Consultant in management

Confidential

17-04-2013 | EXPIRA LA 17-05-2013

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Intocmire cereri de finantare, plan de finantare, analiza economico-financiara, studiu de fezabilitate documentele atasate cererii de finantare si dosarul cererii de finantare pentru programele de finantare: FEADR, POR, POS CCE pentru beneficiari publicisi beneficiari private;
- Asigurarea managementului de proiect, intocmire documente pentru managementul de proiect: dosare cereri de plata, dosare de achizitii, notificari, acte aditionale pentr programele de finantare: FEADR, POR, POS CCE pentru beneficiari publici si beneficiari privati;
- Intocmire oferte tehnice pentru licitatii publice pentru servicii de management de proiect.
- întocmirea documentaţiei cu privire la procedurile de achiziţii publice din cadrul proiectelor europene derulate;
- asistenta in implementarea proiectelor inclusiv procedura de achizitie, raportari catre Autoritatea de Management;
- gestionarea relatiei cu clientii pe parcursul elaborarii si derularii proiectelor;
- identificarea de noi oportunitati
- Elaboreaza documentatia de finantare necesara accesarii fondurilor europene pentru investitii.
- Se documenteaza permanent in legatura cu programele de finantare si cu conditiile de accesare a fondurilor nerambursabile.


CERINTE

-cunostiinte in realizarea analizei financiare a proiectelor
-capacitatea de a lucra sub presiune, avand in vedere termenele de depunere a documentatiei de accesare a proiectelor;
-abilitati in redactarea de documente, cereri de finantare, proiecte, oferte, rapoarte, analize, studii de evaluare si/sau monitorizare;
- abilitati in pregatirea dosarului de plata pentru contractele / proiectele finantate cu fonduri UE;
-gandire analitica si capacitate de a gestiona integrat elaboararea unui proiect
-seriozitate, orientarea spre rezultate si dorinta de perfectionare in domeniul consultantei in management.
-Cunostinte despre programele cu finantare nerambursabila pentru perioada 2007-2013;
-Competenta in operare PC (Word, Excel);
- experienta demonstrabila in scrierea de proiecte cu finantare europeana;
- intelegerea grilei de evaluare a programelor finantate prin POSDRU;
- capacitatea de a lucra sub presiune, avand in vedere termenele de depunere a documentatiei de accesare a proiectelor;
- orientare catre rezultat, implicare, spirit de echipa


BENEFICII OFERITE

- lucrul intr-o echipă dinamică, motivată;
- lucrul într-un mediu modern;
- pachet salarial atractiv.