[fotografie]

I****** E******

 


48 ani / M / Braila | Ultima actualizare: 27-10-2015


CUMPARA CV1.99 euro

Deblocati Datele de contact pentru suma de 1.99 euro/CV prin creditul Myjob.

Obiectiv

Top Managemet

Educatie

01/2007 - 01/2008

Universitatea Bucuresti - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei (BUCURESTI) (BUCURESTI), ROMANIA

Master

Specializare PsihoPedagogie Speciala

Descriere: Psihologie si Pedagogie Speciala

Medie: 9.54

01/2004 - 01/2007

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE BRASOV (Brasov), ROMANIA

Facultate (absolvent)

Specializare Administratie publica

Descriere: Domeniul de studii : Drept

01/1984 - 01/1987

Liceul AgroIndustrial STRAINATATE

Liceu

Specializare Agronomie

Descriere: Agronomie , tehnician agronom

Medie: 8.67

Experienta

Consultant fonduri europene

Independent ( 01/2011 - prezent )

BUCURESTI, ROMANIA

Domeniul:

Management

Responsabilitati: Consultanta si expertiza pentru accesare si implementare proiecte finantate cu fonduri europene nerambursabile.
Elaborare,evaluare si implementare proiecte cu finantare FSE.
Planifica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea echipei de implementare.
Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative.
Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza.
Identificare de resurse financiare.
Intocmire plan de afaceri/studiu de fezabilitate.
Evaluare si management de risc investitional.
Realizari: 11 proiecte POSDRU; 2 proiecte AFCN; 2 proiecte TiA; 2 proiecte POR , AXA 4, DMI 4.3 finantate in 2014.

Formator

Asociatia AHAVA ( 06/2015 - 10/2015 )

BUCURESTI, ROMANIA

Domeniul:

Asistenta sociala

Responsabilitati: a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea- Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate pe durata trainingurilor.- Are o atitudine politicoasă faţă persoanele care participa la instruire.b.Faţă de echipamentul din dotare- Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea instrumentelor şi a aparaturii din dotarea departamentului.- Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune in funcţionare a echipamentului cu care işi desfăşoară activitatea.c.În raport cu obiectivele postului- Răspunde de calitatea serviciilor de training furnizate.- Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea rapoartelor de training şi a evaluărilor cursanţilor.
-Respecta intocmai programa de pregatire intocmita si aprobata de coordonatorul de formare profesionala.
Realizari.Formare si evaluare a 2 grupe de cursanti(56 persoane) in meseria Babysitter.
 Defineşte cerinţele şi elaborează programe de formare în raport cu
competenţele corespunzătoare specificate în standardele ocupaţionale.
 Identifică şi alege strategii şi metode de instruire în raport cu: obiectivele
de referinţă ale programului de formare, particularităţile grupei de cursanţi,
resursele necesare şi disponibile.
 Identifică, alege şi/sau elaborează manuale de specialitate şi pregăteşte
materiale de instruire adecvate programului de formare.
 Expune informaţiile relevante utilizând metode şi tehnici de instruire alese
în conformitate cu nevoile cursanţilor şi cu obiectivele programului de
formare.
 Oferă cursanţilor informaţii suplimentare care să faciliteze înţelegerea şi
clarificarea aspectelor specifice şi acordă asistenţă cursanţilor care
întâmpină dificultăţi în însuşirea şi utilizarea informaţiilor oferite.
 Asigură posibilitatea efectuării de aplicaţii practice şi furnizează cursanţilor
feedback-ul necesar fundamentării competenţelor dobândite.
 Monitorizează şi evaluează evoluţia cursanţilor şi eficienţa programului de
formare.
 Revizuieşte metodele şi tehnicile de instruire pe baza autoevaluării în
raport cu obiectivele de referinţă şi a progresului înregistrat de cursanţi;
dezvoltă metode alternative de formare.
 Stabileşte criteriile de evaluare în raport cu competenţele incluse în
standardul ocupaţional sau cu obiectivele de referinţă ale programului de
formare, planifică şi asigură condiţiile şi resursele necesare procesului de
evaluare.
 Selectează şi prezintă cursanţilor metodele de evaluare relevante pentru
cunoştinţele şi aptitudinile formate / dezvoltate prin programul de formare
 Prezintă cursanţilor rezultatele evaluării, analizează cu fiecare dintre
aceştia performaţele obţinute, înregistrează şi păstrează rezultatele
evaluării.
 Consiliază cursanţii cu privire la dezvoltarea profesională ulterioară
pornind de la rezultatele obţinute în urma evaluării.
 Întocmeşte rapoarte privind programul de formare, înregistrează şi
păstrează, conform legislaţiei în vigoare, date privind cursul şi cursanţii.
 Se preocupă de dezvoltarea profesională continuă

