Asistenta clienti
Esti candidat? Cauta job
Locuri de munca

CUMPARA CV1.99 euro

Deblocati Datele de contact pentru suma de 1.99 euro/CV prin creditul Myjob.

Operatiuni CV

[fotografie]

I****** E******

36 ani / M / BUCURESTI | Ultima actualizare: 15-02-2015

Telefon:
********
Email:
********
Adresa:
********
Data nasterii:
07-01-1979
 • Experienta

  Consultant fonduri europene

  Independent

  01/2011 - prezent | BUCURESTI, ROMANIA

  Domeniul: Management

  Responsabilitati: Consultanta si expertiza pentru accesare si implementare proiecte finantate cu fonduri europene nerambursabile.
  Elaborare,evaluare si implementare proiecte cu finantare FSE.
  Planifica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea echipei de implementare.
  Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative.
  Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza.
  Identificare de resurse financiare.
  Intocmire plan de afaceri/studiu de fezabilitate.
  Evaluare si management de risc investitional.
  Realizari: 11 proiecte POSDRU; 2 proiecte AFCN; 2 proiecte TiA; 2 proiecte POR , AXA 4, DMI 4.3 finantate in 2014.
  Consultanta si expertiza pentru accesare si implementare proiecte finantate cu fonduri europene nerambursabile.
  Elaborare,evaluare si implementare proiecte cu finantare FSE.
  Planifica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea echipei de implementare.
  Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative.
  Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza.
  Identificare de resurse financiare.
  Intocmire plan de afaceri/studiu de fezabilitate.
  Evaluare si management de risc investitional.
  Realizari: 11 proiecte POSDRU; 2 proiecte AFCN; 2 proiecte TiA; 2 proiecte POR , AXA 4, DMI 4.3 finantate in 2014.

  Director Executiv

  Asociatia pentru Integrarea si Ajutorarea Grupurilor Vulnerabile

  05/2012 - 06/2013 | Barlad, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training , Voluntariat / nonprofit / ONG , Consultanta

  Responsabilitati: Directorul executiv este responsabil cu coordonarea personalului angajat şi
  activitatea curenta a Asociatiei (aplicarea în practică a prioritatilor si strategiei adoptate de Adunarea Generala). Directorul executiv este direct responsabil de
  mobilizarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatii asociatiei, de
  gestionarea acestor resurse, cu respectarea prevederilor statutare.Directorul
  executiv este responsabil de managementul resurselor umane (supervizare,
  sprijin, monitorizare şi evaluare a activităţii angajaţilor organizatiei), in special in
  ceea ce priveste:
  Intocmirea fiselor de post ale celorlalti angajati
  Supervizarea şi sprijinul coordonatorilor de proiecte sau activităţi
  Selecţia, angajarea, instruirea, evaluarea, supervizarea, sprijinirea personalului
  angajat
  Managementul conflictelor între salariaţi, precum si între salariaţi şi beneficiari
  Managementul conflictelor de interese in care se poate afla personalul asociatiei
  Stabilirea sanctiunilor disciplinare si concedierea personalului angajat.
  Responsabil de managementul informaţiei şi comunicării în...
  Directorul executiv este responsabil cu coordonarea personalului angajat şi
  activitatea curenta a Asociatiei (aplicarea în practică a prioritatilor si strategiei adoptate de Adunarea Generala). Directorul executiv este direct responsabil de
  mobilizarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatii asociatiei, de
  gestionarea acestor resurse, cu respectarea prevederilor statutare.Directorul
  executiv este responsabil de managementul resurselor umane (supervizare,
  sprijin, monitorizare şi evaluare a activităţii angajaţilor organizatiei), in special in
  ceea ce priveste:
  Intocmirea fiselor de post ale celorlalti angajati
  Supervizarea şi sprijinul coordonatorilor de proiecte sau activităţi
  Selecţia, angajarea, instruirea, evaluarea, supervizarea, sprijinirea personalului
  angajat
  Managementul conflictelor între salariaţi, precum si între salariaţi şi beneficiari
  Managementul conflictelor de interese in care se poate afla personalul asociatiei
  Stabilirea sanctiunilor disciplinare si concedierea personalului angajat.
  Responsabil de managementul informaţiei şi comunicării în cadrul organizatiei:
  evaluarea, direcţionarea, organizarea şi stocarea ideilor şi informaţiilor interne si
  externe organizatiei (inclusiv publicatii si pagina de internet).
  Realizari: 2 proiecte finantate de Fundatia SOROS Romania in anul 2012 si 2013; 1 proiect - 10.000 Euro finantat de FDSC in anul 2013.
  vezi mai mult

