Electrician

Sodexo SRL

02-07-2018 | EXPIRA LA 04-07-2018

Job expirat

RESPONSABILITATI

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:
Asigura prestarea serviciilor de mentenanta pentru instalatii electrice de iluminat, prize, electroalimentare si efectueaza operatiile de termoviziune la echipamentele si instalatiile electrice.
Participa efectiv la lucrarile de intretinere si reparatii planificate precum si la cele accidentale comunicate prin Help Desk si / sau de Managerul Tehnic.
Este responsabil de functionarea instalatiilor si echipamentelor aferente cladirilor (instalatii electrice, electroalimentare, etc.) conform legislatiei in vigoare.
Asigura expertiza tehnica in aria sa de responsabilitate.
Raporteaza in aplicatia Help Desk efectuarea lucrarilor aferente tichetelor relationate cu aria sa de responsabilitate, prezinta documentele necesare, acorda sprijin operatorilor Help Desk pentru solutionarea si inchiderea tichetelor.
Sa cunosca normele si normativele legate de specialitatea sa.
Interpreteaza corect schemele electrice din documentatia electrica pusa la dispozitie.
Scoate / pune sub tensiune echipamentele electrice cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii si P.S.I.
Executa verificari asupra instalatiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de masura, prin proceduri adecvate.
Identifica echipamentele si componentele defecte in vederea remedierii.
Monteaza tuburile de protectie, conductorii, echipamentele, realizeaza conexiunile si izolatiile conform documentatiei tehnice.
Stabileste necesitatile de reparatii, in functie de starea tehnica a instalatiei electrice si executa atat reparatii, cat si reconfigurari ale instalatiilor electrice.
Participa la descarcarea si depozitarea materialelor necesare executiei lucrarilor.
Raspunde de remediare prompta a defectiunilor aparute in sectorul sau de activitate.
Raspunde de exploatarea corecta si intretinerea instalatiilor, utilajelor si echipamentelor electrice.
Achizitioneaza materialele de reparatii.
Se prezinta la serviciu conform programului.
Respecta timpul de lucru si il foloseste integral si eficient.
Poarta echipamentul de lucru si protectie.
Aduce la cunostinta sefului direct toate neconformitatile constatate in desfasurarea activitatii.
Respecta ordinea si disciplina la locul de munca.
Participa la elaborarea de cerinte tehnice, solutii tehnice, propuneri de reparatii si investitii (insotite de antemasuratori, devize, fotografii, etc.).
Participa la supervizarea si controlul serviciilor obtinute de la subcontractori.
Participa la actualizarea bazelor de date necesare bunei desfasurari a serviciilor.
Efectueaza Auditurile/Inspectiile zilnice si lunare in aria sa de activitate.
Propune actiuni de optimizare a serviciilor.
Intocmeste situatiile solicitate de managementul superior, in termenele si conditiile solicitate.
Participa la relocarile de mica amploare si la reconfigurarea instalatiilor electrice in cadrul amenajarilor interioare.
CERINTE:
• diploma de studii tehnice in instalatii electrice
• experienta in domeniu
• autorizatie ANRE - optional
• permis de conducere, categoria B
• abilitati de lucru in echipa
• capacitatea de a lucra in conditii de sarcini multiple care necesita prioritizare
• orientare catre rezultate
• persoana activa, cu spirit de initiativa
• capacitatea de a face fata unui mediu de lucru dinamic
CONDITII:
• Loc de munca: Timisoara
• Salariu + tichete de masa
• Asigurare medicala privata
• Telefon de serviciu
• bonus de performanta
• bonus din extralucrari

Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon: 0786 553 080


CERINTE

CERINTE:
• diploma de studii tehnice in instalatii electrice
• experienta in domeniu
• autorizatie ANRE - optional
• permis de conducere, categoria B
• abilitati de lucru in echipa
• capacitatea de a lucra in conditii de sarcini multiple care necesita prioritizare
• orientare catre rezultate
• persoana activa, cu spirit de initiativa
• capacitatea de a face fata unui mediu de lucru dinamic


DESCRIEREA FIRMEI

We offer a wide range of On-site Services for our clients aimed at improving the Quality of Life of their employees and companies.