RESPONSABIL VERIFICARI TEHNICE PERIODICE

Servicii Energetice pentru Acasă - SEA Complet S.A.

01-08-2019 | EXPIRA LA 01-08-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

-Informează clienţii privind activitatea de verificări tehnice periodice;
-Primeşte comenzile de la clienţi, de la echipele revizii şi verificări si responsabili revizii şi verificări ;
-Analizează comenzile, contactează clienţii şi stabileşte de comun acord cu clienţii data şi ora executării comenzii de verificări tehnice periodice;
-Se deplasează la clienţi cu aparatura şi sculele necesare desfăşurării activităţii de verificări tehnice periodice;
-Verificarea se execută de catre operatorul verificări tehnice periodice la locul de instalare a aparatului şi numai în prezenţa utilizatorului final;
-Execută verificarea conform procedurii;
-La finalizarea verificării, operatorul verificări tehnice periodice va instrui utilizatorul final privind modul de exploatare a aparatului, asigurându-se ca acesta este în posesia manualului de utilizare şi întreţinere;
-Completarea si semnarea documentelor;
-Transmiterea datelor catre persoana responsabilă cu centralizarea datelor şi transmiterea lor către inspectoratul ISCIR la care este arondată localitatea unde a fost făcută lucrarea;
-Asigură implementarea planurilor, a programelor, a standardelor şi a procedurilor de calitate din cadrul companiei, conform cu reglementarile ISO şi standardele companiei pentru a atinge şi menţine standarde calitative înalte în toate operaţiile şi procesele tehnice din cadrul acestei activităţi;
-Participă cu informaţii specifice din teren la dezvoltarea procedurilor de lucru;
-Optimizează continuu activitatea de verificări tehnice periodice, aduce plusvaloare acestei activităţi prin alte servicii complementare şi veghează asupra adaptării continue a acestei activităţi cu cerinţele pieţei.


CERINTE

- Studii superioare (licentiat), specializare inginer profil tehnic;
- Atestat ISCIR RVT (constituie avantaj);
- Experienţă practică necesară: minim 2 ani în domeniu tehnic;
- Cunoştinţe obligatorii de legislaţie: legislaţie, normele ANRE şi prescripţiile tehnice ISCIR;
- Cunoştinţe IT: deprinderi utilizare MS Ofice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
- Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerintele postului ;
- Abordare analitică și structurată în rezolvarea problemelor;
- Abilităţi de comunicare interpersonale ;
- Capacitate de analiza, abilitati organizatorice si analitice, capacitatea de a realiza schimbari si inovatii ;
- Detinator permis de conducere cat. B.

*Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră.

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.
Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesați: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/.


BENEFICII OFERITE

Compania va suporta costurile legate de obținerea atestatului ISCIR RVT.
Oferta salariala atractiva!


DESCRIEREA FIRMEI

SEA Complet SA este o companie formată în aprilie 2014, din îmbinarea cunoștințelor cumulate de-a lungul timpului cu succesul și experiența a doi giganți – E.ON Romania și Adrem Invest.
Pentru a oferi cele mai bune servicii energetice și de întreținere – revizii și verificări ale instalațiilor interioare de gaz și verificări tehnice periodice, am preluat personalul E.ON, acesta având calificare superioară și experiență vastă în domeniu.
Oferim clienților noștri servicii pliate pe nevoile lor, atât din punct de vedere al calității cât și al eficienței. Fiindcă siguranța lor este garanția serviciilor noastre.