Despre CIOS

Centrul pentru Iniţiere şi Dezvoltare Organizaţională – CIOS este o organizaţie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 2012, în cadrul unei iniţiative din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
CIOS şi-a propus înfiinţarea prezentei structuri-cadru fundamentată pe modelul clasic al unui centru axat pe inovare şi dezvoltare organizaţionala, dar cu deschidere şi spre sectoarele aferente proceselor optime ale dezvoltării sustenabile.
CIOS urmăreşte totodată să contribuie la dezvoltarea comunitară şi la creşterea standardului de calitate a vieţii umane prin:
1. dezvoltarea şi perfecţionarea la un nivel superior a competenţelor resursei umane;
2. stimularea creării de noi locuri de muncă, în mare parte chiar de către şi pentru tinerii absolvenţi în care comunitatea a învestit deja o parte importantă din resursele sale, a incluziunii sociale, prin dezvoltarea şi promovarea antreprenoriatului şi consolidarea culturii antreprenoriale;
3. atragerea şi menţinerea tinerilor în spaţiul economic românesc;
4. stimularea dezvoltării economice interne prin infuzia de profesionişti adaptaţi noilor cerinţe ale realităţilor contemporane sub aspectul:
- pregătirii teoretice şi practice;
- experienţei profesionale;
- conştiinţei civice (înţelegerea, conştientizarea şi responsabilitatea asupra valorilor şi scopurilor lumii actuale);
- iniţiativei de reformare a spaţiului comunitar, naţional şi european;
- motivării în actul creator al muncii.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Calea Dorobantilor, Cluj Napoca