  Coordonator Proiecte

  Asoc ,,Sf.Stefan” - Unitatea Protejata

  05/2012 - 05/2013 | Barlad, ROMANIA

  Domeniul: Management

  Responsabilitati: Coordonator de proiecte si programe destinate pesoanelor cu dizabilitati.
  Identifica resurse de finantare, completeaza dosarul de finantare.
  Consultanta si management al unitatii productive protejate.
  Planificare, gestiune si management resurse umane.
  Coordonator de proiecte si programe destinate pesoanelor cu dizabilitati.
  Identifica resurse de finantare, completeaza dosarul de finantare.
  Consultanta si management al unitatii productive protejate.
  Planificare, gestiune si management resurse umane.

  Trainer/ Formator

  Asociatia Viitorul Romilor

  01/2012 - 12/2012 | Constanta, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training

  Responsabilitati: Trainer in formare nonformala pentru dobandirea de competente in economie si incluziune sociala.
  Activitati practice de tip miniproiect.
  Activitati derulate in cadrul proiectelor finantate de UE - T.
  iA
  Trainer in formare nonformala pentru dobandirea de competente in economie si incluziune sociala.
  Activitati practice de tip miniproiect.
  Activitati derulate in cadrul proiectelor finantate de UE - T.
  iA

  Expert operare si prelucrare statistica- tip A( COR 212202)

  Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

  11/2011 - 01/2012 | BUCURESTI, ROMANIA

  Domeniul: Guvern / Institutii

  Responsabilitati: Constituirea , introducerea si validarea bazelor de date informatizate in conformitate cu metodologia elaborata in acest sens.Elaborarea si aplicarea chestionarelor pentru culegerea datelor necesare introducerii in sistemul informatizat de evaluare si validare- SPSS;introducerea si validarea indicatorilor si variabilelor in sistemul informatic-SPSS si elaborarea procedurilor de lucru. Introducerea datelor din chestionare, verificarea lor si validare. Validarea rezultatelor si elaborarea Raportului final.
  Monitorizare si consultanta in aplicarea chestionarelor si procedurilor de lucru.
  Corectarea erorilor din sistemul informatic-SPSS si actualizarea metodologiei de aplicare.
  Constituirea , introducerea si validarea bazelor de date informatizate in conformitate cu metodologia elaborata in acest sens.Elaborarea si aplicarea chestionarelor pentru culegerea datelor necesare introducerii in sistemul informatizat de evaluare si validare- SPSS;introducerea si validarea indicatorilor si variabilelor in sistemul informatic-SPSS si elaborarea procedurilor de lucru. Introducerea datelor din chestionare, verificarea lor si validare. Validarea rezultatelor si elaborarea Raportului final.
  Monitorizare si consultanta in aplicarea chestionarelor si procedurilor de lucru.
  Corectarea erorilor din sistemul informatic-SPSS si actualizarea metodologiei de aplicare.

  Expert POSDRU-Economie Sociala

  Secretariatul General al Gvernului-Agentia Nationala pentru Romi

  09/2010 - 05/2011 | BUCURESTI, ROMANIA

  Domeniul: Management

  Responsabilitati: Expert in economie sociala. Coordoneaza si implementeaza proiecte de dezvoltare a economiei sociale cu fonduri europene- Fondul Social European. Planifica si implementeaza structuri si activitati productive- intreprinderi sociale, formare profesionala a grupului tinta,management de proiect .
  Realizeaza planificarea detaliata a activitatilor si implicarea resurselor umane in cadrul proiectului, in conformitate cu graficul de activitati .
  Elaboreaza si depune spre finantare proiecte cu finantare europeana- 11 proiecte elaborate si depuse.
  Elaboreaza planuri de evaluare de risc a afacerii initiate in cadrul proiectului.
  Planifica, coordoneaza si evalueaza realizarea livrabilellor in cadrul proiectului, in conformitate cu specificatiile din aplicatia de finantare .
  Monitorizeaza atingerea obiectivelor si indicatorilor proiectului si propune masuri de imbunatatire a activitatilor.
  Elaboreaza Ghidul de bune practici a managementului de proiect.
  Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative;
  Redacteaza...
  Expert in economie sociala. Coordoneaza si implementeaza proiecte de dezvoltare a economiei sociale cu fonduri europene- Fondul Social European. Planifica si implementeaza structuri si activitati productive- intreprinderi sociale, formare profesionala a grupului tinta,management de proiect .
  Realizeaza planificarea detaliata a activitatilor si implicarea resurselor umane in cadrul proiectului, in conformitate cu graficul de activitati .
  Elaboreaza si depune spre finantare proiecte cu finantare europeana- 11 proiecte elaborate si depuse.
  Elaboreaza planuri de evaluare de risc a afacerii initiate in cadrul proiectului.
  Planifica, coordoneaza si evalueaza realizarea livrabilellor in cadrul proiectului, in conformitate cu specificatiile din aplicatia de finantare .
  Monitorizeaza atingerea obiectivelor si indicatorilor proiectului si propune masuri de imbunatatire a activitatilor.
  Elaboreaza Ghidul de bune practici a managementului de proiect.
  Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative;
  Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza.
  Realizari: elaborarea si depunerea spre finantare a 7 proiecte cu finantare POSDU in anul 2011.
  vezi mai mult

