MUNCITOR REVIZII SI VERIFICARI CJ, MM, BN, SM, HG

Servicii Energetice pentru Acasă - SEA Complet S.A.

31-07-2019 | EXPIRA LA 31-07-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

•Anunţarea abonaţilor privind data programată pentru oferirea seviciilor de verificări/revizii I.U.; lăsarea unei note de informare în cazul când acesta nu este acasă
•Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
•Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
•Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie
•Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
•Demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente
•Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
•Verificarea stării răsuflatorilor şi a căminelor existente
•Verificarea documentelor, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse
•Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturile de reglare sau reglare- măsurare
•Efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea din instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi/ sau modificări (revizie)
•Efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a intregii instalaţii (revizie)
•Pregătirea documentelor necesare pentru activitatea de verificări şi revizii Fişa de evidenţă a I.U.
•Întocmirea documentelor necesare (fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie, situaţia de plată, contractul de prestari sevicii verificari/revizii)
•Respectarea procedurii de mentenanta preventiva a instalatiilor de utilizare gaze naturale.
•Luarea de măsuri de siguranţă în cazul în care intalaţia de utilizare gaze naturale nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare şi revenirea pentru o nouă verificare.


CERINTE

- Absolvent de liceu sau școală de arte şi meserii, specializarea petrol şi gaze/ instalaţii cu calificare de instalator gaze naturale.
- Experiență 0-1 ani.
- Cunoștințe operare pe calculator.
- Persoană flexibilă, dornică de a învăţa, cu bune abilităţi de comunicare, stăpânire de sine, capacitate de reacţie în situaţii de stres.

*Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră și copii ale diplomelor de studii.

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesați: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/


BENEFICII OFERITE

Compania va suporta costurile legate de obținerea autorizării ANRE pentru Instalator.
Oferta salariala atractiva!


DESCRIEREA FIRMEI

SEA Complet SA este o companie formată în aprilie 2014, din îmbinarea cunoștințelor cumulate de-a lungul timpului cu succesul și experiența a doi giganți – E.ON Romania și Adrem Invest.
Pentru a oferi cele mai bune servicii energetice și de întreținere – revizii și verificări ale instalațiilor interioare de gaz și verificări tehnice periodice, am preluat personalul E.ON, acesta având calificare superioară și experiență vastă în domeniu.
Oferim clienților noștri servicii pliate pe nevoile lor, atât din punct de vedere al calității cât și al eficienței. Fiindcă siguranța lor este garanția serviciilor noastre.