Asistenta clienti
Esti candidat? Cauta job
Locuri de munca

CUMPARA CV1.99 euro

Deblocati Datele de contact pentru suma de 1.99 euro/CV prin creditul Myjob.

Operatiuni CV

[fotografie]

I****** E******

48 ani / M / Braila | Ultima actualizare: 27-10-2015

Telefon:
********
Email:
********
Adresa:
********
Data nasterii:
07-07-1969
 • Experienta

  Consultant fonduri europene

  Independent

  01/2011 - prezent| BUCURESTI, ROMANIA

  Domeniul: Management

  Responsabilitati: Consultanta si expertiza pentru accesare si implementare proiecte finantate cu fonduri europene nerambursabile.
  Elaborare,evaluare si implementare proiecte cu finantare FSE.
  Planifica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea echipei de implementare.
  Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative.
  Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza.
  Identificare de resurse financiare.
  Intocmire plan de afaceri/studiu de fezabilitate.
  Evaluare si management de risc investitional.
  Realizari: 11 proiecte POSDRU; 2 proiecte AFCN; 2 proiecte TiA; 2 proiecte POR , AXA 4, DMI 4.3 finantate in 2014.
  Consultanta si expertiza pentru accesare si implementare proiecte finantate cu fonduri europene nerambursabile.
  Elaborare,evaluare si implementare proiecte cu finantare FSE.
  Planifica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea echipei de implementare.
  Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative.
  Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza.
  Identificare de resurse financiare.
  Intocmire plan de afaceri/studiu de fezabilitate.
  Evaluare si management de risc investitional.
  Realizari: 11 proiecte POSDRU; 2 proiecte AFCN; 2 proiecte TiA; 2 proiecte POR , AXA 4, DMI 4.3 finantate in 2014.

  Formator

  Asociatia AHAVA

  06/2015 - 10/2015| BUCURESTI, ROMANIA

  Domeniul: Asistenta sociala

  Responsabilitati: a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea- Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate pe durata trainingurilor.- Are o atitudine politicoasă faţă persoanele care participa la instruire.b.Faţă de echipamentul din dotare- Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea instrumentelor şi a aparaturii din dotarea departamentului.- Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune in funcţionare a echipamentului cu care işi desfăşoară activitatea.c.În raport cu obiectivele postului- Răspunde de calitatea serviciilor de training furnizate.- Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea rapoartelor de training şi a evaluărilor cursanţilor.
  -Respecta intocmai programa de pregatire intocmita si aprobata de coordonatorul de formare profesionala.
  Realizari.Formare si evaluare a 2 grupe de cursanti(56 persoane) in meseria Babysitter.
   Defineşte cerinţele şi elaborează programe de formare în raport cu
  competenţele corespunzătoare specificate în standardele ocupaţionale.