  Profesor

  ColegiulEconomic,,Anghel Rugina

  11/2009 - 07/2010 | Vaslui, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training

  Responsabilitati: Profesor , catedra Servicii ,discipline predate: Contabilitate, Contracte Economice, Educatie Antreprenoriala,Organizarea Resurselor Umane,Marketingetc. Profesor , catedra Servicii ,discipline predate: Contabilitate, Contracte Economice, Educatie Antreprenoriala,Organizarea Resurselor Umane,Marketingetc.

  Profesor

  Colegiul Tehnic ,,Stefan Banulescu

  09/2008 - 08/2009 | Calarasi, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training

  Responsabilitati: Profesor de predare catedra Tehnologii-Servicii , discipline predate : Marketing,Contabilitate, Gestiune Economica, Evidenta operativa, Organizarea Resurselor Umane, Planificare Operationala,Contracte Economice, Educatie Antreprenoriala Profesor de predare catedra Tehnologii-Servicii , discipline predate : Marketing,Contabilitate, Gestiune Economica, Evidenta operativa, Organizarea Resurselor Umane, Planificare Operationala,Contracte Economice, Educatie Antreprenoriala

  Profesor

  Gr.Sc.GH.K.CONSTANTINESCU,BRAILA

  09/2007 - 08/2008 | Braila, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training

  Responsabilitati: Profesor de predare catedra Tehnologii-Servicii , discipline predate : Marketing,Contabilitate, Gestiune Economica, Evidenta operativa, Organizarea Resurselor Umane, Planificare Operationala,Contracte Economice, Educatie Antreprenoriala. Profesor de predare catedra Tehnologii-Servicii , discipline predate : Marketing,Contabilitate, Gestiune Economica, Evidenta operativa, Organizarea Resurselor Umane, Planificare Operationala,Contracte Economice, Educatie Antreprenoriala.

  CONSILIER JURIDIC - INSPECTOR RESURSE UMANE

  SC FAREX SA BRAILA

  07/2007 - 10/2007 | Braila, ROMANIA

  Domeniul: Arhitectura / Constructii / Amenajari

  Responsabilitati: Consiliere juridica a compartimentelor firmei, reprezentare in instanta a firmei, colaborare cu Registrul National al Actionarilor ,relatii de serviciu cu actionarii societatii,etc; atributii in recrutarea, selectia,gestionarea si evaluarea angajatilor, statistica, colaborare cu institutiile statului( CASS,CAS,AJOFM,Registrul Comertlui), Responsabil cu evidenţa C.I.M, modificări ale C.I.M.;introducerea , actualizarea si validarea informatiilor in REVISAL; elaboarea deciziilor şi notelor de serviciu , responsabilităţi în privinţa arhivei firmei, întocmirea şi actualizarea dosarelor de personal , eliberarea adeverinţelor privind activitatea desfăşurată de personalul firmei angajat sau fost angajat , alte atribuţii competente în conformitate cu fişa postului. Consiliere juridica a compartimentelor firmei, reprezentare in instanta a firmei, colaborare cu Registrul National al Actionarilor ,relatii de serviciu cu actionarii societatii,etc; atributii in recrutarea, selectia,gestionarea si evaluarea angajatilor, statistica, colaborare cu institutiile statului( CASS,CAS,AJOFM,Registrul Comertlui), Responsabil cu evidenţa C.I.M, modificări ale C.I.M.;introducerea , actualizarea si validarea informatiilor in REVISAL; elaboarea deciziilor şi notelor de serviciu , responsabilităţi în privinţa arhivei firmei, întocmirea şi actualizarea dosarelor de personal , eliberarea adeverinţelor privind activitatea desfăşurată de personalul firmei angajat sau fost angajat , alte atribuţii competente în conformitate cu fişa postului.

