Electrician

Adecco Romania

04-01-2017 | EXPIRA LA 03-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Execută activităţile specifice mentenanţei grupurilor de măsură a energiei electrice numai în baza unei comenzi de lucru primite spre rezolvare în conformitate cu documentaţia tehnică în vigoare;
- Execută activităţile de exploatare a instalaţiilor de distribuţie din mediul urban-rural din cadrul formaţiei în care îşi desfăşoară activitatea şi pentru care este autorizat SSM;
- Citeste contoarele de energie electrică la abonaţii casnici (neprogramat), micii şi mari consumatori (programat/neprogramat) în vederea facturării consumului;
- Verifica funcţionarea corecta a contoarelor de toate tipurile, monofazate şi trifazate în montaj direct/semidirect cât şi remedierea deficienţelor ce pot apare la grupurile de măsurare;
- Asigură completarea corectă a documentelor specifice activităţii de măsurare a energiei electrice (evidenţa contori şi evidenţa sigilii);
- Răspunde de justificarea documentelor şi materialelor cu regim special (evidenţa BMC şi sigilii);
- Realizeaza montarea şi verificarea grupurilor de măsurare în cazul consumatorilor noi, securizarea elementelor grupurilor de măsură şi verifică prin sondaj starea acestora;
- Asigură înlocuiri de contoare la consumatori ca urmare a scadenţei la verificare (în baza programărilor anuale);
- Realizeaza executarea de deconectări – reconectări inclusiv din reţea precum şi rezilieri de contracte de furnizare a energiei electrice conform comenzilor (ordinelor de serviciu) primite;
- Completează documente operative în conformitate cu documentaţia tehnică în vigoare;
- Efectuează recepţia la punerea în funcțiune a lucrărilor efectuate de furnizorii de servicii, funcţie de competenţele stabilite, prezentând şefului de formaţie deficienţele constatate;
- Rezolvă avariile, incidentele şi deranjamentele din reţelele de distribuţie din cadrul formaţiei şi raportează corespunzator procedurilor către DEDL sau DJT;
- Întocmeşte acte de constatare pentru deranjamente din vina abonaţilor şi le înaintează şefului de formaţie. Aduce la cunoştinţa şefului de formaţie orice anomalie constatată în instalaţiile electrice care ar putea cauza incidente sau accidente. Are obligația de a aduce la cunoştinţa şefului de formaţie orice încălcare a prevederilor legale în domeniu;
- Executa si organizeaza lucrările în instalaţiile electrice în conformitate cu prevederile instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă (având responsabilităţile de emitent, admitent, şef de lucrare, executant de lucrări și/sau persoană care aprobă foi de manevră de execuţie);
- Răspunde de realizarea corespunzătoare a lucrărilor încredinţate, de încorporarea în lucrări a materialelor încredinţate, de folosirea în interesul formaţiei a timpului de lucru, a sculelor , a echipamentului de protecţie şi de lucru încredinţate, atât lui cât şi membrilor echipei suportând personal pagubele produse;
- Este responsabil de identificarea/depistarea pierderilor de energie electrică cauzate operatorului licențiat de distribuție energie electrică în aria de activitate și responsabilitate alocată prin fișa postului în activitatea curentă sau prin documentul care impune desfășurarea activității într-un anumit areal sau într-o anumită zonă;
- Exercita şi alte sarcini care decurg în mod natural din domeniul său de activitate, fiind atribuite de superiorul sau pe baza cunoştinţelor sau aptitudinilor sale și conduce autovehiculul din dotarea unității ori de câte ori îndatoririle de serviciu impun acest demers.


CERINTE

- Experienţă practică necesară: 1 an în instalaţiile electrice;
- Studii/specialitatea: scoală profesională, liceu de specialitate/ electrician
- Capacitatea de planificare, de decizie si sinteză;
- Disponibilitate pentru lucru în echipă, în program prelungit;
- Discernământ, tact;


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro