca scop dezvoltarea de proiecte ce tin de activitati de protectie a mediului inconjurator si dezvoltarea politicilor de mediu ce cuprind: protectia mediului, îmbunătăţirea calităţii vieţii prin gestionarea durabilă a resurselor regenerabile si de energie alternativa (eoliana,solara,hidro,bio) şi atenuarea efectelor schimbărilor climatice, creşterea eficienţei energetice, gestionarea resurselor naturale, conservarea bio-diversităţii şi reducerea poluării; si colaborarea cu alte asociatii nonguvernamentale dar si cu institutii implicate in activitatea de cercetare si protectie a mediului, organizatii guvernamentale, organisme centrale, etc.