Inspector Resurse Umane

BCL Group

12-06-2012 | EXPIRA LA 12-07-2012

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Verifica valabilitatea actelor prezentate de angajati in vederea inscrierii lor in carnetul de munca / registrul de evidenta a salariatilor
- Asigura intocmirea contractelor individuale de munca, precum si arhivarea acestora
- Gestioneaza documentele de evidenta a contractelor de munca
- Calculeaza drepturile salariale conform pontajului, contractelor de munca, politicii firmei si legislatiei in vigoare
- Asigura completarea si transmiterea formalitatilor necesare catre banca pentru intocmirea cardurilor de salarii
- Intocmeste si distribuie fluturasii de salarii
- Depune lunar la ITM actele doveditoare de plata a salariilor si toate celelalte acte necesare pentru indeplinirea conditiilor de legalitate a contractelor de munca
- Obtine avizele necesare pentru deschiderea si inchiderea carnetelor de munca
- Asigura necesarul de carnete de munca si opereaza in ele inregistrarile necesare
- Primeste, verifica si arhiveaza certificatele medicale
- Verifica prin sondaj condicile de prezenta cu pontaje
- Tine evidenta concediilor de odihna pentru fiecare departament si verifica pontajele cu cererile de concediu de odihna, certificatele medicale si alte referate din cursul lunii
- Intocmeste lunar un estimat privind cheltuielile cu salariile, precum si situatia privind cheltuielile totale, venitul net / salariat pe fiecare departament
- Intocmeste fisele fiscale
- Preia tichetele de masa de la firma de distributie, le distribuie pe baza de borderouri si intocmeste lunar rapoartele privind consumul si evidenta acestora
- La cererea salariatilor si in conformitate cu prevederile legale elibereaza adeverinte
- Intocmeste dosare de pensionare conform legislatiei in vigoare
- Primeste si analizeaza diferite cereri / reclamatii ale salariatilor in domeniul resurselor umane propunand solutii pentru rezolvarea acestora
- Acorda consultanta conducerii firmei si salariatilor in probleme de gestiune a personalului
- Mentine relatii profesionale cu toti colegii si cu persoanele din exterior
- Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate catre toate departamentele din firma
- Raspunde de informarea angajatilor cu privire la orice modificare a drepturilor salariale
- Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele din exterior cu care vine in contact in cadrul firmei
- Raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor si documentelor de personal emise
- Asigura deplina confidentialitate a datelor de personal cu care opereaza
- Raspunde de modul de arhivare si de pastrare a documentelor de personal
- Aduce la cunostinta Departamentului Financiar-Contabil modificarile aparute in relatiile de munca (angajari, incetarea raporturilor de munca, concedii fara plata)
- Raspunde de transmiterea la timp si cu regularitate a tuturor taxelor si impozitelor aferente salariilor catre Administratia Financiara, Casa de Pensii etc.
- Raspunde de gestionarea documentelor de evidenta a contractelor de munca
- Respecta prevederile legale in ceea ce priveste activitatea de gestiune a personalului
- Raspunde pentru obtinerea in timp util a avizului superiorului ierarhic pentru eliberarea documentelor de personal


CERINTE

- Minimum 2 ani intr-o functie similara. 3-5 ani experienta in salarizare in companii de minim 150 – 200 angajati
- Minimum studii liceale sau studii superioare in resurse umane sau economice in contabilitate/finante
- Cursuri autorizate de Inspector de Personal
- Operare PC: Word, Excel, programe de calculare salarii
- Cunoasterea prevederilor legale in ceea ce priveste regimul actelor de evidenta a personalului
- Cunostinte generale de legislatia muncii si cazuistica referitoare la intocmirea si pastrarea documentelor de evidenta a personalului si la salarizare
- Cunoasterea de programe de calculare a salariilor
- Cunoasterea prevederilor legale referitoare la calcularea salariilor, la plata indemnizatiilor si contributiilor sociale catre autoritati etc.
- Cunoasterea formularisticii oficiale si a celei agreate de Regulamentul Intern al organizatiei privitoare la intocmirea si pastrarea documentelor de evidenta a personalului
- Cunoasterea metodologiei de completare a dosarelor de pensionare
- Capacitate de analiza si sinteza
- Discernamant si capacitate de a rezolva problemele
- Capacitate de autoorganizare si punctualitate


DESCRIEREA FIRMEI

B.C.L. GROUP este o firma de servicii resurse umane cu rezultate foarte bune in diverse proiecte pentru numerosi clienti semnificativi in peisajul economic romanesc.