  Consultant FEADR

  AgroSoft Consulting

  01/2004 - 08/2007 | Braila, ROMANIA

  Domeniul: Consultanta , Agricultura / Silvicultura / Pescuit

  Responsabilitati: -consultanta proiecte pentru dezvoltare rurala.
  -intocmire documentatii pentru implementarea proiectului de investitii:
  - intocmeste documentatii specifice: dosare de achizitii, dosare de plata, raportari,
  documentatii specifice, licitatii publice sau private
  - intocmeste documentatii specifice proiectelor cu componenta de lucrari( dosare
  de achizitii, dosare de plati, modificari de solutie tehnica)
  - mentine relatia cu beneficiarii de proiecte, colecteaza informatii si documente,
  verifica documente, activitati de research
  - responsabil de proiect: participa la intalniri in cadrul si inafara companiei,
  deplasari la locatia investitiei, monitorizarea proiectelor proprii, time management.
  - identificare de solutii pentru proiect, consilierea beneficiarului, raspunde la solicitarile suplimentare.
  Realizari: elaborarea documentatiei de finantare FEADR in valoare de 3,6 mil Euro a companiei MAREX SA Braila.
  -consultanta proiecte pentru dezvoltare rurala.
  -intocmire documentatii pentru implementarea proiectului de investitii:
  - intocmeste documentatii specifice: dosare de achizitii, dosare de plata, raportari,
  documentatii specifice, licitatii publice sau private
  - intocmeste documentatii specifice proiectelor cu componenta de lucrari( dosare
  de achizitii, dosare de plati, modificari de solutie tehnica)
  - mentine relatia cu beneficiarii de proiecte, colecteaza informatii si documente,
  verifica documente, activitati de research
  - responsabil de proiect: participa la intalniri in cadrul si inafara companiei,
  deplasari la locatia investitiei, monitorizarea proiectelor proprii, time management.
  - identificare de solutii pentru proiect, consilierea beneficiarului, raspunde la solicitarile suplimentare.
  Realizari: elaborarea documentatiei de finantare FEADR in valoare de 3,6 mil Euro a companiei MAREX SA Braila.

  Administrativ/Resurse Umane-Secretar scoala-Bibliotecar

  SCOALA CU CLASELE I-VIII

  01/2001 - 04/2007 | Braila, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training

  Responsabilitati: Responsabil cu evidenta personalului didactic si nedidactic,opereaza in carnetele de munca,intocmeste documente de personal ( adeverinte/copii etc.)pentru angajatii unitatii(fosti si actuali), completarea rubricilor din statele de plata care se refera la grila de salarizare si alte drepturi salariale ,contabilitate primara, completarea actelor de studii ,completarea situatiilor statistice, responsabilitati privind carnetele CEC pentru alocatiile elevilor , incheierea contractelor de munca din unitate , evidenta contractelor de munca , obligatii si responsabilitati in emiterea actelor si documentelor cu pastrarea legalitatii, alte competente si atributii conform fisei postului. Responsabil cu evidenta personalului didactic si nedidactic,opereaza in carnetele de munca,intocmeste documente de personal ( adeverinte/copii etc.)pentru angajatii unitatii(fosti si actuali), completarea rubricilor din statele de plata care se refera la grila de salarizare si alte drepturi salariale ,contabilitate primara, completarea actelor de studii ,completarea situatiilor statistice, responsabilitati privind carnetele CEC pentru alocatiile elevilor , incheierea contractelor de munca din unitate , evidenta contractelor de munca , obligatii si responsabilitati in emiterea actelor si documentelor cu pastrarea legalitatii, alte competente si atributii conform fisei postului.

 • Educatie

  Universitatea Bucuresti - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei (BUCURESTI) (BUCURESTI), ROMANIA

  Master

  Specializare PsihoPedagogie Speciala

  Descriere: Psihologie si Pedagogie Speciala

  Medie: 9.54

  01/2007 - 01/2008

  FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE BRASOV (Brasov), ROMANIA

  Facultate (absolvent)

  Specializare Administratie publica

  Descriere: Domeniul de studii : Drept

  01/2004 - 01/2007

  Liceul AgroIndustrial STRAINATATE

  Liceu

  Specializare Agronomie

  Descriere: Agronomie , tehnician agronom

  Medie: 8.67

  01/1984 - 01/1987

 • Certificari/cursuri

  Inspector Resurse Umane

  Descriere:Managementul Resurselor Umane.
  Legislatia muncii , legislatia protectiei muncii, legislatie P.S.I,legislatie SSM, salarizare,utilizare REVISAL,informatica.

