Website: www.iasiasa.ro

Despre Asociația IașiAșa

Asociația IașiAșa este o organizație non-guvernamentală ieșeană ce și-a propus ca obiectiv general îmbunătățirea calității vieții și promovarea valorilor umane prin susținerea și promovarea unor măsuri în domeniile vitale ale existenței cetățenilor.

Misiune:
Dezvoltarea durabilă a societății bazată pe principiile performanței și ecologiei sociale, prin creșterea egalității șanselor individuale ale membrilor de a avea o viață mai bună.

Susținerea și ghidarea persoanelor și grupurilor de persoane pentru identificarea resurselor și potențialului lor maxim, în scopul atingerii echilibrului între profesie și viață personală prin campanii de informare și conștientizare privind realitățile complexe ale societății în care trăim.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Iași, Iasi