ELECTRICIAN MENTENANTA

Servicii Energetice pentru Acasă - SEA Complet S.A.

01-08-2019 | EXPIRA LA 01-08-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

• Selectează şi foloseşte corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii şi rezistenţei electrice;
• Scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de securitatea muncii şi P.S.I.;
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I.
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii;
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Repune sub tensiune instalaţia electrică, în vederea verificării calităţii lucrării;
• Remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate;
• Pentru realizarea lucrărilor:alege materialele, dispozitivele, echipamentele şi aparatele de măsură conform specificaţiilor din schemă;
• Stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice;
• Execută un ciclu complet de încercări, pentru stabilirea încadrării instalaţiei electrice de comandă în parametrii ceruţi;
• Asigură realizarea lucrărilor încredinţate în volumul stabilit, de calitate corespunzătoare şi la termenul planificat;
• Respectă prevederile Fişelor Tehnologice specifice lucrărilor executate, executând în totalitate operaţiile prevăzute de acestea;
• Anunţă imediat şeful direct despre sarcinile suplimentare sau observaţiile primite din partea beneficiarului lucrării;
• Aduce la cunoştinţă orice anomalie constatată în instalaţiile electrice ale gestionarului cu ocazia lucrărilor şi care ar putea cauza incidente sau accidente.


CERINTE

- Educaţie necesară: Școală profesională/liceu de specialitate, specializare: electrician pentru mentenanţa instalațiilor electrice.
- Electrician autorizat ANRE grad I/IIB
- Experienţă practică necesară: Minim 2 ani în executarea lucrărilor de mentenanţă a instalaţiilor electrice de joasă tensiune
Altele:
- Responsabilitate și seriozitate;
- Inițiativă în rezolvarea problemelor;
- Abilităţi de comunicare interpersonale;
- Permis de conducere: categoria B;
- Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerintele postului.

*Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră.

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.
Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesați: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/.


BENEFICII OFERITE

Compania va suporta costurile legate de obținerea autorizării ANRE pentru Electrician.
Oferta salariala atractiva!


DESCRIEREA FIRMEI

SEA Complet SA este o companie formată în aprilie 2014, din îmbinarea cunoștințelor cumulate de-a lungul timpului cu succesul și experiența a doi giganți – E.ON Romania și Adrem Invest.
Pentru a oferi cele mai bune servicii energetice și de întreținere – revizii și verificări ale instalațiilor interioare de gaz și verificări tehnice periodice, am preluat personalul E.ON, acesta având calificare superioară și experiență vastă în domeniu.
Oferim clienților noștri servicii pliate pe nevoile lor, atât din punct de vedere al calității cât și al eficienței. Fiindcă siguranța lor este garanția serviciilor noastre.