Manager de Proiect

SC ESODUT TDS ( 05/2014 - 03/2015 )

Bucov, ROMANIA

Domeniul:

Arhitectura / Constructii / Amenajari

Responsabilitati: Realizeaza managementul proiectului:
- Organizarea proiectului (analiza, planificare, urmarirea executiei);
- Intocmirea cererilor de plata si a cererilor de rambursare;
- Redactarea rapoartelor periodice privind managementul de proiect.
• Deruleaza activitatile de informare si publicitate din cadrul proiectului.
• Realizeaza studii de fezabilitate, planuri de afaceri.
• Elaboreaza analize cost-beneficiu si urmareste indicatorii financiari.

Director Executiv

Asociatia pentru Integrarea si Ajutorarea Grupurilor Vulnerabile ( 05/2012 - 06/2013 )

Barlad, ROMANIA

Domeniul:

Consultanta , Voluntariat / nonprofit / ONG , Educatie / Training

Responsabilitati: Directorul executiv este responsabil cu coordonarea personalului angajat şi
activitatea curenta a Asociatiei (aplicarea în practică a prioritatilor si strategiei adoptate de Adunarea Generala). Directorul executiv este direct responsabil de
mobilizarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatii asociatiei, de
gestionarea acestor resurse, cu respectarea prevederilor statutare.Directorul
executiv este responsabil de managementul resurselor umane (supervizare,
sprijin, monitorizare şi evaluare a activităţii angajaţilor organizatiei), in special in
ceea ce priveste:
Intocmirea fiselor de post ale celorlalti angajati
Supervizarea şi sprijinul coordonatorilor de proiecte sau activităţi
Selecţia, angajarea, instruirea, evaluarea, supervizarea, sprijinirea personalului
angajat
Managementul conflictelor între salariaţi, precum si între salariaţi şi beneficiari
Managementul conflictelor de interese in care se poate afla personalul asociatiei
Stabilirea sanctiunilor disciplinare si concedierea personalului angajat.
Responsabil de managementul informaţiei şi comunicării în cadrul organizatiei:
evaluarea, direcţionarea, organizarea şi stocarea ideilor şi informaţiilor interne si
externe organizatiei (inclusiv publicatii si pagina de internet).
Realizari: 2 proiecte finantate de Fundatia SOROS Romania in anul 2012 si 2013; 1 proiect - 10.000 Euro finantat de FDSC in anul 2013.

Expert operare si prelucrare statistica- tip A( COR 212202)

Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale ( 11/2011 - 01/2012 )

BUCURESTI, ROMANIA

Domeniul:

Guvern / Institutii

Responsabilitati: Constituirea , introducerea si validarea bazelor de date informatizate in conformitate cu metodologia elaborata in acest sens.Elaborarea si aplicarea chestionarelor pentru culegerea datelor necesare introducerii in sistemul informatizat de evaluare si validare- SPSS;introducerea si validarea indicatorilor si variabilelor in sistemul informatic-SPSS si elaborarea procedurilor de lucru. Introducerea datelor din chestionare, verificarea lor si validare. Validarea rezultatelor si elaborarea Raportului final.
Monitorizare si consultanta in aplicarea chestionarelor si procedurilor de lucru.
Corectarea erorilor din sistemul informatic-SPSS si actualizarea metodologiei de aplicare.

Expert POSDRU-Economie Sociala

Secretariatul General al Gvernului-Agentia Nationala pentru Romi ( 09/2010 - 05/2011 )

BUCURESTI, ROMANIA

Domeniul:

Management

Responsabilitati: Expert in economie sociala. Coordoneaza si implementeaza proiecte de dezvoltare a economiei sociale cu fonduri europene- Fondul Social European. Planifica si implementeaza structuri si activitati productive- intreprinderi sociale, formare profesionala a grupului tinta,management de proiect .
Realizeaza planificarea detaliata a activitatilor si implicarea resurselor umane in cadrul proiectului, in conformitate cu graficul de activitati .
Elaboreaza si depune spre finantare proiecte cu finantare europeana- 11 proiecte elaborate si depuse.
Elaboreaza planuri de evaluare de risc a afacerii initiate in cadrul proiectului.
Planifica, coordoneaza si evalueaza realizarea livrabilellor in cadrul proiectului, in conformitate cu specificatiile din aplicatia de finantare .
Monitorizeaza atingerea obiectivelor si indicatorilor proiectului si propune masuri de imbunatatire a activitatilor.
Elaboreaza Ghidul de bune practici a managementului de proiect.
Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative;
Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza.
Realizari: elaborarea si depunerea spre finantare a 7 proiecte cu finantare POSDU in anul 2011.

