[fotografie]

M****** C******

 


47 ani / F / Buzau | Ultima actualizare: 23-07-2014


CUMPARA CV1.99 euro

Deblocati Datele de contact pentru suma de 1.99 euro/CV prin creditul Myjob.

Obiectiv

Eficientizarea procedurilor de lucru prin documentare scrisa (sistem de managementul calitatii) si modelare in baze de date. Identificare tipuri noi de probleme, abordarea cu metode eficiente. Rezolvarea corecta si integrala a problemelor impuse de fisa postului. Mentinerea unei armonii in echipa.

Educatie

01/2005 - 01/2008

Facultatea Finante, asigurari, banci, burse de valoridin cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, forma de invatamant la distanta, Buzau. (Buzau), ROMANIA

Facultate (absolvent)

01/1990 - 01/1995

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI (FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA) (BUCURESTI), ROMANIA

Facultate (absolvent)

Descriere: Absolventa a facultatii Chimie industriala din Universitatea Politehnica Bucuresti, forma invatamant zi ? specialitatea Chimie organica ? Tehnologia produselor farmaceutice;

Experienta

Director CTC-Laborator

Superlit Romet Buzau ( 08/2008 - 04/2009 )

Buzau, ROMANIA

Domeniul:

Inginerie / Tehnologie

Responsabilitati: - Conducerea, coordonarea si controlul intreagii activitati de control tehnic de conformitate al produselor(tuburi PAFSIN, mufe si fitinguri) de la receptie pana la livrare si a laboratorului de incercari fizico-mecanice si analize chimice prin executarea muncii de conceptie pe linie de controlul calitatii, asigurarea elaborarii si actualizarii periodice a procedurilor si instructiunilor de lucru specifice departamentului CTC-Laborator in conformitate cu cerintele Sistemului Integrat de Managementul Calitatii, asigurarii intocmirii, administrarii si utilizarii bazelor de date electronice in cadrul departamentului, generarea tuturor documentelor de calitate necesare desfasurii procesului de fabricatie in cadrul fiecarui proiect (fisa de urmarire produs, buletine de incercari, protocol de fabricatie, etichete) produs prin precizarea limitelor acceptabile si raspunderea fata de corecta lor utilizare, asigurarea evidentei, stocarii si arhivarii dosarelor cu istoricul fabricatiei produselor, asigurarea procesarii si stocarii fotografiilor executate pentru produse in diverse stadii de control, respingerea tuturor materiile prime care nu corespund, in urma testarii, prescriptiilor specificatiilor tehnice de referinta, luarea de masuri de eliminare din fabricatie a produselor care nu corespund documentatiei tehnice si normelor interne, solicitarea intreruperii fabricatiei sau livrarii produselor care contravin documentatiei tehnice, stabilirea prioritatilor de executie a probelor in functie de cerintele procesului tehnologic, cerintele specificatiilor tehnice si ale beneficiarilor, urmarirea pregatirii probelor pentru analize si incercari asigurand pastrarea probelor martor in conditiile si termenele prevazute de normele in vigoare, asigurarea managementului laboratorului de incercari fizico-mecanice si chimice, participarea in comisii de receptie, analiza de neconformitati, analiza reclamatii clienti, intomirea documentelor de calitate care insotesc produsele finite : certificate calitate, certificate conformitate, declaratii conformitate, emiterea de rapoarte, situatii cu prelucrari statistice ale rezultatelor testelor de laborator si inspectiilor de conformitate, informari periodice catre conducerea societatii legate de activitatea departamentului, necesarul de personal si echipamentele necesare, asigurarea conditiior tehnico-materiale pentru desfasurarea in bune conditii a tuturor inspectiilor, determinarilor si analizelor impuse produselor prin specificatiile tehnice prin intocmirea planului anual si lunar de aprovizionare cu materiale necesare departamentului CTC-Laborator si inregistrarea cererilor de cumparare in sistemul informatic integrat CANIAS ; asigurarea conditiilor necesare respectarii normelor de sanatate si securitate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor in zona de responsabilitate ;
- participarea la audituri Sistem Integrat Management calitate-mediu-securitatea muncii la sediul Superlit - Duzce Turcia si Superlit Romet Buzau.

Analist calitate - in cadrul Serv. CTC

DUCTIL STEEL Buzau ( 04/2006 - 08/2008 )

Buzau, ROMANIA

Domeniul:

Productie

Responsabilitati: - gestionarea electonica a tuturor datelor referitoare la calitatea produsului prin mentinerea si dezvoltarea “Bazei de date Calitate ASCENT”: creare rapoarte automate cf. formularelor Sistemului de Management al Calitatii pentru certificate de calitate, declara?ii de conformitate pentru client, fise de urmarire pentru produse, buletine de analiza si incercari, dosare cu istoricul fabricatiei, fise urmarire utilaj + situatia statistica a functionarii utilajelor, grafice automate de analiza otel cf. cerintelor pentru otelaria de la Otelu Rosu, statistici cu grafice automate pentru certificari de produs sau cf. cerintelor de standard (ex. Ungaria, Italia, Qualitas), statistica automata a defectelor pe produs (Analiza defectelor cu metoda Pareto), produse neconforme, etc.; revizuirea permanenta a procedurilor sistemului de management al calitatii din cadrul compartimentului; auditor intern de calitate; participarea la auditurile externe din partea organismului de certificare Lloyd’s Register pentru recertificarea si monitorizarea Sistemului de Management al Calitatii cf. SR EN ISO 9001-2001; participarea la auditurile externe avand ca obiect certificarea produselor din domeniu reglementat din partea Organismului de certificare Qualitas (pentru piata interna din Romania), Universitatea Politehnica din Torino (pentru produsele vandute pe piata italiana), alte organisme similare din Ungaria, etc; elaborarea rapoartelor periodice de activitate din cadrul compartimentului (monitorizari materie prima, produse finite din sectii si magazii, reclamatii de la clienti) si sintetizarea informatiilor pentru raportul semestrial prezentat in cadrul sedintei de analiza management cf. clauzei din SR EN ISO 9001:2001; monitorizarea produselor neconforme; urmarirea costurilor calitatii.

Inginer in cadrul compartimentului IT

DUCTIL STEEL Buzau ( 01/2005 - 04/2006 )

Buzau, ROMANIA

Domeniul:

Productie

Responsabilitati: – elaborarea proiectului “Baza de date Calitate ASCENT” – reconsiderarea proiectului anterior – “Baza de date Calitate ACCES” – in mediul de proiectare ASCENT, pe platforma de programare SCALA, prezentarea informatiilor relevante in rapoarte Cystal Reports; asigurarea managementului proiectului: graficul Gantt al realizarii proiectului, raportari permanente in sistemul de corespondenta PIRS, elaborarea Manualului de utilizare si a procedurilor proprii de lucru, instruirea personalului din DUCTIL STEEL implicat in utilizarea bazei de date si a rapoartelor in timp real continand informatii de calitate (sefi de sectii, compartimente, maistri, sefi echipa, controlori de calitate, laboranti) privind modul de lucru cu aplicatia – cf. procedurii de instruire din Sistemul de Managemet al Calitatii;

Inginer in cadrul Serviciului Control Tehnic de Conformitate

DUCTIL STEEL Buzau ( 02/2001 - 11/2005 )

Buzau, ROMANIA

Domeniul:

Productie

Responsabilitati: - elaborarea bancii de date electronice pentru sistemul de managementul calitatii cf. ISO 9001: 2000, auditor intern al sistemului, elaborarea proiectului ?Baza de date Calitate-ACCES? de tinere sub control a datelor de trasabilitate din cursul fabricatiei referitoare la produsele din Ductil Steel;

Inginer in cadrul Biroului Asigurarea Calitatii

DUCTIL STEEL Buzau ( 04/1999 - 02/2001 )

Domeniul:

Productie

Responsabilitati: - membru in grupul de lucru pentru constructia sistemului calitatii din DUCTIL STEEL, auditor intern al sistemului calitatii cf. ISO 9002:2005 ? elaborarea bancii de date electronice referitoare la documentatia sistemului calitatii;

Inginer in cadrul Biroului Asigurarea Calitatii

DUCTIL BUzau ( 04/1997 - 04/1999 )

Domeniul:

Productie

Responsabilitati: -participarea in grupul de lucru pentru intocmirea procedurilor sistemului calitatii certificat cf. ISO 9002:1995, participarea la auditurile de sistem din partea organismului Lloyd?s Register, participarea la auditurile pentru controlul activitatilor nucleare cf normelor ASME, auditor intern al sistemului calitatii din Ductil;

Coordonator laborator chimic ape si uleiuri din cadrul compartimentului Laboratoare

DUCTIL Buzau ( 08/1995 - 04/1997 )

Domeniul:

Marketing / Cercetare de piata

Responsabilitati: - organizarea analizelor chimice pentru apele reziduale si raportarea rezultatelor la Agentia de mediu si a analizelor chimice organice pentru sectia Laminor, intocmirea procedurilor de lucru conform normelor romanesti si straine, instruirea personalului din laborator;

Certificari/cursuri

An introduction to Integrated Management Systems (ISO 9001, Iso 14001, OHSAS 18001&Internal auditors IMS

Comunicari profesionale firma Superlit – Duzce Turcia

Descriere:Comunicari profesionale in cadrul programului de preluare de know-how tuburi PAFSIN de la specialisti firma Superlit – Duzce Turcia desfasurate la sediul Superlit Romet Buzau si Superlit Duzce Turcia.

Formarea auditorilor interni pentru sistemul de management integrat calitate-mediu

Descriere:Curs de instruire profesionala pentru auditarea sistemelor de management integrat calitate-mediu

Auditori interni. Sistem de management integrat-al calitatii, de mediu

Descriere:Curs de instruire profesionala pentru auditarea sistemelor de management integrat calitate-mediu

Internal auditing of quality management systems to ISO 9001:2000

Cum sa construim un sistem de management de mediu

ISO (DIS) 9001:2000

AQ-A-Auditul calitatii; Asigurarea calitatii produselor si serviciilor

Autocad R12-Level 1 Autodesk

Abilitati

Limba Franceza:
Intermediar
Limba Engleza:
Intermediar
Carnet de conducere:
B - 2001