• Fundatia Romana pentru Copii, Comunitate si Familie

    Rene Descartes, nr. 6, Cluj-Napoca, Cluj Napoca

  • Trimiteti CV-ul pe mail

Website: www.frccf.org.ro

Despre Fundatia Romana pentru Copii, Comunitate si Familie

Misiunea Funda¿iei Române pentru Copii, Comunitate ¿i Familie este sprijinirea copiilor vulnerabili ¿i marginaliza¿i, pentru ca ace¿tia s¿ creasc¿ într-un mediu familial protector, s¿ beneficieze de educa¿ie ¿i de serviciile medicale de care au nevoie.

De zece ani, FRCCF deruleaz¿ proiecte în Transilvania ¿i este una dintre cele mai mari ¿i stabile organiza¿ii neguvernamentale române¿ti din domeniul protec¿iei copilului. În prezent, programele sale cuprind jude¿ele Cluj, Bihor ¿i Satu Mare. Sprijinul este acordat prin programul de dezvoltare comunitar¿ urban¿ derulat prin intermediul centrelor comunitare, prin programul de dezvoltare comunitar¿ rural¿ ¿i prin cel de prevenirea a pericolelor migra¿iei ¿i a traficului de minori.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Rene Descartes, nr. 6, Cluj-Napoca, Cluj Napoca