Profesor

ColegiulEconomic,,Anghel Rugina ( 11/2009 - 07/2010 )

Vaslui, ROMANIA

Domeniul:

Educatie / Training

Responsabilitati: Profesor , catedra Servicii ,discipline predate: Contabilitate, Contracte Economice, Educatie Antreprenoriala,Organizarea Resurselor Umane,Marketing,etc.

Certificari/cursuri

Management proiecte TiA

Descriere:Scrierea si implementarea proiectelor pentru tineret in contextul Tineret in Actiune

Evaluator competente profesionale

Descriere:Evaluare competente profesionale nivel I, II,III

Inspector Resurse Umane

Descriere:Managementul Resurselor Umane.
Legislatia muncii , legislatia protectiei muncii, legislatie P.S.I,legislatie SSM, salarizare,utilizare REVISAL,informatica.

Formator

Descriere:Formator de competente profesionale ale adultilor.
Pregatirea formarii,realizarea activitatilor de formare,evaluarea participantilor la formare,marketingul formarii,organizarea formarii,proiectarea formarii,evaluarea ,revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

Operator introducere , validare si gestionare baze de date

Descriere:utilizarea calculatorului si a Microsoft Office,internet,antivirus, arhivare/dezarhivare

Atestat Psihopedagogie speciala

Descriere:Psihopedagogie speciala

Manager de proiect

Descriere:U1 Stabilirea scopului proiectului; U2 Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului; U3 Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului ; U4 Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect ; U5 Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect; U6 Managementul riscurilor ; U7 Managementul echipei de proiect ; U8 Managementul comunicarii in cadrul proiectului ; U9 Managementul calitatii.

Inspector SSM

Descriere:- organizarea activitatii de sanatatea si securitatea muncii (SSM),
- asigurarea semnalizarii de securitate si sanatate in munca,
- instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca,
- asigurarea personalului cu echipament individual de protectie / lucru,
- monitorizarea activitatii de SSM,
- prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului,
- coordonarea activitatilor de interventie in cazuri de necesitate,
- investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor.

Consiliere si Orientare

Descriere:Consiliere si Orientare profesionala

Antreprenor in Economie Sociala

Descriere:Conceptul de antreprenoriat ;Legislatia in domeniul antreprenoriatului ;Profilul antreprenorului.
Comunicarea interpersonala
Idei de afaceri ;Surse de finantare a unei afaceri ;Managementul dezvoltarii afacerii
-persoana care deţine cunoştinţe în domeniul administrării activităţilor specifice economiei sociale, recunoscute conform normelor legale aplicabile domeniului formării profesionale;

Competente Antreprenoriale

Descriere:Managementul Afacerii.
Management, Leadership, Plan de afaceri, Comunicare Organizationala.

Certificat de absolvire/ Contabilitate

Descriere:Contabilitatea intreprinderilor mici si mijlocii.

Abilitati

Limba Franceza:
Intermediar
Limba Rusa:
Incepator
Limba Engleza:
Intermediar
Alte abilitati:
Scrierea si implementarea proiectelor, abilitati dezvoltate in cadrul scrierii a trei proiecte de granturi scolare perioada 2005-2006 din care primul s-a aprobat si aplicat in anul 2007 in valoare de 11.450.000,initial.
Scrierea si implementarea proiectelor in cadrul programelor SAPARD-FEADR,competente dobandite in cadrul colaborarii cu SC AgroSoft Consulting SRL.
Scrierea si depunerea spre finantare a 11 proiecte cu finantare FSE-POSDRU,axa 6,DMI 6.1, a 2 proiecte POR/2014, 2 proiecte TiA-nefinantate din lipsa de fonduri.
Comunicare ,ambitie , seriozitate , deschis catre nou(informatie , tehnica ,etc), comunicativ,sociabil,orientat catre rezultate.
Coordonare si management de proiect ,abilitati dezvoltate in cadrul proiectulelor in care am fost expert sau Manager de Proiect dar si in contextul Simpozionului International ,,Anghel Rugina" Vaslui,2009 cu participare a 5 tari din cadrul UE si Republica Moldova, prima editie.

Competente

depanare aparate electrice si electrocasnice calc
o buna stapanire a legislatiei muncii contencios-
comunicare profesionala si organizationala
evaluare de riscuri al afacerii
evaluare psihologica a persoanei
utilizare ms office
good time management skills
sales consulting
secretar