   Identifică şi alege strategii şi metode de instruire în raport cu: obiectivele a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea- Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate pe durata trainingurilor.- Are o atitudine politicoasă faţă persoanele care participa la instruire.b.Faţă de echipamentul din dotare- Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea instrumentelor şi a aparaturii din dotarea departamentului.- Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune in funcţionare a echipamentului cu care işi desfăşoară activitatea.c.În raport cu obiectivele postului- Răspunde de calitatea serviciilor de training furnizate.- Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea rapoartelor de training şi a evaluărilor cursanţilor.
  -Respecta intocmai programa de pregatire intocmita si aprobata de coordonatorul de formare profesionala.
  Realizari.Formare si evaluare a 2 grupe de cursanti(56 persoane) in meseria Babysitter.
   Defineşte cerinţele şi elaborează programe de formare în raport cu
  competenţele corespunzătoare specificate în standardele ocupaţionale.
   Identifică şi alege strategii şi metode de instruire în raport cu: obiectivele
  de referinţă ale programului de formare, particularităţile grupei de cursanţi,
  resursele necesare şi disponibile.
   Identifică, alege şi/sau elaborează manuale de specialitate şi pregăteşte
  materiale de instruire adecvate programului de formare.
   Expune informaţiile relevante utilizând metode şi tehnici de instruire alese
  în conformitate cu nevoile cursanţilor şi cu obiectivele programului de
  formare.
   Oferă cursanţilor informaţii suplimentare care să faciliteze înţelegerea şi
  clarificarea aspectelor specifice şi acordă asistenţă cursanţilor care
  întâmpină dificultăţi în însuşirea şi utilizarea informaţiilor oferite.
   Asigură posibilitatea efectuării de aplicaţii practice şi furnizează cursanţilor
  feedback-ul necesar fundamentării competenţelor dobândite.
   Monitorizează şi evaluează evoluţia cursanţilor şi eficienţa programului de
  formare.
   Revizuieşte metodele şi tehnicile de instruire pe baza autoevaluării în
  raport cu obiectivele de referinţă şi a progresului înregistrat de cursanţi;
  dezvoltă metode alternative de formare.
   Stabileşte criteriile de evaluare în raport cu competenţele incluse în
  standardul ocupaţional sau cu obiectivele de referinţă ale programului de
  formare, planifică şi asigură condiţiile şi resursele necesare procesului de
  evaluare.
   Selectează şi prezintă cursanţilor metodele de evaluare relevante pentru
  cunoştinţele şi aptitudinile formate / dezvoltate prin programul de formare
   Prezintă cursanţilor rezultatele evaluării, analizează cu fiecare dintre
  aceştia performaţele obţinute, înregistrează şi păstrează rezultatele
  evaluării.
   Consiliază cursanţii cu privire la dezvoltarea profesională ulterioară
  pornind de la rezultatele obţinute în urma evaluării.
   Întocmeşte rapoarte privind programul de formare, înregistrează şi
  păstrează, conform legislaţiei în vigoare, date privind cursul şi cursanţii.
   Se preocupă de dezvoltarea profesională continuă
  vezi mai mult

  Manager de Proiect

  SC ESODUT TDS

  05/2014 - 03/2015| Bucov, ROMANIA

  Domeniul: Arhitectura / Constructii / Amenajari

  Responsabilitati: Realizeaza managementul proiectului:
  - Organizarea proiectului (analiza, planificare, urmarirea executiei);
  - Intocmirea cererilor de plata si a cererilor de rambursare;
  - Redactarea rapoartelor periodice privind managementul de proiect.
  • Deruleaza activitatile de informare si publicitate din cadrul proiectului.
  • Realizeaza studii de fezabilitate, planuri de afaceri.
  • Elaboreaza analize cost-beneficiu si urmareste indicatorii financiari.
  Realizeaza managementul proiectului:
  - Organizarea proiectului (analiza, planificare, urmarirea executiei);
  - Intocmirea cererilor de plata si a cererilor de rambursare;
  - Redactarea rapoartelor periodice privind managementul de proiect.
  • Deruleaza activitatile de informare si publicitate din cadrul proiectului.
  • Realizeaza studii de fezabilitate, planuri de afaceri.
  • Elaboreaza analize cost-beneficiu si urmareste indicatorii financiari.

  Director Executiv

  Asociatia pentru Integrarea si Ajutorarea Grupurilor Vulnerabile

  05/2012 - 06/2013| Barlad, ROMANIA

  Domeniul: Consultanta , Voluntariat / nonprofit / ONG , Educatie / Training

  Responsabilitati: Directorul executiv este responsabil cu coordonarea personalului angajat şi
  activitatea curenta a Asociatiei (aplicarea în practică a prioritatilor si strategiei adoptate de Adunarea Generala). Directorul executiv este direct responsabil de
  mobilizarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatii asociatiei, de
  gestionarea acestor resurse, cu respectarea prevederilor statutare.Directorul
  executiv este responsabil de managementul resurselor umane (supervizare,
  sprijin, monitorizare şi evaluare a activităţii angajaţilor organizatiei), in special in
  ceea ce priveste:
  Intocmirea fiselor de post ale celorlalti angajati
  Supervizarea şi sprijinul coordonatorilor de proiecte sau activităţi
  Selecţia, angajarea, instruirea, evaluarea, supervizarea, sprijinirea personalului
  angajat
  Managementul conflictelor între salariaţi, precum si între salariaţi şi beneficiari
  Managementul conflictelor de interese in care se poate afla personalul asociatiei
  Stabilirea sanctiunilor disciplinare si concedierea personalului angajat.
  Responsabil de managementul informaţiei şi comunicării în...
  Directorul executiv este responsabil cu coordonarea personalului angajat şi
  activitatea curenta a Asociatiei (aplicarea în practică a prioritatilor si strategiei adoptate de Adunarea Generala). Directorul executiv este direct responsabil de
  mobilizarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatii asociatiei, de
  gestionarea acestor resurse, cu respectarea prevederilor statutare.Directorul
  executiv este responsabil de managementul resurselor umane (supervizare,
  sprijin, monitorizare şi evaluare a activităţii angajaţilor organizatiei), in special in
  ceea ce priveste:
  Intocmirea fiselor de post ale celorlalti angajati
  Supervizarea şi sprijinul coordonatorilor de proiecte sau activităţi
  Selecţia, angajarea, instruirea, evaluarea, supervizarea, sprijinirea personalului
  angajat
  Managementul conflictelor între salariaţi, precum si între salariaţi şi beneficiari
  Managementul conflictelor de interese in care se poate afla personalul asociatiei
  Stabilirea sanctiunilor disciplinare si concedierea personalului angajat.
  Responsabil de managementul informaţiei şi comunicării în cadrul organizatiei:
  evaluarea, direcţionarea, organizarea şi stocarea ideilor şi informaţiilor interne si
  externe organizatiei (inclusiv publicatii si pagina de internet).
  Realizari: 2 proiecte finantate de Fundatia SOROS Romania in anul 2012 si 2013; 1 proiect - 10.000 Euro finantat de FDSC in anul 2013.
  vezi mai mult

  Expert operare si prelucrare statistica- tip A( COR 212202)

  Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

  11/2011 - 01/2012| BUCURESTI, ROMANIA

  Domeniul: Guvern / Institutii

  Responsabilitati: Constituirea , introducerea si validarea bazelor de date informatizate in conformitate cu metodologia elaborata in acest sens.Elaborarea si aplicarea chestionarelor pentru culegerea datelor necesare introducerii in sistemul informatizat de evaluare si validare- SPSS;introducerea si validarea indicatorilor si variabilelor in sistemul informatic-SPSS si elaborarea procedurilor de lucru. Introducerea datelor din chestionare, verificarea lor si validare. Validarea rezultatelor si elaborarea Raportului final.
  Monitorizare si consultanta in aplicarea chestionarelor si procedurilor de lucru.
  Corectarea erorilor din sistemul informatic-SPSS si actualizarea metodologiei de aplicare.
  Constituirea , introducerea si validarea bazelor de date informatizate in conformitate cu metodologia elaborata in acest sens.Elaborarea si aplicarea chestionarelor pentru culegerea datelor necesare introducerii in sistemul informatizat de evaluare si validare- SPSS;introducerea si validarea indicatorilor si variabilelor in sistemul informatic-SPSS si elaborarea procedurilor de lucru. Introducerea datelor din chestionare, verificarea lor si validare. Validarea rezultatelor si elaborarea Raportului final.
  Monitorizare si consultanta in aplicarea chestionarelor si procedurilor de lucru.
  Corectarea erorilor din sistemul informatic-SPSS si actualizarea metodologiei de aplicare.

  Expert POSDRU-Economie Sociala

  Secretariatul General al Gvernului-Agentia Nationala pentru Romi

  09/2010 - 05/2011| BUCURESTI, ROMANIA

  Domeniul: Management

  Responsabilitati: Expert in economie sociala. Coordoneaza si implementeaza proiecte de dezvoltare a economiei sociale cu fonduri europene- Fondul Social European. Planifica si implementeaza structuri si activitati productive- intreprinderi sociale, formare profesionala a grupului tinta,management de proiect .
  Realizeaza planificarea detaliata a activitatilor si implicarea resurselor umane in cadrul proiectului, in conformitate cu graficul de activitati .
  Elaboreaza si depune spre finantare proiecte cu finantare europeana- 11 proiecte elaborate si depuse.
  Elaboreaza planuri de evaluare de risc a afacerii initiate in cadrul proiectului.
  Planifica, coordoneaza si evalueaza realizarea livrabilellor in cadrul proiectului, in conformitate cu specificatiile din aplicatia de finantare .
  Monitorizeaza atingerea obiectivelor si indicatorilor proiectului si propune masuri de imbunatatire a activitatilor.
  Elaboreaza Ghidul de bune practici a managementului de proiect.
  Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative;
  Redacteaza...
  Expert in economie sociala. Coordoneaza si implementeaza proiecte de dezvoltare a economiei sociale cu fonduri europene- Fondul Social European. Planifica si implementeaza structuri si activitati productive- intreprinderi sociale, formare profesionala a grupului tinta,management de proiect .
  Realizeaza planificarea detaliata a activitatilor si implicarea resurselor umane in cadrul proiectului, in conformitate cu graficul de activitati .
  Elaboreaza si depune spre finantare proiecte cu finantare europeana- 11 proiecte elaborate si depuse.
  Elaboreaza planuri de evaluare de risc a afacerii initiate in cadrul proiectului.
  Planifica, coordoneaza si evalueaza realizarea livrabilellor in cadrul proiectului, in conformitate cu specificatiile din aplicatia de finantare .
  Monitorizeaza atingerea obiectivelor si indicatorilor proiectului si propune masuri de imbunatatire a activitatilor.
  Elaboreaza Ghidul de bune practici a managementului de proiect.
  Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative;
  Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza.
  Realizari: elaborarea si depunerea spre finantare a 7 proiecte cu finantare POSDU in anul 2011.
  vezi mai mult

  Profesor

  ColegiulEconomic,,Anghel Rugina

  11/2009 - 07/2010| Vaslui, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training

  Responsabilitati: Profesor , catedra Servicii ,discipline predate: Contabilitate, Contracte Economice, Educatie Antreprenoriala,Organizarea Resurselor Umane,Marketing,etc. Profesor , catedra Servicii ,discipline predate: Contabilitate, Contracte Economice, Educatie Antreprenoriala,Organizarea Resurselor Umane,Marketing,etc.

 • Educatie

  Universitatea Bucuresti - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei (BUCURESTI) (BUCURESTI), ROMANIA

  Master

  Specializare PsihoPedagogie Speciala

  Descriere: Psihologie si Pedagogie Speciala

  Medie: 9.54

  01/2007 - 01/2008

  FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE BRASOV (Brasov), ROMANIA

  Facultate (absolvent)

  Specializare Administratie publica

  Descriere: Domeniul de studii : Drept

  01/2004 - 01/2007

  Liceul AgroIndustrial STRAINATATE

  Liceu

  Specializare Agronomie

  Descriere: Agronomie , tehnician agronom

  Medie: 8.67

  01/1984 - 01/1987

 • Certificari/cursuri

  Management proiecte TiA

  Descriere:Scrierea si implementarea proiectelor pentru tineret in contextul Tineret in Actiune

  Evaluator competente profesionale

  Descriere:Evaluare competente profesionale nivel I, II,III

  Inspector Resurse Umane

  Descriere:Managementul Resurselor Umane.
  Legislatia muncii , legislatia protectiei muncii, legislatie P.S.I,legislatie SSM, salarizare,utilizare REVISAL,informatica.

  Formator

  Descriere:Formator de competente profesionale ale adultilor.
  Pregatirea formarii,realizarea activitatilor de formare,evaluarea participantilor la formare,marketingul formarii,organizarea formarii,proiectarea formarii,evaluarea ,revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

  Operator introducere , validare si gestionare baze de date

  Descriere:utilizarea calculatorului si a Microsoft Office,internet,antivirus, arhivare/dezarhivare

  Atestat Psihopedagogie speciala

  Descriere:Psihopedagogie speciala

  Manager de proiect

  Descriere:U1 Stabilirea scopului proiectului; U2 Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului; U3 Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului ; U4 Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect ; U5 Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect; U6 Managementul riscurilor ; U7 Managementul echipei de proiect ; U8 Managementul comunicarii in cadrul proiectului ; U9 Managementul calitatii.

  Inspector SSM

  Descriere:- organizarea activitatii de sanatatea si securitatea muncii (SSM),
  - asigurarea semnalizarii de securitate si sanatate in munca,
  - instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca,
  - asigurarea personalului cu echipament individual de protectie / lucru,
  - monitorizarea activitatii de SSM,
  - prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului,
  - coordonarea activitatilor de interventie in cazuri de necesitate,
  - investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor.

  Consiliere si Orientare

  Descriere:Consiliere si Orientare profesionala

  Antreprenor in Economie Sociala

  Descriere:Conceptul de antreprenoriat ;Legislatia in domeniul antreprenoriatului ;Profilul antreprenorului.
  Comunicarea interpersonala
  Idei de afaceri ;Surse de finantare a unei afaceri ;Managementul dezvoltarii afacerii
  -persoana care deţine cunoştinţe în domeniul administrării activităţilor specifice economiei sociale, recunoscute conform normelor legale aplicabile domeniului formării profesionale;

  Competente Antreprenoriale

  Descriere:Managementul Afacerii.
  Management, Leadership, Plan de afaceri, Comunicare Organizationala.

  Certificat de absolvire/ Contabilitate

  Descriere:Contabilitatea intreprinderilor mici si mijlocii.

 • Abilitati

  Limba Franceza:
  Intermediar
  Limba Rusa:
  Incepator
  Limba Engleza:
  Intermediar
  Alte abilitati:
  Scrierea si implementarea proiectelor, abilitati dezvoltate in cadrul scrierii a trei proiecte de granturi scolare perioada 2005-2006 din care primul s-a aprobat si aplicat in anul 2007 in valoare de 11.450.000,initial.
  Scrierea si implementarea proiectelor in cadrul programelor SAPARD-FEADR,competente dobandite in cadrul colaborarii cu SC AgroSoft Consulting SRL.
  Scrierea si depunerea spre finantare a 11 proiecte cu finantare FSE-POSDRU,axa 6,DMI 6.1, a 2 proiecte POR/2014, 2 proiecte TiA-nefinantate din lipsa de fonduri.
  Comunicare ,ambitie , seriozitate , deschis catre nou(informatie , tehnica ,etc), comunicativ,sociabil,orientat catre rezultate.
  Coordonare si management de proiect ,abilitati dezvoltate in cadrul proiectulelor in care am fost expert sau Manager de Proiect dar si in contextul Simpozionului International ,,Anghel Rugina" Vaslui,2009 cu participare a 5 tari din cadrul UE si Republica Moldova, prima editie.
 • Competente

 • Obiectiv

  Top Managemet

 • Jobul dorit

  Jobul dorit:
  Management/Consultant
  Domeniul:
  Secretariat / Administrativ ,
  Guvern / Institutii ,
  Consultanta
  Salariul dorit:
  Confidential
  Contractul dorit:
  Part-time,
  Full-time,
  Perioada limitata,
  Sezonier,
  Full-time,
  Part-time,
  Proiect unic,
  Acasa
  Statut:
  Caut un job urgent !
  Disponibil
  oricand
  Timp deplasare:
  >50%
  Relocare in:
  BUCURESTI