  Manager de Proiect

  Descriere:managementul proiectelor transfrontaliere

  Management proiecte TiA

  Descriere:Scrierea si implementarea proiectelor pentru tineret in contextul Tineret in Actiune

  Evaluator competente profesionale

  Descriere:Evaluare competente profesionale nivel I, II,III

  Atestat Psihopedagogie speciala

  Descriere:Psihopedagogie speciala

  Formator

  Descriere:Formator de competente profesionale ale adultilor.
  Pregatirea formarii,realizarea activitatilor de formare,evaluarea participantilor la formare,marketingul formarii,organizarea formarii,proiectarea formarii,evaluarea ,revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

  Certificat de absolvire/ Contabilitate

  Descriere:Contabilitatea intreprinderilor mici si mijlocii.

  Antreprenor in Economie Sociala

  Descriere:Conceptul de antreprenoriat ;Legislatia in domeniul antreprenoriatului ;Profilul antreprenorului.
  Comunicarea interpersonala
  Idei de afaceri ;Surse de finantare a unei afaceri ;Managementul dezvoltarii afacerii
  -persoana care deţine cunoştinţe în domeniul administrării activităţilor specifice economiei sociale, recunoscute conform normelor legale aplicabile domeniului formării profesionale;

  Competente Antreprenoriale

  Descriere:Managementul Afacerii.
  Management, Leadership, Plan de afaceri, Comunicare Organizationala.

  Consiliere si Orientare

  Descriere:Consiliere si Orientare profesionala

  Inspector SSM

  Descriere:- organizarea activitatii de sanatatea si securitatea muncii (SSM),
  - asigurarea semnalizarii de securitate si sanatate in munca,
  - instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca,
  - asigurarea personalului cu echipament individual de protectie / lucru,
  - monitorizarea activitatii de SSM,
  - prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului,
  - coordonarea activitatilor de interventie in cazuri de necesitate,
  - investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor.

  Operator introducere , validare si gestionare baze de date

  Descriere:utilizarea calculatorului si a Microsoft Office,internet,antivirus, arhivare/dezarhivare

  Manager de proiect

  Descriere:U1 Stabilirea scopului proiectului; U2 Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului; U3 Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului ; U4 Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect ; U5 Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect; U6 Managementul riscurilor ; U7 Managementul echipei de proiect ; U8 Managementul comunicarii in cadrul proiectului ; U9 Managementul calitatii.

 • Abilitati

  Limba Franceza:
  Avansat
  Limba Rusa:
  Incepator
  Limba Engleza:
  Avansat
  Alte abilitati:
  Scrierea si implementarea proiectelor, abilitati dezvoltate in cadrul scrierii a trei proiecte de granturi scolare perioada 2005-2006 din care primul sa aprobat si aplicat in anul 2007 in valoare de 11.450.000,initial.
  Scrierea si implementarea proiectelor in cadrul programelor SAPARD-FEADR,competente dobandite in cadrul colaborarii cu SC AgroSoft Consulting SRL.
  Scrierea si depunerea spre finantare a 11 proiecte cu finantare FSE-POSDRU,axa 6,DMI 6.1.
  Comunicare ,ambitie , seriozitate , deschis catre nou(informatie , tehnica ,etc), comunicativ,sociabil,orientat catre rezultate.
  Coordonare si management de proiect ,abilitati dezvoltate in cadrul proiectului in care am fost expert dar si in contextul Simpozionului International ,,Anghel Rugina" Vaslui,2009 cu participare a 5 tari din cadrul UE si Republica Moldova, prima editie.
 • Competente

 • Obiectiv

  Top Manager

 • Jobul dorit

  Jobul dorit:
  Management/Consultant
  Domeniul:
  Secretariat / Administrativ ,
  Guvern / Institutii ,
  Consultanta
  Salariul dorit:
  Confidential
  Contractul dorit:
  Full-time,
  Part-time,
  Proiect unic,
  Acasa,
  Part-time,
  Full-time,
  Perioada limitata,
  Sezonier
  Statut:
  Caut un job urgent !
  Disponibil
  oricand
  Timp deplasare:
  >50%
  Relocare in:
  BUCURESTI