[fotografie]

M****** C******

 


43 ani / F / Iasi | Ultima actualizare: 23-07-2014


CUMPARA CV1.99 euro

Deblocati Datele de contact pentru suma de 1.99 euro/CV prin creditul Myjob.

Obiectiv

Realizare profesionala si umana

Educatie

01/1999 - 01/2000

Universitatea Alexandru Ioan Cuza -Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (Iasi) (Iasi), ROMANIA

Master

Specializare Managementul Resurselor Umane

Descriere: Studii Post Universitare \"Managementul Resurselor Umane\", finalizat cu lucrearea de dizertatie \"Organizatia care invata\".
Lucrarea a urmarit sa scoata in evidenta necesitatea firmelor romanesti de a fi flexibile, adaptabile la noile cerinte ale pietei nationale si internationale, noile metode de selectie, recrutare, evaluare a personalului precum si necesitatea existentei si cunoasterii continutului \"fisei postului\" de catre ocupantul acestuia.

Medie: 9.80

01/1995 - 01/1999

Universitatea Al I Cuza Iasi (Iasi), ROMANIA

Facultate (absolvent)

Specializare Management

Descriere: \"Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor\", specializarea \"Managementul firmei\".
Lucrarea de licenta: \"Analiza diagnostic la S.C.Rulmentul S.A. Barlad\"
Media generala a celor patru ani de studii 9,46
Media la examenul de licenta 9,68

Medie: 9.60

Experienta

Expert Evaluator Independent - POSDRU/7/7.1/AT/22

Consortiul ARUP AVENSA ( 06/2013 - 01/2014 )

BUCURESTI, ROMANIA

Domeniul:

Consultanta

Responsabilitati: Activitatile specifice: evaluarea conform prevederilor metodologice de evaluare a cererilor de finantare depuse de solicitanti in cadrul programului POSDRU, completare grila de evaluare, semnare grila de evaluare, semnare raport de evaluare, participarea la reconcilieri, formularea de recomandari privind imbunatatirea procesului de evaluare.

Expert cu atributii in organizarea evenimentelor - POSDRU/93/S/3.3/53132 „Reţeaua Autorităţilor

Ministerul Educației Naționale, Bucureşti, ( 10/2012 - 10/2013 )

BUCURESTI, ROMANIA

Domeniul:

Educatie / Training

Responsabilitati: Organizarea evenimentelor tematice din proiect, după cum urmează: ateliere de lucru, conferinţe de networking, conferinţe de promovare, instruiri pentru sistemul IMI, instruiri pentru utilizarea Platformei Suport TIC, vizite de studiu, cursuri de formare profesională etc;
Implicare în furnizarea de asistenţă si schimb de bune practici pentru dezvoltarea de competenţe în vederea realizării de analize ale legislaţiei actuale din domeniul recunoaşterii calificărilor, Colaborare la dezvoltarea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor; Implicarea în realizarea de studii comparative cu situația din alte State Membre UE

Coordonator programe formare profesionala - POSDRU/110/5.2./G/89399 ”Formare profesionala pentru d

SC ETHOS SRL. Suceava ( 10/2012 - 03/2013 )

Suceava, ROMANIA

Domeniul:

Management

Responsabilitati: Rol de monitorizare si evaluare a modului de desfasurare a activitatilor de selectie, consiliere individuala si de grup, de formare a grupului tinta selectat de catre fiecare partener cu rol în implementarea proiectului.
Participarea in cadrul comisiilor de evaluarea a modului in care s-au desfasurat cursurile de formare si la evaluarea finala a participantilor in vederea certificarii competentelor.
Elaborarea rapoartelor tehnico finaciare, a cererilor de rambursare a cheltuielilor şi a documentelor aferente înaintate catre OIR POSDRU NE.

Analist Piața Muncii - POSDRU/99/5.1/G/75430 - „SUCCES” – Sustenabilitate și Utilitate prin

SC INFOPROB SRL, Bacău, ( 10/2010 - 09/2012 )

Bacau, ROMANIA

Domeniul:

Educatie / Training

Responsabilitati: Rol de monitorizare si evaluare a modului de desfasurare a activitatilor de selectie, consiliere individuala si de grup, de formare a grupului tinta selectat de catre fiecare partener cu rol în implementarea proiectului.
Participarea in cadrul comisiilor de evaluarea a modului in care s-au desfasurat cursurille de formare si la evaluarea finala a participantilor in vederea certificarii competentelor.

