Asistenta clienti
Esti candidat? Cauta job
Locuri de munca

Ghid autorizare cursuri ANC II

II DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE AUTORIZARE

A. Fişa de autoevaluare (în 2 exemplare).

B. Documente care atestă existenţa resurselor necesare desfăşurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum şi a autorizaţiilor şi avizelor necesare.

B1. Autorizaţii şi avize:

a) Autorizaţiile de funcţionare pentru locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice (copii):

1. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);

2. Autorizaţia sanitară;

3. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;

4. Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;

5. Autorizaţia  sanitară veterinară, dacă este cazul, sau contractul  încheiat cu agentul economic din care să reiasă că deţine autorizaţiile legale pentru desfăşurarea pregătirii.

b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaţiile pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie).

c) Avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupaţii cu regim de muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea teoretică şi practică, dacă este cazul (copie).

B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare:

a) Lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare;

b) Acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original);

c) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienţă în pedagogia adulţilor;

d) Diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare (copii).

B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului, precum şi regimul juridic al acestora:

a) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri;

b) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;

c) Lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală se sport, cantină etc., dacă este cazul)

d) Documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări) (copii).

B4. Documente din care rezultă  situaţia financiară a furnizorului de formare.  Se va prezenta o copie  de pe ultimul bilanţ contabil sau după caz, ultima balanţă de verificare  depuse la administraţia financiară.

C. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienţa furnizorului de formare şi rezultatele activităţii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizaţiei).

EXEMPLU CU ANEXELE COMPLETATE

Întrucât este o mare secretomanie în completarea acestor fişe, iar un consultat percepe chiar şi 1000 de E pentru completarea lor, Extreme Training a decis să vă pună la dispoziţie gratuit un dosar de curs completat.

Anexa nr 1

Anexa nr 2

Anexa nr 3

Anexa nr 5

Anexa nr 6

Opis

Lista formatorilor

Coperta

 

PASUL 4 - Plăteşti taxa de autorizare [/button]

Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul solicită autorizarea.

Taxa de autorizare se achită diferenţiat, în funcţie de nivelul de performanţă al centrului, astfel:

-  un salariu de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, pentru nivelul 1;
-  două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul 2;
-  trei salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul 3.

Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Autorităţii Naţionale pentru Calificări în conturile menţionate aici

PASUL 5 - Depunerea dosarului [/button]

Înainte de depunerea dosarului asiguraţi-vă că aveţi un dosar cu şină și atașati documentele în dosar respectând următoarele:

  • Toate paginile dosarului trebuie numerotate;
  • Toate paginile dosarului trebuie ştampilate;
  • Prima pagină a dosarului constă în Opis care se întocmeşte conform modelului de mai jos:

Nr.crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului / Emitent

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pe ultima pagină se menţionează numărul total de file existente sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională (compania);
  • Documentele emise de autorităţi trebuie depuse în copie la dosar. Copiile sunt certificate pentru conformitate cu originalele de către reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională (compania);

Identificați unde se află secretariatul comisiei de autorizare din judeţul în care aveţi înregistrat sediul social al firmei. Lista comisiilor de autorizare se găseşte prin clic AICI (daţi click pe harta, pe judeţul dorit). Pentru Bucureşti, adresa este Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, sector 1 (vizavi de Hotel Novotel);

Cu dosarul şi ştampila companiei vă prezentaţi la Comisia de autorizare identificată; La comisia de autorizare identificaţi Secretariatul tehnic (de obicei sunt 2 persoane responsabile de Secretariatul tehnic);  Una dintre cele 2 persoane analizează sumar dosarul şi vă spune dacă este totul în regulă sau dacă este necesar să îl refaceţi (completaţi sau modificaţi). În acest ultim caz, trebuie să îl refaceţi şi să reveniţi la Secretariatul tehnic pentru revizuire; Dacă dosarul este în regulă, acesta va fi păstrat şi înregistrat pentru o reevaluare ce va fi făcută de comisia de evaluare a dosarelor;

PASUL 6 - Autorizarea [/button]

Urmează o perioadă de aşteptare a autorizaţiei care poate dura până la maxim 45 de zile în funcţie de numărul de dosare depuse pentru obţinerea autorizaţiei şi cursul pentru care se solicită autorizarea;

Odată obţinută autorizaţia, aceasta are o valabilitate de 4 ani, timp în care este posibil să se facă verificări / monitorizări. În caz de neconcordanţă cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, comisia de autorizare are dreptul de a retrage autorizaţia.

Odată obţinută autorizaţia, puteţi organiza cursuri autorizate de formare profesională.

PASUL 7 - Reautorizarea  [/button]

La fiecare 4 ani expiră autorizaţia si trebuie redepus dosarul respectând aceleaşi proceduri, achitând aceleaşi taxe şi urmând aceiaşi paşi.

Mult succes! 

Autor

Marian Rujoiu – Trainer si Manager Extreme Training

http://www.traininguri.ro/ 

 

Publicat de Extreme Training la data de 11 decembrie 2013

Rating articol:

Puneti un link catre acest articol adaugand pe site-ul dvs codul de mai jos:

Acest material este proprietatea Myjob.ro si nu poate fi reprodus sau distribuit fara acord prealabil.
Articolul poate fi citat integral sau partial numai cu specificarea sursei si link catre www.myjob.ro