Inginer cu atributii de operare CNC- studenti sau absolventi IPB

SC OPHIR OPTICS SRL

02-08-2018 | EXPIRA LA 02-08-2018

Job expirat

RESPONSABILITATI

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
• se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de realizare a lucrărilor, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite;
• cunoaşte modul de programare şi funcţionare a utilajelor cu comandă numerică, echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor utilizate;
• interpretează şi citeşte dimensiunile cotate într-un desen de ansamblu sau de execuţie;
• urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice;
• consemnează eventualele neconcordanţe-neconformităţi de ordin calitativ sau de timp de preluare-prelucrare-predare şi de raportare a activităţii;
• pregăteşte utilajele, instalaţiile şi echipamentele la sfârşitul schimbului de lucru corespunzător instrucţiunilor de lucru, în vederea continuării în schimbul următor a lucrărilor şi operaţiilor planificate pentru execuţie;
• identifică necesarul de instruire propriu în funcţie de cerinţele şi domeniul de activitate al societăţii;
• identifică şi participă la diverse forme de pregătire profesională (cursuri, seminarii etc.) pentru dobândirea de noi cunoştinţe în funţie de necesităţile de instruire identificate.
• remediază atunci când este competent sau raportează defecţiunile / disfuncţionalităţile constatate personalului de întreţinere – reparaţii în vederea remedierii;
• consemnează la sfârşitul turei starea tehnică a utilajului;
• verifică cu etaloane, la microscop, sau direct vizual - calitatea suprafeţelor prelucrate, conform instrucţiunilor tehnologice;
• verifică cu verificatoare specifice cotele pieselor prelucrate comparându-le cu cele înscrise în documentaţie.


CERINTE

CERINŢELE POSTULUI :
- Disponibilitate de lucru in 3 schimburi;
- Student Institut Politehnic Bucuresti sau absolvent / student Master / absolvent Master
- Cunoştinţe : tehnice teoretice solide, proceduri specifice de lucru şi ordinea de execuţie a acestora, tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor şi sdv-urilor, documentaţia tehnică a acestora.
- Deprinderi : analiză şi atenţie la detalii, capacitatea de a sesiza defectele, lucrul în echipă, îndemânare, precizie, rigurozitate, perseverenţă, folosirea terminologiei de specialitate, deţinerea abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă.
- Alte cerinţe : responsabilitate,echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.
- Disponibilitate de lucru in 3 schimburi;

- Nu este necesara experienta; se ofera instruire profesionala corespunzatoare

Numai candidatii selectati vor fi invitati la un interviu


BENEFICII OFERITE

Bonuri de masa
Asigurare medicala
Bonus in functie de performanta


DESCRIEREA FIRMEI

Unitate de productie - zona industriala