Software developer

leoHR

03-01-2019 | EXPIRA LA 03-01-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

-Dezvoltare și mentenanța aplicațiilor software inhouse ;
-Cunoștinte programare (.net tehnologii recente (asp.net mvc, asp.core, winforms, php, java) ;
-Mentenanța aplicatiilor critice din fabrică precum TCIS, Cutman, QAD, SAP ;
-Mentenanța echipamentelor IT ;
-Administrarea serverelor virtuale ;
-Suport pentru utilizatorii fabricii ;
-Operarea sistemelor informaţionale din fabrică ;
-Păstrarea informaţiilor „back-up” şi aplicaţiilor, conform directivelor interne ;
-Funcţionalitatea tuturor părţilor din sistemul informaţional în fabrică ;
-Capacitarea suficientă a sistemului informațional, raportat la nevoile fabricii utilizarea eficientă a resurselor IS în fabrica;
-Asigura respectarea standardelor, politicilor si procedurilor IT ale companiei ;
-Participa la activitățile manageriale ale fabricii ;
-Respectă practicile generale ale fabricii ;
-Ține evidența bunurilor IT, bunuri precum valori, locații, status de la achiziție si până la deteriorare/expirare ;
-Raspunde de aspectele legale ale departamentului de IT: licențe corecte, derulari contracte ;
-Pastrează toate informațiile legale accesibile și ăntotdeauna pregatite pentru control ;
-Definește procedurile IT în fabrică și asigură respectarea procedurilor și politicilor companiei ;
-Asigurarea functionalității programului de MFG, QAD, SAP ;


CERINTE

-Cunoștințe limba engleza nivel mediu-avansat ;
-Cunoștințe Excel - VBA – avansat ;
-Cunoștințe programare (.net tehnologii recente asp.net mvc, asp.core, winforms, php, java) ;
-Abilitatea de a lucra creativ și analitic într-un mediu dinamic ;
-Comunicare permanentă cu ceilalți membrii ai echipei ;
-Abilitatea de a soluționa cerințele departamentului ;
-Capacitate de prioritizare ;
-Abilitate de a lucra în echipă ;
-Atenție sporită la detalii ;
-Bine organizat ;


DESCRIEREA FIRMEI

leoHR was born out of a desire to provide adaptable HR solutions for diverse business environments.

leoHR is a new and fresh concept who puts in service for both parties, companies and candidates, its expertise gathered in more than 15 years of human resources multinational consultancy companies and strategic management roles in different national and overseas environments.

leoHR brings a new approach in HR services, coming with a more human touch manner in the search and selection process, soft skills trainings and human resource consultancy. We highly value our customers, both companies and candidates, and our goal is to deliver the high quality services that we’d like to receive from others.

EXCELLENCE … is what we DO !!!

Thank you for visiting www.leoHR.ro for other challenging vacancies