Rol in elaborarea rapoartelor tehnico finaciare, a cererilor de rambursare a cheltuielilor şi a documentelor aferente înaintate catre OIR POSDRU NE.

Manager Tehnic - POSDRU/90/2.1/S/ 55475 - „Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piata mu

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, ( 10/2010 - 05/2012 )

Iasi, ROMANIA

Domeniul:

Voluntariat / nonprofit / ONG

Responsabilitati: Elaborarea strategiei de implementare a proiectului impreună cu managerul de proiect, consilierul juridic si partenerii din proiect necesara pentru: evaluarea modului de implementare a graficului de activitati si obtinerea rezultatelor si a indicatorilor; evaluarea si identificarea riscurilor potentiale ce pot afecta proiectul si obiectivele sale, instruirea membrilor echipei de implementare asupra rolului fiecaruia in proiect, intocmirea fiselor de post si a procedurilor de lucru.
Intocmirea rapoartelor tehnico-financiare precum si a cererilor de rambursare a cheltuielilor si a documentelor aferente inaintate catre CNIDPT-OI.

Consilier Resurse Umane – POSDRU/24/2.3/G/33460 – “Calificarea resurselor umane din intreprind

SC INFOPROB SRL, Bacău ( 04/2010 - 11/2011 )

Bacau, ROMANIA

Domeniul:

Consultanta

Responsabilitati: Elaborarea materialelor suport pentru dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare si pentru orientarea in cariera a grupului tinta, consilierea colectiva a fiecarei grupe de formare in timpul programelor de calificare urmate de participanti; orientarea in cariera a participantilor efectuata dupa finalizarea programelor de formare, participarea in cadrul comisiilor de evaluarea a participantilor la programele de formare profesionala.

Expert Monitorizare - POSDRU/19/1.3/G/28705 - “Invatamant pentru toti, impreuna cu toti – sanse

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Roman, jud. Neamt, ( 07/2010 - 03/2011 )

Roman, ROMANIA

Domeniul:

Voluntariat / nonprofit / ONG

Responsabilitati: Rol de a urmari si evalua permanent traseul de desfasurare a activitatilor proiectului pentru indeplinirea la timp a sarcinilor contractate, de a informa permanent managerul de proiect despre stadiul implementarii activitatilor si de a veni cu solutii in cazul unei devieri de la traseul stabilit pentru proiect. Evaluarea fluxului de comunicare interna si externa.

Consultant in management si afaceri

Sc Triumph Consulting SRL ( 03/2007 - 11/2010 )

Iasi, ROMANIA

Domeniul:

Consultanta

Responsabilitati: Activitati si responsabilitati privind comunicarea si relatiile publice, managementul de firmă: management de afaceri, management si evaluare de proiecte, managementul resurselor umane, consultanta in management si afaceri in calitate de administrator al firmei.
Elaborarea documentatiei de acreditare “Servicii de informare si consiliere, Servicii de mediere pe piata muncii” – certificat de acreditare seria C/ nr.001037/10.07.2009; seria C/ nr. 001029/10.07/2008; Activitati de informare, consiliere, orientare ìn cariera si mediere pe piata muncii ;
Activitati de elaborare procedurala a documentatiilor aferente autorizarii cursului de perfectionare „Asistent Relatii Publice si Comunicare”, autorizatie seria IS/ nr. 000404;
Activitati de elaborare procedurala a documentatiilor aferente diverselor programe cu finantare europeana.

Expert comunicare şi gestionare parteneriate - POSDRU/10.3.3/S/4775, Secretariatul Tehnic Permanent

Fundatia Academica “Petre Andrei”, Iasi ( 12/2008 - 03/2010 )

Iasi, ROMANIA

Domeniul:

Voluntariat / nonprofit / ONG

Responsabilitati: http://www.stpne.ro/documente/PRAOIS%20final%202009-2011.pdf
Stabilirea unor relatii publice printr-o comunicare eficienta intre STP si partenerii sociali, institututiile de invatamant superior, institutiile descentralizate ale administratiei centrale si administratia judeteana, inspectoratele scolare, patronate, sindicate, ca si intre STP-urile din alte regiuni ale tarii;
Incurajarea crearii de parteneriate intre institutii, societatea civila, etc, stabilind legaturi benefice in cadrul informarilor si sesiunilor cuprinse in agenda de lucru a STP;
Gestionarea comunicarii inter si intrainstitutionala, organizarea si sustinerea de instruiri, formari, conferinte, workshop-uri;
Organizarea si sutinerea trainingului „Calitate in scrierea cererilor de finantare” si evaluarea cererilor elaborate de cursanti, ca urmare a activitatii practice.
Organizarea intalnirilor de lucru si participarea la ateliere de lucru pentru actualizarea documentului PRAO.

Formator - PHARE 2006 – “Formarea profesională continuă – bază a dezvoltării resurselor um

SC INFOPROB SRL, Bacau ( 02/2009 - 11/2009 )

Bacau, ROMANIA

Domeniul:

Educatie / Training

Responsabilitati: Lector de “Comunicare Interactivă” în cadrul programelor de formare profesionala organizate prin proiect.
Elaborare modul de curs ce cuprinde teme referitoare la definiţie, scop, ascultare activa, conflicte si solutionarea acestora, comunicarea nonviolenta;
Evaluarea activitatii cursantilor la finalizarea cursurilor.

cercetator

Accademia di Romania, Roma, ITALIA ( 10/2004 - 08/2006 )

Italia

Domeniul:

Voluntariat / nonprofit / ONG

Responsabilitati: Proiect de cercetare in domeniul managementului cu tema \\\"Flexibilitatea in domeniul productiei si a resurselor umane, analiza comparativa intre situatii existente in Romania respectiv Italia\\\"& Activitate culturala in Accademia di Romania.
Organizator eveniment \\\"Spazi Aperti\\\"(16-30 iulie 2005), manifestare artistica pluridisciplinara, internationala. (http:/spatiaperti.underconstruct.com)

Coordonator Resurse Umane

S.C. Electrica S.R.L Iasi ( 02/2004 - 09/2004 )

Iasi, ROMANIA

Domeniul:

Telecomunicatii

Responsabilitati: Planificarea resurselor umane, identificarea posturile vacante, informatii despre candidati, confruntarea rol/persoana, selectarea, recrutarea personalului, evaluarea personalului, statistici, coaching.
Intocmirea dosarului de personal si inregistrarea la Camera de Munca.

Economist

Universitatea \ ( 11/1999 - 02/2004 )

Iasi, ROMANIA

Domeniul:

Educatie / Training

Responsabilitati: Calculul salarial, intocmirea declaratiilor pentru C.A.S, C.A.S.S, Somaj, Impozite, Fise Fiscale, colaborarea cu Inspetoratul Teritorial de Munca Iasi.

Certificari/cursuri

Curs de limba italiana

Descriere:atestat

Curs de limba engleza

Descriere:atestat

Pentru diversitate. Împotriva discriminării

Descriere:Şcoala de vară organizată de CNCD - Diplomă de participare

Competente sociale si civice,

Descriere:curs finalizat cu Certificat de absolvire atestat de MSSF şi MECT, seria F/044857

Evaluator proiecte

Descriere:curs finalizat cu Certificat de absolvire atestat de MSSF

Management de proiect

Descriere:curs atestat de MSSF si ANOFM.

Formator

Descriere:curs finalizat cu Certificat de absolvire atestat de MSSF şi MECT, seria F/0347877

Abilitati

Limba Italiana:
Avansat
Limba Engleza:
Intermediar
Carnet de conducere:
B - 2001
Alte abilitati:
Competențe și abilități sociale:
Bun organizator , comunicativ, creativ, adaptabil, tolerant, cooperant, responsabil, sociabil;
Abilitatea de a integra indivizi intr-un grup si de a-i face activi;
Capacitati extinse de comunicare;
Deschis la ideile celorlalti;
Capabil sa creeze un mediu in care toti cei prezenti sa se simta confortabil in prezentarea propriilor idei