Analist Monitorizare Energie

Adecco Romania

03-01-2017 | EXPIRA LA 02-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

• Analizeaza si aplica cerintele legislative in domeniul pietei de energie electrica
• Controlează citirea automată a curbelor de sarcină pe baza joburilor zilnice de achiziţie date (automate/manuale, raport lipsă date);
• Răspunde de calitatea datelor privind conturul de achiziţie şi a datelor puse la dispoziţia clienţilor pe baza contractelor încheiate;
• Răspunde de calitatea datelor de facturare livrate sistemului de facturare SAP-ISU ;
• Asigură monitorizarea şi transmiterea rapoartelor catre beneficiari;
• Raspunde de realizarea programului de dezvoltare a sistemului AMR prin integrarea de noi contoare;
• Realizeaza analize prorii privind calitatea datelor masurate si functionarea corecta a echipamentelor de masurare;
• Propune metode de realizare a indicatorilor de performanta si calitate;
• Aplica toate prevederile normelor tehnice, procedurilor operationale, ITI-urilor care reglementeaza activitatea departamentului (postului);


CERINTE

Educaţie necesară: Studii superioare tehnice electroenergetica, electrotehnica si cursuri de specializare: exploatare sistem AMR, programare contoare electronice

Experienţă practică necesară: minim 2 ani in domeniu

Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: legislatie ANRE, BRML

Cunoştinţe IT: Microsoft Office (Excel, Word, Power Point), Internet Explorer, SAP IS-U

Altele:
• permis de conducere – constituie avantaj
• capacitatea de planificare
• capacitate de decizie
• capacitate de sinteză
• abilitati pentru lucru în echipă;
• creativitate, flexibilitate


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro