Director Economic

Fundatia CREFOP

03-02-2017 | EXPIRA LA 05-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

• Coordonează activitățile necesare pentru o bună conlucrare cu serviciul de contabilitate, tehnic și R.U.;
• Răspunde de respectarea legislației în vigoare;
• Gestionează și controlează indicatorii financiari ai fundației;
• Întocmește bugetul general al fundației, urmărește execuția, informează și face propuneri de corecție;
• Realizează, urmărește şi actualizează cash flow-ul; gestionează relații cu instituțiile financiare, instituțiile bancare;
• Raportează rezultatele financiare ale fundației: analizează și propune măsuri pentru creșterea
rentabilității;
• Realizează plățile și contabilizează cheltuielile; Verifică și semnează seturile de documente pentru bănci; Verifică plăţile realizate atât prin casă cât și prin bancă;
• Realizează raportarea financiară către organismele de audit și control;
• Coordonează raportările financiare în cadrul proiectelor fundației;
• Participă la realizarea achiziţiilor publice şi a dosarelor de achiziţie publică
• Asigură păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a bilanţurilor contabile; Organizează arhiva pentru documentele financiare și contabile;


CERINTE

• Studii superioare cu diploma de licenta sau master în domeniul economic;
• Experiență în domeniu de cel puțin 3 ani; cel puțin 1 an în poziție similară;
• Experiență de minim 1 an în gestiunea financiară a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile;
• Competente avansate de limba engleză (scris și vorbit);
• Cunoștințe solide a legislaţiei în vigoare în domeniul financiar-contabil si de gestiune financiară a organizațiilor non-guvernamentale; contabilitate financiară și de gestiune;
• Cunoştinţe solide de legislaţie naţională şi europeană pentru implementarea activităţilor proiectelor finanţate din FSE; achiziții publice;
• Cunoştinţe solide de operare PC: Word, Excel, Power Point, programe specifice de contabilitate;
• Cunoștințe bugetare, de analiză financiară și de managementul cash flow-ului;
• Abilități foarte bune de analiză și sinteză, de coordonare, planificare și organizare;
• Abilități bune de comunicare și relaționare interpersonală, organizarea resurselor și stabilirea priorităților.


DESCRIEREA FIRMEI

Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala (CREFOP) este o organizatie neguvernamentala cu o bogata experienta in domeniul educatiei si formarii profesionale. A luat nastere in anul 2006 din dorinta de a oferi publicului larg o noua dimensiune, inalt calitativa, a bunelor practici existente in educatia si formarea profesionala din Romania, devenind astfel o parte activa a societatii civile si un partener competent in proiectele implementate impreuna cu alti actori importanti din domeniu.
Misiunea noastra este aceea de a creea punti de legatura intre oameni, promovând activ principiile cooperării si accesului nediscriminatoriu la resurse a diversilor factori implicati in viata socio-economica (organisme si organizatii publice, institutii de educatie si formare profesionala, intreprinderi, asociatii profesionale, organizatii non-profit, sindicate, organizatii culturale, etc.) la nivel local, regional, national si international.