Manager Racordare- Acces Retea Gaz

Adecco Romania

04-01-2017 | EXPIRA LA 03-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Este responsabil de procesele de Extinderi conductă, Branşamente, Devieri conducte;
- Stabilește soluţia de alimentare pentru extinderi de conducte, branşamente, devieri conducte;
- Verifica documentaţiile depuse de solicitanți;
- Contactează clientul si se deplasează in teren pentru consiliere si stabilirea solutiei de alimentare;
- Inmaneaza clientului documentele emise pe parcursul procesului;
- Intocmeste solutia de alimentarel;
- Intocmeste toate documentele care stau la baza întocmirii studiului tehnico-economic pentru extinderile de conducta,(date consum, date investiție, plan de situație cu solutia de alimentare - diametru, lungimi, noduri, presiuni, debite);
- Obține informații de la personalul responsabil cu operarea, exploatarea si urmărirea lucrărilor in rețeaua de distribuție, pentru confirmarea situaţiei existente din teren;
- Operează în SAP-ISU documentele specifice procesului de acces la sistem;
- Urmăreşte procesul de acces la sistem prin extinderi și branşamente, devieri conducte în vederea respectării termenelor prevăzute de legislația in vigoare şi în contractele de racordare;
- Urmăreşte încasarea facturilor reprezentând tariful de racordare şi a facturilor de regularizare a tarifului de racordare;
- Asigura suport si verifica soluţiile tehnice propuse de către proiectantul intern/extern;
- Pregăteste documentaţia proiectelor rentabile EDRO pentru CTE şi le susţine în CTE;
- Asigura suportul si colaboreaza cu constructorul, proiectantul, furnizorii de materiale si autorităţile locale, deţinători ai altor utilităţi in vederea obţinerii autorizaţiilor si avizelor necesare;
- Asigura existenta instrucţiunilor de lucru si a echipamentelor conform normelor HSE;
- Accepta la plata facturile aferente lucrărilor care corespund din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
- Supervizeaza bugetul si planul de implementare al proiectului pentru investitiile rentabile EDRO;
- Raporteaza stadiul lucrarilor pentru procesele gestionate;
- Negociaza drepturile de utilizare împreuna cu deţinătorii si reconciliaza situaţiile conflictuale;
- Deconteaza taxele cu instituţiile statului;
- Realizeaza verificări SAP, raportări, documentaţie specifică şi acorda suport pentru intocmirea procedurilor si instructiunilor de lucru, precum si a răspunsului la reclamaţii pentru toate domeniile de lucrări acoperite de activitatea pe care o gestioneaza;
- Transmite spre capitalizarea mijlocului fix toate informatiile necesare;
- Exercită şi alte sarcini care decurg în mod natural din domeniul său de activitate, fiind atribuite de superiorul său pe baza cunoştinţelor sau aptitudinilor sale și conduce autovehiculul din dotarea unității ori de câte ori îndatoririle de serviciu impun acest demers.


CERINTE

- Studii superioare tehnice finalizate;
- Experienţa de minim 3 ani in domeniul tehnic;
- Cunoştinţe obligatorii impuse de legislaţie;
- Cunoaşterea prevederilor legislaţiei în vigoare legate de activitatea de distribuţie a gazelor naturale (Legea 123/2012, HGR 1043/2004, Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie, Normele Tehnice NTPEE-2008, etc);
- Cunoştinţe lingvistice: limba engleza - constituie avantaj;
- Bun utilizator de Windows, MS Office , AutoCad;
Cerinţe obligatorii:
- Permis conducere categoria B;
- Abilităţi de comunicare, consiliere;
- Capacitate de analiză.


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro