TEHNICIAN MENTENANTA

Servicii Energetice pentru Acasă - SEA Complet S.A.

01-08-2019 | EXPIRA LA 01-08-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

• Informează clienţii privind activitatea de mentenanţă;
• Primeşte comenzile de la clienţi, de la echipele revizii şi verificări şi responsabili revizii şi verificări ;
• Analizează comenzile, contactează clienţii şi stabileşte de comun acord cu clienţii data şi ora executării comenzii;
• Se deplasează la clienţi cu aparatura şi sculele necesare desfăşurării intervenţiei (revizie, reparaţie, punere în funcţiune);
• Lucrările de mentenanţă se execută de catre Tehnician Mentenanţă la locul de instalare a aparatului şi numai în prezenţa utilizatorului final;
• Execută intervenţia conform procedurii după verificarea existenţei documentelor prevăzute de normativele în vigoare şi va completa toate documentele necesare la finalizarea intervenţiei;
• Intervenţiile se efectuează asupra următoarelor elemente: dispozitive de siguranţă şi comandă, inclusiv funcţionarea corectă a acestora; arzătorul şi schimbătoarele de căldură; vasul de expansiune; circuitele de alimentare cu combustibil; pompele de circulaţie; sistemele de evacuare a gazelor de ardere; sistemele de iniţiere a flăcării la cazan; elementele şi tuburile de flacără ale cazanelor.


CERINTE

- Studii medii/ postliceale/ superioare cu profil tehnic;
- Autorizare ISCIR RSL-IP sau RVT (constituie avantaj);
- Atestate pe service de la producatorii de echipamente;
- Experienţă practică necesară: minim 2 ani în domeniul montării, punerii în funcţiune, mentenanţei centralelor termice;
- Cunoștințe obligatorii cerute de legislație: Prescripții tehnice ISCIR și legislația cu impact în domeniul de activitate;
- Cunoştinţe IT: deprinderi utilizare MS Ofice (Word, Excel, Outlook);
- Abordare structurată în rezolvarea problemelor;
- Abilităţi de comunicare interpersonale;
- Capacitate de analiză şi de a găsi soluţii;
- Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerințele postului.

* Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră.

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.
Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesați: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/.


BENEFICII OFERITE

Compania va suporta costurile legate de obținerea atestatului ISCIR RSL-IP.
Oferta salariala atractiva!


DESCRIEREA FIRMEI

SEA Complet SA este o companie formată în aprilie 2014, din îmbinarea cunoștințelor cumulate de-a lungul timpului cu succesul și experiența a doi giganți – E.ON Romania și Adrem Invest.
Pentru a oferi cele mai bune servicii energetice și de întreținere – revizii și verificări ale instalațiilor interioare de gaz și verificări tehnice periodice, am preluat personalul E.ON, acesta având calificare superioară și experiență vastă în domeniu.
Oferim clienților noștri servicii pliate pe nevoile lor, atât din punct de vedere al calității cât și al eficienței. Fiindcă siguranța lor este garanția serviciilor noastre.