FORMATOR Formare profesionala

FORMATOR SRL

13-04-2013 | EXPIRA LA 13-05-2013

Job expirat

RESPONSABILITATI

• Colectarea tuturor informatiilor si documentelor justificative ale indeplinirii activitatilor
• Comunică periodic cu toţi membrii echipei de implementare/management;
• Studii superioare sau specializare in domeniile economic /tehnic / social;
• Experienta profesionala generala in domeniu – min 3 ani
• Atestat de formator - CNFPA
• Experienta relevanta in formare, consiliere si orientare in cariera
• Experienta specifica in impementarea proiectelor minim 1 proiect


CERINTE

• Participa la elaborarea structurii pentru cursurile de instruire / formare in vederea dezvoltarii competentelor profesionale ale beneficiarilor in conformitate cu specificatiile cererii de finantare.
• Participa la organizarea si monitorizarea sesiunilor de formare.
• Concepe propriile activitati de instruire / formare a beneficiarilor si elaboreaza strategia de formare.
• Analizeaza solicitarile de instruire / formare in scopul determinarii competentelor necesare pentru satisfacerea lor.
• Stabileste expertiza necesara in scopul realizarii ofertei de formare, pe baza cunostintelor de specialitate.
• Participa activ si responsabil la diverse forme de perfectionare, urmarind in permanenta propriile obiective.
• Asigura expertiza in privinta competentelor in formarea beneficiarilor prin documentarea temeinic actualizata.
• Selecteaza modalitatile si procedurile de lucru pentru programele de formare.
• Analizeaza oferta si cererea de pe piata de formare pentru marirea gradului de reprezentativitate a propriei expertize.
• Stabileste ordinea de derulare a activitatilor / secventelor de instruire / formare corespunzator programului convenit cu beneficiarul.
• Elaboreaza suporturile / modulele de stagiu / curs ca instrumente.
• Asigura caracterul interactiv al derularii programului de formare pentru a facilita munca in echipe / grupuri de diferite dimensiuni.
• Aloca si dimensioneaza resursele in functie de efectele de formare estimate si posibile.
• Sprijina dezvoltarea competentelor profesionale ale beneficiarilor
• Solutioneaza dificultatile aparute in derularea programului de formare.
• Asigura monitorizarea derularii cursului / modulului / stagiului si a sesiunii de evaluare si follow-up (urmarirea impactului cursurilor dupa terminarea acestora).
• Asigura servicii de consiliere postsesiune a beneficiarilor
• Are o atitudine politicoasa atat fata de colegii sai, cat si fata de persoanele din exterior cu care vine in contact in cadrul firmei.


DESCRIEREA FIRMEI

Formare profesionala