ADMINISTRATOR IT SI COMUNICATII

Servicii Energetice pentru Acasă - SEA Complet S.A.

16-07-2019 | EXPIRA LA 01-08-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

• Managementul activităților privind dezvoltarea si implementarea politicilor de monitorizare si dezvoltare a strategiilor de comunicaţii.
• Propune termenii si condiţii (din punct de vedere IT) de întocmire a contractelor IT si de livrare a serviciilor IT (SLA şi rental)
• Evaluează indicatorii de performanţă şi rapoartele de activitate primite de la furnizorii de servicii IT și acționează în baza rezultatelor;
• Managementul echipamentelor IT standard și managementul cererilor non-standard ale userilor (în aria sa de activitate);
• Oferă consultanță în calitate de specialist în cazul auditului de IT pe aria sa;
• Managementul echipamentelor IT ale companiei cu identificarea timpurie a cerinţelor de schimbare şi/sau suplimentare ale acestora;
• Managementul cererilor de IT şi Telecomunicaţii primite de la business privind:
-clasificarea cerinţelor de business în funcţie de prioritate
-administrarea cerinţelor către furnizorul de servicii IT
-urmăreşte respectarea termenelor de livrare a serviciilor și renegociază termene noi în cazul depăşirii celor în vigoare;
• Evaluează şi anunţă punctele slabe ale serviciilor livrate, modelează procesele IT pentru a satisface cerinţele business;
• Interfaţa cu furnizorii de telefonie mobilă, fixă și tablete constând în:
-activare/încetare abonamente de telefon
-orice altă activitate operatională rezultată din derularea contractului;
• Iniţiază emiterea de comenzi pentru achiziţii IT, urmăreşte livrarea, confirmă livrarea şi avizează facturile rezultate din aceste achiziţii;
• Identifiăa posibilele cerinţe de dezvoltare sau de noi proiecte IT, participă la elaborarea și implementarea lor;
• Asigurarea suportului de specialitate IT pentru utilizatorii aplicației Work Force Management;
• Iniţiază încheierea de contracte cu furnizorii IT, urmareste derularea lor și inițiază prelungirea lor sau încheierea unui nou contract, dupa caz;
• Monitorizează contractele de servicii și de închirieri prin urmărirea respectării clauzelor contractuale prevăzute în contractele cu: furnizorii IT, furnizorii de telefonie mobilă și de imprimante, răspunde de circuitul și plata la termen a facturilor;
• Inițiază cererile de achiziţii IT în baza mandatului primit de la managementul companiei;
• Managementul cererilor de schimbare pentru aplicaţiile IT în exploatare;
• Participa la stabilirea standardelor şi a celor mai bune practici pentru serviciile oferite unitățile organizatorice ale companiei;
• Participă la definirea regulilor, procedurilor, liniilor directoare pentru serviciile IT/ Tc.
• Participă la dezvoltarea proceselor de business referitoare la aria sa de activitate, din punct de vedere al tehnologiei informaţiilor.


CERINTE

- Studii universitare absolvite, specializare: automatizări si calculatoare, informatică economică, informatică, economia întreprinderii sau un studiu similar;
- Experiență în domeniu: 3 ani în domeniul business IT
- Cunostinte avansate de IT (hardware,software, infrastructură, web) şi telecomunicaţii; experienţă în managementul proiectelor IT și deprinderi utilizare MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
- Disponibilitate pentru muncă independentă şi de răspundere.
- Abilitati in privinta alcatuirii si gestionarii bugetelor IT.
- Disponibilitate la munca in conditii de stres.
- Mod de gândire şi de acţiune consecvent orientat spre clienţi şi servicii.
- Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerinţele postului.

*Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră.

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.
Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesați: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie.


BENEFICII OFERITE

Oferta salariala atractiva!


DESCRIEREA FIRMEI

SEA Complet SA este o companie formată în aprilie 2014, din îmbinarea cunoștințelor cumulate de-a lungul timpului cu succesul și experiența a doi giganți – E.ON Romania și Adrem Invest.
Pentru a oferi cele mai bune servicii energetice și de întreținere – revizii și verificări ale instalațiilor interioare de gaz și verificări tehnice periodice, am preluat personalul E.ON, acesta având calificare superioară și experiență vastă în domeniu.
Oferim clienților noștri servicii pliate pe nevoile lor, atât din punct de vedere al calității cât și al eficienței. Fiindcă siguranța lor este garanția serviciilor noastre.