Asistenta clienti
Esti candidat? Cauta job
Locuri de munca

CUMPARA CV1.99 euro

Deblocati Datele de contact pentru suma de 1.99 euro/CV prin creditul Myjob.

Operatiuni CV

[fotografie]

M****** C******

43 ani / F / Iasi | Ultima actualizare: 23-07-2014

Telefon:
********
Email:
********
Adresa:
********
Data nasterii:
09-11-1974
 • Experienta

  Expert Evaluator Independent - POSDRU/7/7.1/AT/22

  Consortiul ARUP AVENSA

  06/2013 - 01/2014| BUCURESTI, ROMANIA

  Domeniul: Consultanta

  Responsabilitati: Activitatile specifice: evaluarea conform prevederilor metodologice de evaluare a cererilor de finantare depuse de solicitanti in cadrul programului POSDRU, completare grila de evaluare, semnare grila de evaluare, semnare raport de evaluare, participarea la reconcilieri, formularea de recomandari privind imbunatatirea procesului de evaluare. Activitatile specifice: evaluarea conform prevederilor metodologice de evaluare a cererilor de finantare depuse de solicitanti in cadrul programului POSDRU, completare grila de evaluare, semnare grila de evaluare, semnare raport de evaluare, participarea la reconcilieri, formularea de recomandari privind imbunatatirea procesului de evaluare.

  Expert cu atributii in organizarea evenimentelor - POSDRU/93/S/3.3/53132 „Reţeaua Autorităţilor

  Ministerul Educației Naționale, Bucureşti,

  10/2012 - 10/2013| BUCURESTI, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training

  Responsabilitati: Organizarea evenimentelor tematice din proiect, după cum urmează: ateliere de lucru, conferinţe de networking, conferinţe de promovare, instruiri pentru sistemul IMI, instruiri pentru utilizarea Platformei Suport TIC, vizite de studiu, cursuri de formare profesională etc;
  Implicare în furnizarea de asistenţă si schimb de bune practici pentru dezvoltarea de competenţe în vederea realizării de analize ale legislaţiei actuale din domeniul recunoaşterii calificărilor, Colaborare la dezvoltarea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor; Implicarea în realizarea de studii comparative cu situația din alte State Membre UE
  Organizarea evenimentelor tematice din proiect, după cum urmează: ateliere de lucru, conferinţe de networking, conferinţe de promovare, instruiri pentru sistemul IMI, instruiri pentru utilizarea Platformei Suport TIC, vizite de studiu, cursuri de formare profesională etc;
  Implicare în furnizarea de asistenţă si schimb de bune practici pentru dezvoltarea de competenţe în vederea realizării de analize ale legislaţiei actuale din domeniul recunoaşterii calificărilor, Colaborare la dezvoltarea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor; Implicarea în realizarea de studii comparative cu situația din alte State Membre UE

  Coordonator programe formare profesionala - POSDRU/110/5.2./G/89399 ”Formare profesionala pentru d

  SC ETHOS SRL. Suceava

  10/2012 - 03/2013| Suceava, ROMANIA

  Domeniul: Management

  Responsabilitati: Rol de monitorizare si evaluare a modului de desfasurare a activitatilor de selectie, consiliere individuala si de grup, de formare a grupului tinta selectat de catre fiecare partener cu rol în implementarea proiectului.
  Participarea in cadrul comisiilor de evaluarea a modului in care s-au desfasurat cursurile de formare si la evaluarea finala a participantilor in vederea certificarii competentelor.
  Elaborarea rapoartelor tehnico finaciare, a cererilor de rambursare a cheltuielilor şi a documentelor aferente înaintate catre OIR POSDRU NE.
  Rol de monitorizare si evaluare a modului de desfasurare a activitatilor de selectie, consiliere individuala si de grup, de formare a grupului tinta selectat de catre fiecare partener cu rol în implementarea proiectului.
  Participarea in cadrul comisiilor de evaluarea a modului in care s-au desfasurat cursurile de formare si la evaluarea finala a participantilor in vederea certificarii competentelor.
  Elaborarea rapoartelor tehnico finaciare, a cererilor de rambursare a cheltuielilor şi a documentelor aferente înaintate catre OIR POSDRU NE.

  Analist Piața Muncii - POSDRU/99/5.1/G/75430 - „SUCCES” – Sustenabilitate și Utilitate prin

  SC INFOPROB SRL, Bacău,

  10/2010 - 09/2012| Bacau, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training

  Responsabilitati: Rol de monitorizare si evaluare a modului de desfasurare a activitatilor de selectie, consiliere individuala si de grup, de formare a grupului tinta selectat de catre fiecare partener cu rol în implementarea proiectului.
  Participarea in cadrul comisiilor de evaluarea a modului in care s-au desfasurat cursurille de formare si la evaluarea finala a participantilor in vederea certificarii competentelor.

  Rol in elaborarea rapoartelor tehnico finaciare, a cererilor de rambursare a cheltuielilor şi a documentelor aferente înaintate catre OIR POSDRU NE.
  Rol de monitorizare si evaluare a modului de desfasurare a activitatilor de selectie, consiliere individuala si de grup, de formare a grupului tinta selectat de catre fiecare partener cu rol în implementarea proiectului.
  Participarea in cadrul comisiilor de evaluarea a modului in care s-au desfasurat cursurille de formare si la evaluarea finala a participantilor in vederea certificarii competentelor.

  Rol in elaborarea rapoartelor tehnico finaciare, a cererilor de rambursare a cheltuielilor şi a documentelor aferente înaintate catre OIR POSDRU NE.

  Manager Tehnic - POSDRU/90/2.1/S/ 55475 - „Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piata mu

  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi,

  10/2010 - 05/2012| Iasi, ROMANIA

  Domeniul: Voluntariat / nonprofit / ONG

  Responsabilitati: Elaborarea strategiei de implementare a proiectului impreună cu managerul de proiect, consilierul juridic si partenerii din proiect necesara pentru: evaluarea modului de implementare a graficului de activitati si obtinerea rezultatelor si a indicatorilor; evaluarea si identificarea riscurilor potentiale ce pot afecta proiectul si obiectivele sale, instruirea membrilor echipei de implementare asupra rolului fiecaruia in proiect, intocmirea fiselor de post si a procedurilor de lucru.
  Intocmirea rapoartelor tehnico-financiare precum si a cererilor de rambursare a cheltuielilor si a documentelor aferente inaintate catre CNIDPT-OI.
  Elaborarea strategiei de implementare a proiectului impreună cu managerul de proiect, consilierul juridic si partenerii din proiect necesara pentru: evaluarea modului de implementare a graficului de activitati si obtinerea rezultatelor si a indicatorilor; evaluarea si identificarea riscurilor potentiale ce pot afecta proiectul si obiectivele sale, instruirea membrilor echipei de implementare asupra rolului fiecaruia in proiect, intocmirea fiselor de post si a procedurilor de lucru.
  Intocmirea rapoartelor tehnico-financiare precum si a cererilor de rambursare a cheltuielilor si a documentelor aferente inaintate catre CNIDPT-OI.

  Consilier Resurse Umane – POSDRU/24/2.3/G/33460 – “Calificarea resurselor umane din intreprind

  SC INFOPROB SRL, Bacău

  04/2010 - 11/2011| Bacau, ROMANIA

  Domeniul: Consultanta

  Responsabilitati: Elaborarea materialelor suport pentru dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare si pentru orientarea in cariera a grupului tinta, consilierea colectiva a fiecarei grupe de formare in timpul programelor de calificare urmate de participanti; orientarea in cariera a participantilor efectuata dupa finalizarea programelor de formare, participarea in cadrul comisiilor de evaluarea a participantilor la programele de formare profesionala. Elaborarea materialelor suport pentru dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare si pentru orientarea in cariera a grupului tinta, consilierea colectiva a fiecarei grupe de formare in timpul programelor de calificare urmate de participanti; orientarea in cariera a participantilor efectuata dupa finalizarea programelor de formare, participarea in cadrul comisiilor de evaluarea a participantilor la programele de formare profesionala.

  Expert Monitorizare - POSDRU/19/1.3/G/28705 - “Invatamant pentru toti, impreuna cu toti – sanse

  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Roman, jud. Neamt,

  07/2010 - 03/2011| Roman, ROMANIA

  Domeniul: Voluntariat / nonprofit / ONG

  Responsabilitati: Rol de a urmari si evalua permanent traseul de desfasurare a activitatilor proiectului pentru indeplinirea la timp a sarcinilor contractate, de a informa permanent managerul de proiect despre stadiul implementarii activitatilor si de a veni cu solutii in cazul unei devieri de la traseul stabilit pentru proiect. Evaluarea fluxului de comunicare interna si externa. Rol de a urmari si evalua permanent traseul de desfasurare a activitatilor proiectului pentru indeplinirea la timp a sarcinilor contractate, de a informa permanent managerul de proiect despre stadiul implementarii activitatilor si de a veni cu solutii in cazul unei devieri de la traseul stabilit pentru proiect. Evaluarea fluxului de comunicare interna si externa.

  Consultant in management si afaceri

  Sc Triumph Consulting SRL

  03/2007 - 11/2010| Iasi, ROMANIA

  Domeniul: Consultanta

  Responsabilitati: Activitati si responsabilitati privind comunicarea si relatiile publice, managementul de firmă: management de afaceri, management si evaluare de proiecte, managementul resurselor umane, consultanta in management si afaceri in calitate de administrator al firmei.
  Elaborarea documentatiei de acreditare “Servicii de informare si consiliere, Servicii de mediere pe piata muncii” – certificat de acreditare seria C/ nr.001037/10.07.2009; seria C/ nr. 001029/10.07/2008; Activitati de informare, consiliere, orientare ìn cariera si mediere pe piata muncii ;
  Activitati de elaborare procedurala a documentatiilor aferente autorizarii cursului de perfectionare „Asistent Relatii Publice si Comunicare”, autorizatie seria IS/ nr. 000404;
  Activitati de elaborare procedurala a documentatiilor aferente diverselor programe cu finantare europeana.
  Activitati si responsabilitati privind comunicarea si relatiile publice, managementul de firmă: management de afaceri, management si evaluare de proiecte, managementul resurselor umane, consultanta in management si afaceri in calitate de administrator al firmei.
  Elaborarea documentatiei de acreditare “Servicii de informare si consiliere, Servicii de mediere pe piata muncii” – certificat de acreditare seria C/ nr.001037/10.07.2009; seria C/ nr. 001029/10.07/2008; Activitati de informare, consiliere, orientare ìn cariera si mediere pe piata muncii ;
  Activitati de elaborare procedurala a documentatiilor aferente autorizarii cursului de perfectionare „Asistent Relatii Publice si Comunicare”, autorizatie seria IS/ nr. 000404;
  Activitati de elaborare procedurala a documentatiilor aferente diverselor programe cu finantare europeana.

  Expert comunicare şi gestionare parteneriate - POSDRU/10.3.3/S/4775, Secretariatul Tehnic Permanent

  Fundatia Academica “Petre Andrei”, Iasi

  12/2008 - 03/2010| Iasi, ROMANIA

  Domeniul: Voluntariat / nonprofit / ONG

  Responsabilitati: http://www.stpne.ro/documente/PRAOIS%20final%202009-2011.pdf
  Stabilirea unor relatii publice printr-o comunicare eficienta intre STP si partenerii sociali, institututiile de invatamant superior, institutiile descentralizate ale administratiei centrale si administratia judeteana, inspectoratele scolare, patronate, sindicate, ca si intre STP-urile din alte regiuni ale tarii;
  Incurajarea crearii de parteneriate intre institutii, societatea civila, etc, stabilind legaturi benefice in cadrul informarilor si sesiunilor cuprinse in agenda de lucru a STP;
  Gestionarea comunicarii inter si intrainstitutionala, organizarea si sustinerea de instruiri, formari, conferinte, workshop-uri;
  Organizarea si sutinerea trainingului „Calitate in scrierea cererilor de finantare” si evaluarea cererilor elaborate de cursanti, ca urmare a activitatii practice.
  Organizarea intalnirilor de lucru si participarea la ateliere de lucru pentru actualizarea documentului PRAO.
  http://www.stpne.ro/documente/PRAOIS%20final%202009-2011.pdf
  Stabilirea unor relatii publice printr-o comunicare eficienta intre STP si partenerii sociali, institututiile de invatamant superior, institutiile descentralizate ale administratiei centrale si administratia judeteana, inspectoratele scolare, patronate, sindicate, ca si intre STP-urile din alte regiuni ale tarii;
  Incurajarea crearii de parteneriate intre institutii, societatea civila, etc, stabilind legaturi benefice in cadrul informarilor si sesiunilor cuprinse in agenda de lucru a STP;
  Gestionarea comunicarii inter si intrainstitutionala, organizarea si sustinerea de instruiri, formari, conferinte, workshop-uri;
  Organizarea si sutinerea trainingului „Calitate in scrierea cererilor de finantare” si evaluarea cererilor elaborate de cursanti, ca urmare a activitatii practice.
  Organizarea intalnirilor de lucru si participarea la ateliere de lucru pentru actualizarea documentului PRAO.

  Formator - PHARE 2006 – “Formarea profesională continuă – bază a dezvoltării resurselor um

  SC INFOPROB SRL, Bacau

  02/2009 - 11/2009| Bacau, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training

  Responsabilitati: Lector de “Comunicare Interactivă” în cadrul programelor de formare profesionala organizate prin proiect.
  Elaborare modul de curs ce cuprinde teme referitoare la definiţie, scop, ascultare activa, conflicte si solutionarea acestora, comunicarea nonviolenta;
  Evaluarea activitatii cursantilor la finalizarea cursurilor.
  Lector de “Comunicare Interactivă” în cadrul programelor de formare profesionala organizate prin proiect.
  Elaborare modul de curs ce cuprinde teme referitoare la definiţie, scop, ascultare activa, conflicte si solutionarea acestora, comunicarea nonviolenta;
  Evaluarea activitatii cursantilor la finalizarea cursurilor.

  cercetator

  Accademia di Romania, Roma, ITALIA

  10/2004 - 08/2006| Italia

  Domeniul: Voluntariat / nonprofit / ONG

  Responsabilitati: Proiect de cercetare in domeniul managementului cu tema \\\"Flexibilitatea in domeniul productiei si a resurselor umane, analiza comparativa intre situatii existente in Romania respectiv Italia\\\"& Activitate culturala in Accademia di Romania.
  Organizator eveniment \\\"Spazi Aperti\\\"(16-30 iulie 2005), manifestare artistica pluridisciplinara, internationala. (http:/spatiaperti.underconstruct.com)
  Proiect de cercetare in domeniul managementului cu tema \\\"Flexibilitatea in domeniul productiei si a resurselor umane, analiza comparativa intre situatii existente in Romania respectiv Italia\\\"& Activitate culturala in Accademia di Romania.
  Organizator eveniment \\\"Spazi Aperti\\\"(16-30 iulie 2005), manifestare artistica pluridisciplinara, internationala. (http:/spatiaperti.underconstruct.com)

  Coordonator Resurse Umane

  S.C. Electrica S.R.L Iasi

  02/2004 - 09/2004| Iasi, ROMANIA

  Domeniul: Telecomunicatii

  Responsabilitati: Planificarea resurselor umane, identificarea posturile vacante, informatii despre candidati, confruntarea rol/persoana, selectarea, recrutarea personalului, evaluarea personalului, statistici, coaching.
  Intocmirea dosarului de personal si inregistrarea la Camera de Munca.
  Planificarea resurselor umane, identificarea posturile vacante, informatii despre candidati, confruntarea rol/persoana, selectarea, recrutarea personalului, evaluarea personalului, statistici, coaching.
  Intocmirea dosarului de personal si inregistrarea la Camera de Munca.

  Economist

  Universitatea \

  11/1999 - 02/2004| Iasi, ROMANIA

  Domeniul: Educatie / Training

  Responsabilitati: Calculul salarial, intocmirea declaratiilor pentru C.A.S, C.A.S.S, Somaj, Impozite, Fise Fiscale, colaborarea cu Inspetoratul Teritorial de Munca Iasi. Calculul salarial, intocmirea declaratiilor pentru C.A.S, C.A.S.S, Somaj, Impozite, Fise Fiscale, colaborarea cu Inspetoratul Teritorial de Munca Iasi.

 • Educatie

  Universitatea Alexandru Ioan Cuza -Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (Iasi) (Iasi), ROMANIA

  Master

  Specializare Managementul Resurselor Umane

  Descriere: Studii Post Universitare \"Managementul Resurselor Umane\", finalizat cu lucrearea de dizertatie \"Organizatia care invata\".
  Lucrarea a urmarit sa scoata in evidenta necesitatea firmelor romanesti de a fi flexibile, adaptabile la noile cerinte ale pietei nationale si internationale, noile metode de selectie, recrutare, evaluare a personalului precum si necesitatea existentei si cunoasterii continutului \"fisei postului\" de catre ocupantul acestuia.

  Medie: 9.80

  01/1999 - 01/2000

  Universitatea Al I Cuza Iasi (Iasi), ROMANIA

  Facultate (absolvent)

  Specializare Management

  Descriere: \"Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor\", specializarea \"Managementul firmei\".
  Lucrarea de licenta: \"Analiza diagnostic la S.C.Rulmentul S.A. Barlad\"
  Media generala a celor patru ani de studii 9,46
  Media la examenul de licenta 9,68

  Medie: 9.60

  01/1995 - 01/1999

 • Certificari/cursuri

  Curs de limba italiana

  Descriere:atestat

  Curs de limba engleza

  Descriere:atestat

  Pentru diversitate. Împotriva discriminării

  Descriere:Şcoala de vară organizată de CNCD - Diplomă de participare

  Competente sociale si civice,

  Descriere:curs finalizat cu Certificat de absolvire atestat de MSSF şi MECT, seria F/044857

  Evaluator proiecte

  Descriere:curs finalizat cu Certificat de absolvire atestat de MSSF

  Management de proiect

  Descriere:curs atestat de MSSF si ANOFM.

  Formator

  Descriere:curs finalizat cu Certificat de absolvire atestat de MSSF şi MECT, seria F/0347877

 • Abilitati

  Limba Italiana:
  Avansat
  Limba Engleza:
  Intermediar
  Carnet de conducere:
  B - 2001
  Alte abilitati:
  Competențe și abilități sociale:
  Bun organizator , comunicativ, creativ, adaptabil, tolerant, cooperant, responsabil, sociabil;
  Abilitatea de a integra indivizi intr-un grup si de a-i face activi;
  Capacitati extinse de comunicare;
  Deschis la ideile celorlalti;
  Capabil sa creeze un mediu in care toti cei prezenti sa se simta confortabil in prezentarea propriilor idei
 • Obiectiv

  Realizare profesionala si umana

 • Jobul dorit

  Jobul dorit:
  Fonduri europene
  Domeniul:
  Management ,
  Educatie / Training ,
  Consultanta
  Salariul dorit:
  800 Euro
  Contractul dorit:
  Full-time,
  Proiect unic,
  Part-time
  Statut:
  Caut un job.
  Disponibil
  oricand
  Timp deplasare:
  50%
  Relocare in:
  BUCURESTI / Iasi