Diriginte de Santier- Acces la Reţea Gaz

Adecco Romania

04-01-2017 | EXPIRA LA 03-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Îndeplinirea funcţiilor desemnate prin deciziile de numire (inspector CQ şi coordonator SSM);
- Gestionarea proceselor de extinderi conducte, branşamente, devieri conducte pentru acces la Reţea Gaz;
- Participarea la predarea amplasamentului și la fazele determinante stabilite prin programul privind calitatea execuției în construcții;
- Colaborarea cu managerul de racordare, constructorul, proiectantul si furnizorii de materiale;
- Asigurarea fluxului de materiale si returnarea materialelor necorespunzătoare;
- Validarea situațiilor de lucru in vederea acceptării la plata a lucrărilor care corespund din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
- Solicitarea sistării lucrărilor executate necorespunzător;
- Analizarea si acceptarea sau respingerea dispoziţiilor de şantier;
- Convocarea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor;
- Negocierea drepturilor de utilizare împreuna cu deţinătorii si reconcilierea situaţiilor conflictuale (ex. despăgubiri);
- Întocmirea de rapoarte asupra stadiului proiectelor;
- Asigurarea de suport pentru răspunsurile la reclamaţiile referitoare la lucrările gestionate;
- Verificarea documentelor puse la dispoziţie de către constructor și întocmirea cărţii tehnice a construcţiei; predarea către gestionarul de rețea in vederea arhivarii după recepţia tehnică a obiectivelor;
- Exercită şi alte sarcini care decurg în mod natural din domeniul său de activitate, fiind atribuite de superiorul său pe baza cunoştinţelor sau aptitudinilor sale și conduce autovehiculul din dotarea unității ori de câte ori îndatoririle de serviciu impun acest demers;
- Are obligaţia de a îndeplini si respecta Regulamentul Intern, CCM-ul, ghidurile, directivele, instrucţiunile şi procedurile de lucru (Sistemului de Management Integrat al EDRO, conform ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS in vigoare), precum și orice alte reglementări interne sau externe specifice din domeniul său de activitate;
- Are toate atribuţiile şi sarcinile ce decurg din aplicarea şi respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă, protecția mediului şi sistem de management integrat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.


CERINTE

- Studii superioare tehnice finalizate;
- Experienţa de minim 3 ani in domeniul tehnic;
- Cunoştinţe obligatorii impuse de legislaţie;
- Cunoaşterea prevederilor legislaţiei în vigoare legate de activitatea de distribuţie a gazelor naturale (Legea 123/2012, HGR 1043/2004, Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie, Normele Tehnice NTPEE-2008, etc.);
- Cunoştinţe lingvistice: limba engleza - constituie avantaj;
- Bun utilizator de Windows, MS Office , AutoCad;
- Abilităţi de comunicare, consiliere;
- Capacitate de analiză;
Cerinţe obligatorii:
- Deţinerea Autorizaţiei de Dirigenţie de Şantier/ ISC;
- Permis conducere categoria B;
- Autorizare ANRE, proiectare si executie sisteme de distributie, instalatii de utilizare GN.


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro