ANALIST IT

Everlight Solutions Srl

12-12-2014 | EXPIRA LA 14-12-2014

Job expirat

RESPONSABILITATI

1. Efectuează analiza (culege date necesare privind utilizatorii, procese și fluxuri specifice) întocmește și întreține documentația de analiză;
2. Organizează ședințe cu software developerii, consultanții, testerii, coordonatorul tehnic și responsabilul de proiect pentru prezentarea documentelor de analiză;
3. Organizează ședințe cu utilizatorii pentru prezentarea sistemului, analiza proceselor, testarea sistemului și validarea funcționalităților;
4. Transformă cerințele clientului în specificații tehnice conforme cu obiectivul general al proiectului;
5. Colaborează cu software developerii și testerii pentru clarificarea specificațiilor tehnice și, în funcție de necesități, cu fiecare coleg pentru dezvoltarea proiectului;
6. Prioritizează funcționalitățile ce trebuie dezvoltate și colaborează cu echipa de software developeri în vederea dezvoltării aplicației în funcție de necesitățile acestora;
7. Urmărește realizarea funcționalităților, testează dacă acestea sunt conforme cu cerințele, întocmeste lista de bug-uri pe care o transmite software developer-ilor;
8. Poate participa la etape implementare ale sistemului, conform expertizei deținute;
9. Lucrează în echipă la realizarea unor task-uri comune sau contribuie cu idei la realizarea acestora;
10. Participă activ la ședințele de lucru din cadrul departamentului (implementare, dezvoltare)
11. Identifică, raportează și găsește soluții pentru problemele apărute la implementări
12. Centralizează problemele reclamate de client, le actualizează în fișa clientului și urmărește procesul de rezolvare a acestora;
13. Acordă consultanță clientului prin metodele puse la dispoziție (telefon, mail, mesagerie instant) cu privire la aspectele de natura tehnică și funcțională ale aplicației;
14. Participă activ la sedintele de închidere iterație. În cadrul acestor ședințe analizează statusul iterației ce urmeaza a fi inchisă și planifică functionalitățile din iterația viitoare împreună cu echipa proiectului și sub coordonarea coordonatorului tehnic;
15. Contribuie la îmbunătățirea continuă a proiectului prin analizarea și implementarea de schimbări arhitecturale, tehnologice, funcționale în cadrul lui;
16. Participă la cursurile de perfecționare sau la programul de instruire anual;
17. Se documentează pe aria profesional-tehică a proiectului;
18. Asigură instruirea noilor angajați atunci când este nevoie;
19. Întocmește periodic rapoarte de informare cu privire la activitatea desfășurată sau stadiul proeictului pentru conducere sau clienți;
20. Îndeplinește diverse sarcini înaintate de superiori (întocmire rapoarte, documente, analize etc);
21. Respectă standardele și procedurile de lucru.


CERINTE

1. studii superioare în domeniul informatic și experiență de minim 1 an în specialitatea studiilor;
2. inteligență peste nivelul mediu (capacitate de analiza și sinteză, memorie dezvoltată, judecată rapidă, capacitate de deducție logică);
3. adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situații de criză;
4. deprinderi de lucru în echipă;
5. deprinderi de cercetare și investigare.
6. capacitatea de a intelege nevoile clientului si a le transpune in obiective clare si bine definite pentru seful de proiect si pentru echipa de lucru.


DESCRIEREA FIRMEI

Everlight este o companie cu capital 100% romanesc, cu o experienta de peste zece ani pe piata, ce ofera solutii hardware, software si integrate. Cu sedii la Iasi si Bucuresti, compania a lucrat pentru parteneri din Romania si din strainatate activand in retail, IT, industria energetica si petroliera, publicitate, servicii, dar si pentru autoritati publice si institutii romane.Everlight are capacitatea de a implementa si dezvolta solutii software complete, optime, customizate. Desi o mare parte din proiectele noastre pe desktop development se bazeaza pe platforma Microsoft .NET, in functie de nevoile clientului dezvoltam si in Java, C / C++ , atat pe Windows, cat si Linux. Detinem expertiza in solutii web development, pentru care folosim tehnologii ca ASP.NET, PHP, XML, Jquery, Javascript, Silverlight. Am dezvoltat aplicatii diverse pentru GIS sau pentru piata de aplicatii mobile. Furnizam solutii pentru Server Management, Web Server Management, avem capacitati tehnice si know-how pentru operatiuni de Data Center