Despre CNAB

Compania Naţională “AEROPORTURI BUCUREŞTI” – S.A. este societate comercială și funcționează în baza prevederilor Legii nr.31/1990 cu modificărle și completările ulterioare și ale HG. nr. 1208/2009. In consecință, concursul nu intră sub incidența ORD. M.S. nr. 869/2015, astfel încât nu se va acorda notă pentru documentele depuse la dosarul de înscriere la concurs.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Calea BUCURESTILOR, NR 224 E, Otopeni