Despre Forever Living Products

De peste 30 de ani, Forever Living Products ¿i-a dedicat ¿ntreaga activitate identific¿rii ¿i prezent¿rii celor mai valoroase resurse de s¿n¿tate ¿i frumuse¿e oferite de natur¿. Fondat¿ ¿n 1978, Forever Living ne ¿nva¿¿ cum s¿ folosim ¿n avantajul nostru aceste resurse. Prin gama de b¿uturi nutritive pe baz¿ de Aloe vera, produsele pentru ¿ngrijirea pielii ¿i produsele cosmetice, organismul beneficiaz¿ din plin de remarcabilele propriet¿¿i ale gelului de aloe. Dac¿ ad¿ug¿m linia complet¿ de suplimente alimentare ¿i produse apicole, vom ob¿ine o gam¿ complet¿ de produse naturale destinate s¿n¿t¿¿ii ¿i ¿nfrumuse¿¿rii.

Ast¿zi, grupul de companii Forever are o cifr¿ de afaceri de 2,5 miliarde de dolari ¿i filiale ¿n peste 140 de ¿¿ri, fiind cel mai mare cultivator mondial de Aloe vera, precum ¿i cel mai mare produc¿tor ¿i distribuitor mondial al produselor ob¿inute pe baza acesteia. Forever Living Products are sediul central ¿n Scottsdale, Arizona ¿i p¿n¿ ¿n 2007 a fost condus¿ de Rex Maughan. ¿n anul 2008, Rex Maughan l-a ¿nvestit ¿n func¿ia de pre¿edinte al companiei pe fiul s¿u, Gregg Maughan. Peste 9,3 milioane de distribuitori independen¿i beneficiaz¿ ¿n prezent de sprijinul, instrumentele ¿i cunoa¿terea necesare unei vie¿i mai s¿n¿toase ¿i mai prospere

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Str. Dezrobirii nr. 44, Bucuresti