Inspector Resurse Umane

AC&CA Consulting Services

13-07-2015 | EXPIRA LA 15-07-2015

Job expirat

RESPONSABILITATI

In conformitate cu reglementarile legislative emise de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a institutiilor subordinate acestuia, Inspectorul Resurse Umane presteaza activitati atat pentru angajatii proprii, cat si pentru beneficiari, in baza contractelor de prestari servicii. Ca si activitati desfasurate la beneficiari, enumeram:
- Intocmirea Registrului general de evidenta a salariatilor si transmiterea acestuia la Inspectoratul Teritorial de Munca;
- Informarea Inspectoratelor Teritoriale de Munca cu privire la transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor;
- Intocmirea documentelor de evidenta a personalului si documentele ce tin de evidenta muncii (contracte individuale de munca, acte aditionale, decizii, notificari, adrese);
- Intocmirea adeverintelor de vechime pentru perioada, pentru activitatea prestata inainte de 2011 si inregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Munca;
- Intocmirea documentelor cu privire la cercetarea disciplinara;
- Intocmirea documentelor pentru activitatile desfasurate de zilieri;
- Intocmirea documentatiei necesare pentru personalul detasat, atat in tara cat si in strainatate;
- Intocmirea si depunerea dosarelor la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in vederea incheierii conventiilor pentru absolventi si someri peste 45 ani;
- Gestionarea si arhivarea documentelor de evidenta a personalului si de evidenta muncii;
- Intocmirea documentatiei necesare mutarii sediilor sociale ale beneficiarilor de la un Inspectorat Teritorial de Munca la altul;
- Obtinerea diverselor certificate si/sau adeverinte pentru beneficiari, de la Inspectoratul Teritorial de Munca;
- Intocmirea fiselor de post;
- Intocmirea fiselor de evaluare;
- Intocmirea regulamentelor interne;
- Intocmirea contractelor colective de munca la nivel de unitate, cu toate documentele aferente precum si inregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Munca;
- Intocmirea statelor de plata si documentele aferente acestuia, pentru personalul incadrat la beneficiari (pontaj, fluturasi de salarii, adeverinte banca); intocmirea acestora se face in programele: Saga Soft, Contab SQL, PerSal;
- Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat, atat din programul de salarii cat si manual;
- Gestionarea relatiei cu furnizorii de servicii de certificare in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica;
- Intocmirea documentatiei pentru recuperarea sumelor de la Casa de Sanatate, pentru concediile medicale precum si acesteia;
- Administrarea bazei de date de evidenta a personalului;
- Consultanta cu privire la legislatia muncii in vigoare;
- Reprezentare la controalele beneficiarilor;
- Gestionarea relatiilor cu Inspectoratele Teritoriale de Munca, Casa de Pensii, Agentia Nationala a Ocuparii Fortei de Munca si Casa de Asigurari de Sanatate;
- Gestionarea relatiilor cu beneficiarii.


CERINTE

Angajatul ideal trebuie sa aiba capacitatea de a se integra in colectiv si in societate, sa aiba o tinuta corespunzatoare si sa fie capabil sa comunice cu cei din jurul sau. Este obligatoriu sa:
- fie absolvent de studii superioare
- aiba diploma recunoscuta de Inspector Resurse Umane
- cunoasca legislatia in domeniu
- aiba experienta intr-un post similar minim 3 ani
- detina cunostinte bune de operare PC, Word, Excel, Power Point, Outlook
- detina cunostinte de limba engleza – avansat
- fie o persoana ordonata, organizata si constiincioasa
- detina capacitate de a sintetiza si ordona informatia
- aiba putere de concentrare si atentie distributiva, initiativa
- fie serios, cu respect pentru confidentialitate, dedicat postului
- aiba abilitatea de a lucra cu mai multe proiecte in paralel
- aiba capacitate de invatare temeinica si rapida
- se integreze cu usurinta in colectiv, lucru in echipa
- aiba flexibilitate la program prelungit si respectarea termelor limita.


DESCRIEREA FIRMEI

AC&CA Consulting Services S.R.L. a luat fiinţă in anul 2004 si este certificata pentru prestări servicii de consultanţă în domeniile: sănătate şi securitate în muncă, resurse umane şi salarizare si realizarea cursurilor de formare profesională a adulţilor în domeniile securitate şi sănătate în muncă şi resurse umane. Personalul organizaţiei noastre este compus din experţi cu mulţi ani de vechime în domeniile în care ne desfăşurăm activitatea. Organizaţia acordă o atenţie deosebită formării profesionale continue a acestora, pentru a oferii servicii de înaltă calitate beneficiarilor noştri.