Proiectant (Gaze Naturale)

Adecco Romania

03-01-2017 | EXPIRA LA 02-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

Responsabil pentru aplicarea conceptului de inovare in cadrul companiei - cu scopul de a asigura un flux continuu de idei, solutii tehnice, aplicatii, pentru sporirea valorii si cresterea calitatii serviciilor prestate.
Suport in definirea si monitorizarea aplicarii strategiei operationale a companiei.

• Contribuie la dezvoltarea si implementarea procesului de inovare operationala in cadrul companiei
• Participa activ la identificarea de idei, solutii tehnice, aplicatii prin menținerea unor cunoștințe extensive atât despre condițiile actuale de piața si tendințe viitoare, cat si despre produsele si serviciile noi si inovative pliabile in industrie
• Promovează cultura de Inovare operationala cadrul companiei si încurajează angajații in aplicarea conceptului de inovare
• Colectează si analizează propuneri/ idei de la angajații companiei in ceea ce privește sugestiile de inovare
• Transpune ideile primite si selectate in propuneri tangibile, cu analize preliminare a potențialului resursele necesare pentru testare si dezvoltare, dar si o propunere preliminara pentru buget


CERINTE

Educaţie necesară:
- Studii superioare – Profilul/specializarea petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii sau profil conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale, finalizate cu examen de licenţă
- Instalator autorizat ANRE, gradul PGIU si PGD
- Verificator de proiecte atestat ANRE (VGD) - constituie un avantaj
- Atestat de auditor energetic - constituie un avantaj

Experienţă practică necesară:
- Minimum 2 ani vechime cu autorizatie grad PGIU şi PGD
- Minimum 2 ani vechime în activitatea de proiectare sau în domenii conexe proiectării

Cunoştinţe IT: Bun utilizator MS Office, AutoCad, programe de întocmire a devizelor
Altele:

• Permis de conducere categoria B;
• Capacitate de sinteză, abilităţi analitice, abilităţi de comunicare;
• Receptivitate faţă de solicitările profesionale;
• Iniţiativă şi cultură în domeniul asigurării calităţii;
• Capacitatea de organizare şi ritm susţinut de lucru;
• Rezistenţă la efort, mobilizare la solicitări profesionale temporar suplimentare;
• Autocontrol în realizarea sarcinilor personale;
• Îşi desfăşoară activitatea în mod constant, chiar şi în lipsa supravegherii superiorului ierarhic;
Capacitatea de autoinstruire şi preocupare pentru perfecţionare continuă.


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro