MUNCITOR INSTALATII TERMICE SI GAZ

Servicii Energetice pentru Acasă - SEA Complet S.A.

01-08-2019 | EXPIRA LA 01-08-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

Activităti principale instalații termice/gaz:
• Se deplasează la clienţi și în funcție de natura lucrării comandate și de proiectul lucrării, stabilește necesarul de materiale;
• Se deplasează la clienți cu aparatura şi sculele necesare efectuării lucrărilor contractate de client (realizare sau modificare instalații termice, realizare instalații de gaz, montare centrale, reparaţii, punere în funcţiune);
• Lucrările se execută la locul de instalare a aparatului şi numai în prezenţa utilizatorului final;
• Execută lucrările comandate conform procedurii după verificarea existenţei documentelor prevăzute de normativele în vigoare şi va completa toate documentele necesare la finalizarea lucrărilor;
• Montarea conductelor, armăturilor, accesoriilor (ex. supape) și aparatele de măsură și control aferente încălzirii centrale conform proiectelor;
• Respectă parametrii tehnici din proiectul instalației de încălzire;
• Montează instalații interioare de încălzire centrală: coloane, conducte tur-retur, armături, corpuri de încălzire (radiatoare din oțel sau aluminiu, ventilo-convectoare, instalație de încălzire prin pardoseală, etc.);
• Montează centrale termice, boilere, etc.;
• Montează sau modifică instalații interioare /exterioare de gaz conform proiectului instalației de gaz cu respectarea tuturor prevederilor normative în domeniul
• Verifică documentele clientului care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ce urmează a fi racordate la instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile legislaţiei în vigoare sau o declaraţie cu privire la utilizarea pe propria răspundere a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au funcţionat anterior;
• Verifică instalația de gaz și/sau instalația termică efectuând probele de presiune, etanșeitate, debit, etapele de pornire/oprire, funcționarea termostatelor, a dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere, etc) și participă la încheierea procesului verbal de recepție a lucrării;
• Identifică și remediază deficiențele constatate în timpul procesului de verificare;
• Pune în funcțiune instalațiile de încălzire centrală (cu abur, apă caldă sau supraîncălzită, etc.);
• Reglează parametrii instalațiilor de încălzire (ex.: temperatura, presiunea, debitul agentului termic);
• Întreține sculele, echipamentele și utilajele de lucru.


CERINTE

- Absolvent de liceu sau școală de arte şi meserii, specializarea petrol şi gaze/ instalaţii cu calificare de instalator gaze naturale.
- Experiență 0-1 ani.
- Cunoștințe operare pe calculator.
- Persoană flexibilă, dornică de a învăţa, cu bune abilităţi de comunicare, stăpânire de sine, capacitate de reacţie în situaţii de stres.

*Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră și copii ale diplomelor de studii.

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesați: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/


BENEFICII OFERITE

Compania va suporta costurile legate de obținerea autorizării ANRE pentru Instalator.
Oferta salariala atractiva!


DESCRIEREA FIRMEI

SEA Complet SA este o companie formată în aprilie 2014, din îmbinarea cunoștințelor cumulate de-a lungul timpului cu succesul și experiența a doi giganți – E.ON Romania și Adrem Invest.
Pentru a oferi cele mai bune servicii energetice și de întreținere – revizii și verificări ale instalațiilor interioare de gaz și verificări tehnice periodice, am preluat personalul E.ON, acesta având calificare superioară și experiență vastă în domeniu.
Oferim clienților noștri servicii pliate pe nevoile lor, atât din punct de vedere al calității cât și al eficienței. Fiindcă siguranța lor este garanția serviciilor noastre.