Despre Uniunea Arhitecţilor din România

Uniunea Arhitecţilor din România este o asociaţie profesională de creatori, apolitică, independentă, cu personalitate juridică, de drept privat, fără scop lucrativ, care desfăşoară o activitate de utilitate publică pe durată nelimitată, dispunând de buget şi patrimoniu propriu şi având sediul central în Bucureşti, Sector 1, str. Demetru Dobrescu, nr. 5. UAR are ca scop promovarea arhitecturii şi urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea patrimoniului construit şi a peisajului.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

str. Demetru Dobrescu 5, Sector 1, Bucuresti