Inginer mecanic ofertare HVAC

UTI Grup

22-03-2018 | EXPIRA LA 22-03-2018

Job expirat

RESPONSABILITATI

Scopul postului:
- Respectarea termenelor stabilite pentru lucrări;
- Alegerea de soluții tehnice și proceduri de întreținere și service;
- Avizarea proiectelor intern și la beneficiar;
- Capacitatea de utilizare a soft-urilor de proiectare asistată de calculator;
- Furnizarea de soluții alternative pentru reducerea de costuri;
- Repectarea procedurilor interne;
- Capacitatea de autoperfecționare;
- Utilizarea normelor de deviz pentru servicii de întretinere și reparații.

Responsabilități şi atribuții:

- Analizează, propune și elaborează soluții și procedee tehnologice de nivel mediu și înalt;
- Cooperează cu ceilalți membri ai echipei sau din departamentele asociate proiectului;
- Întocmește documentul cu cerințele proiectului, specificații de natură tehnologică, fișe tehnologice, instrucțiuni și metode de lucru;
- Implementează modelul virtual pentru soluția tehnică aleasă, la nivel tehnologic;
- Elaborează documentație tehnologică și detalii de execuție în baza modelului virtual, utilizând programul de modelare folosit și/sau AutoCAD;
- Elaborează Caiet de sarcini / Standard de firmă / Specificație de produs;
- Elaborează documentație tehnică asociată: Manual de întreținere, reparații, Ghid de utilizare etc;
- Avizează intern sau la beneficiar documentația tehnică elaborată;
- Acordă asistență tehnică la executant sau beneficiar, în București, în țară sau în străinătate
- Pregătește, asigură și participă la programele de întreținere, testare și control al instalațiilor mecanice sau tehnologice ;
- Interpretează rezultatele testelor, analizează și daca este cazul, optimizează soluția tehnologică constructivă;
- Se încadrează în termenele contractuale și respectă legislația în vigoare;
- Se preocupă de perfecţionarea profesională şi cunoaşterea normelor şi normativelor specifice în domeniu precum şi a legislaţiei.


CERINTE

1. Studii: superioare tehnice – profil mecanic, tehnologia construcțiilor de mașini, mecatronică, Instalații mecanice și sanitare, sanitare și HVAC ;
2. Cursuri/atestări specifice postului: AutoCAD, instalații HVAC, instalații mecanice de ventilație și AC;
3. Experienţa profesională: minim 5 ani;
4. Trăsături de personalitate: conștiinciozitate, perseverență, implicare, sociabilitate, organizare, intuiție, responsabilitate;
5. Competenţe şi abilităţi specifice: proiectare tehnologică asistată Autocad 2D-3D;
6. Cunoașterea normelor și standardelor aplicabile pentru industria de instalații tehnologice, procese tehnologice pentru instalații mecanice și mecanică fină;
7. Cunoștințe PC: suita Microsoft Office;
8. Limbi străine:limba engleză (mediu/avansat).


DESCRIEREA FIRMEI

UTI is a holding of powerful and flexible companies, capable of offering a wide and complex range of customized products and services.
UTI has a 21-year long experience on the national and international markets, its competencies in various fields are covered by its 4 business lines: Homeland and Defense Security, Information Technology and Communications, Traffic Management,
Construction and Facility Management and provides turnkey solutions for transportation, energy, oil & gas industry, government, local authorities, financial institutions, corporations and commercial sites. For the next five-year long period UTI has established bold strategic goals, such as listing to an European stock exchange and getting international brand recognition.